Mắt của cháu dạo này cứ về tối thường xuyên mọc như kiểu mụn chấm như đầu kim ở trong ở vành mắt thì nó sưng đỏ vào có cảm giác đau... Cho cháu hỏi mắt cháu bị sao vậy ạ?