Bạn gái mình chê mình bảo thủ, mình ko hiểu rõ lắm thế nào là bảo thủ, và như nào là quá bảo thủ bởi vì mình cũng dễ tính mà. Có ai giúp mình với. Thanks.