bác sĩ ơi cho e hỏi là làm sao để nhanh có kinh truớc 2 ngày vì em có chuyến du lích mà đã sắp xếp hết rồi. xin bác sĩ chỉ em giúp