Tôi thích người ấy và tôi đã nhắn tin cho người ấy nhưng tôi không nói là tôi thích người ấy, tôi chỉ nói là tôi thấy người ấy đặc biệt hơn mọi người, đặc biệt hơn các người khác. Tôi nói ra những gì mà tôi đã giấu trong lòng bấy lâu, tôi nói rằng tôi nhớ người ấy khi không có người ấy bên cạnh, và tất cả những gì mà tôi cần nói, tôi nói ra hết, nhưng tôi không nói rằng tôi thích người ấy và người ấy nhắn lại cho tôi người ấy cảm ơn tôi vì đã giành những tình cảm tốt đẹp cho người ấy. Theo các bạn thì người ấy có biết rằng tôi thích người ấy không? Và người ấy có thích tôi không?

Phuong