Để Mua Backlink chuyển tiếp an toàn
Dịch vụ Backlink redirect uy tín + Thủ thuật Redirect shop URL của Website bị thay đổi trong trong kí vãng bởi những spammers và số đông máy lùng gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. do vậy nếu bạn có ý định sử dụng kỹ thuật chuyển hướng cho shop URL trên trang thì bạn chỉ nên áp dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo sử dụng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm kiên cố server Apache của bạn tương trợ mod_rewrite cho phép dùng .htaccess để vận dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các web site của bạn. nếu bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải kiên cố rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên chẳng thể tải lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, tải lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy cẩn thận đừng cải cách phải bạn không chắc, tốt nhất hãy sao lưu một bản để phòng giả dụ cấp thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.