Phim Tay trong tay của Đài Loan, đạo diễn Lưu Kiến Luật, Lâm Ưng, Long Chân; biên kịch Lâm Linh Linh; với các diễn viên chính:

Giản Bái Ân vai Tạ Uyển Đình
Vương Thiệu Vĩ vai Giang Hạo
Tạ Thừa Quân vai Lâm Hàn Văn
Liên Tĩnh Văn vai Thái Bội Trân
Lưu Chí Hàn vai Lý Khánh Hồng
Lý Yến vai Giang Thi Thi
Trần Bội Kỳ vai Giang Mỹ Mỹ
Lâm Hữu Tinh vai Lâm Hàn Trung
Lý Dịch vai Dương Chí Viễn
Hoắc Chính Kỳ vai Giang Hải Long
Lâm Tú Linh vai Lại Thu Nguyệt

Tay trong tay sẽ được trình chiếu trên sóng THVL1 vào lúc 20h30' từ thứ 2-CN, bắt đầu từ 15/03/2013.

xem phim tay trong tay