Thành phần: Rifampicin 150mg, Isoniazid 100mg


Chỉ định: Các thể lao phổi và lao ngoài phổi do các chủng Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm với Rifampicin và INH.

Đóng gói: Chai 200 viên