Thành phần: Isoflurane.................500mg

Chỉ định: Dùng để khởi mê và duy trì mê qua đường hô hấp.

Cách sử dụng: Khởi mê: Nồng độ bắt đầu 0,5%. Nồng độ từ 1,5-3,0% thường dẫn đến mê cho phẫu thuật trong vòng 7-10 phút.
Duy trì mê: Mê giai đoạn phẫu thuật được duy trì với nồng độ 1-2,5% isofluran kèm protoxid nitơ và oxygen. Nếu dùng với oxygen duy nhất, nồng độ isofluran phải tăng cao từ 1,5-3,5%.

Bảo quản: Bảo quản: kín, tránh ánh sáng, từ 15-30 độ C. Để chai ở tư thế thẳng đứng, nút chắc chắn.

Đóng gói: Chai 100ml và chai 250ml. Hộp 6 chai.