Chỉ Số Triglyceride(TG) Của mình bị giảm có làm sao ko?
Vừa xét nghiệm ở viện về thấy chỉ số trong máu Chỉ Số Triglyceride(TG) của mình bị giảm sâu? Có ai có kinh nghieemkj tư vấn dùng . Mình đang cho con bú, ăn chủ yếu thịt thăn lợn với rau thôi