Đây là kiểu cạnh tranh chắc chỉ có ở VN. Thị trường bây giờ bẩn quá, tự bêu xấu lẫn nhau để chuộc lợi. kinh doanh kiểu này thì chỉ có người tiêu dùng chịu thiệt, rượu bẩn thì vẫn được bày bán, thật khó hiểu