Khi đang giai đoạn tìm hiểu thì các chàng luôn thể hiện là mình ga lăng, mỗi khi dắt bạn gái đi ăn hay đi mua sắm thì anh ta luôn là người trả tiền. Nhưng buồn cười 1 nổi là đã mất tiền mà các chàng lại cảm thấy vui, hãnh diện vì anh ta nghĩ rằng mình được điểm trong mắt bạn gái và dưới con mắt người khác thì anh ta là 1 người đàn ông ga lăng. Đối với những người đã có gia đình thì vấn đề ai trả tiền thì còn phải xem lại vì người vợ thường là người nắm giữ tài chính trong gia đình và cũng không còn lãng mạn như khi mới yêu nên ai trả cũng không còn quan trọng nửa . Mình có đọc trang này Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - Yahoo! Nang thấy đàn ông toàn là người phải trả tiền, phải chịu những khoảng tình phí. Các bạn thấy có bất công cho cánh đàn ông không ???