Em muốn hỏi lượng calo có trong 1 chén cơm là bao nhiêu ? Thường thì em đong khoảng 1 chén gạo tẻ ( chén ăn cơm bình thường ) thì nấu được 3 chén cơm.