các bạn gái thời hiện đại cần phải biết giữ mình nhé.Nếu như thời buổi hiện đại các bạn sống theo kiểu hiện đại là khổ đấy.hôm qua minh mới đọc một bài báo nói về cái ngàn vàng...đàn ông luôn tham lam nhưng họ rất ích kỷ họ muốn đạt được một điều gì đó nhưng lúc nào họ cũng ích kỹ...Các bạn gái phải cẩn thận nhé! rất nguy hiểm...