Do sai lầm của bản thân làm kinh tế gia đình khó khăn, để vợ và con có cuộc sống tốt hơn, để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho gia đình, tôi có nhu cầu bán thận hoặc gan, hoặc cả 2 nếu bác sĩ cho phép thực hiện điều đó!
Một vài nét về bản thân:
+ Tuổi: 32
+ Chiều cao 1,69m
+ Cân nặng: 64Kg
+ Sức khỏe tốt
Xin liên hệ: 0915346543