Thành phần: Each 60ml containsextromethorphan HBr 72mg, Chlorpheniramine maleate 18mg, Sodium citrate 1560mg, Ammonium chloride 600mg, Guaifenesin 600mg


Chỉ Định
Ho gà, ho do cảm lạnh, viêm phế quản, hen phế quản, viêm thanh quản, viêm phổi, viêm khí quản.

Cách Dùng
- Trẻ em: 1/4 - 2 muỗng cà phê x 2 - 3 lần/ngày.
- Người lớn: 3 muỗng cà phê x 2 - 3 lần/ngày.