Hiện nay, nhu cầu gửi học sinh dưới 18 tuổi qua Singapore du học ngày càng tăng. Các cấp độ mà phụ huynh gửi con qua Singapore bao gồm: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông. Hệ thống giáo dục mà phụ huynh chọn rất đa dạng: hệ thống quốc tế, tư thục, công lập, luyện thi vào công lập. Mục tiêu của phụ huynh là cho các cháu theo học hệ thống giáo dục chất lượng của Mỹ, Anh để sau này các cháu có thể chuyển tiếp theo học Đại học tai Mỹ, Anh.

DTU đã nắm bắt được nhu cầu này và rất hận hạnh được tư vấn, hỗ trợ phụ huynh trong việc chọn trường và làm hồ sơ đăng ký, cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ học sinh trong việc sinh hoạt sống và học tập tại Singapore.

1. Hệ thống giáo dục quốc tế tại singapore
- Mầm non quốc tế tại singapore: cho trẻ em từ 2 đến 4 tuổi; học phí 1 năm khoảng 12.000SGD
- Mẫu giáo quốc tế tại Singapore: cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi; học phí 1 năm khoảng 15.000SGD.
- Tiểu học quốc tế tại Singapore: cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi; học phí 1 năm khoảng 16.000SGD
- Trung học phổ thông quốc tế tại Singapore: cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi; học phí 1 năm khoảng 19.000SGD.

2. Hệ thống du học tư thục tại Singapore

- Trung học phổ thông tư thục tại Singapore: cho trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi; học phí một năm khoảng 9.500SGD.

3. Hệ thống du học công lập tại Singapore: tiểu học và trung học phổ thông (từ 6 đến 18 tuổi); học phí một năm khoảng 2000SGD.

4. Luyện thi vào trường công lập Singapore: tiểu học, trung học phổ thông (từ 6 đến 18 tuổi); học phí luyện thi 9 tháng là 7.800SGDDTU Co. Ltd
Điện thoại: (08)35084170, 62789647, 62769647
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.dtu.com.vn, www.dtuco.net
Địa chỉ: 135, Hồ Bá Kiện, F.15, Q.10. HCM.VN