Nhà kinh tế Anh Nicholas Stern làm LHQ phải quan tâm vì tuyên bố: để tránh sự nóng lên toàn cầu mỗi năm cần phải chi ra 100 tỷ đôla. Thay vì làm điều đó…

Để tránh giải quyết các vấn đề môi trường theo lối mòn như trước đây, chúng ta cần phải thực hiện một cuộc cách mạng về công nghệ. Ảnh: Blogspot.
Ông Stern cho rằng, thay vì đầu tư vào “sửa chữa môi trường”, cần tập trung vào việc giải quyết cơ bản hơn, đó là chuyển đổi đồng loạt các công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm sang các ngành công nghiệp sạch.

Để tạo áp lực cho quá trình này, các chính phủ phải đánh thuế thật nặng vào những ngành sản xuất phát thải ra quá nhiều khí nhà kính. Đồng thời đối với những ngành có kế hoạch giảm thiểu các chất thải, Nhà nước cần phải bồi thường cho họ một phần chi phí tốn kém mà họ phải bỏ ra để đầu tư vào việc chuyển đổi công nghệ. Bằng cách đó, theo Stern, việc kích thích một cuộc cách mạng công nghệ mới hoàn toàn là điều có thể thực hiện được.

Ông cho rằng lúc này, hơn bao giờ hết phải để cao vai trò và sự cứng rắn của Chính phủ trước các nền kinh tế tư nhân, để phục vụ lợi ích của toàn nhân loại. Những chính sách thích hợp, có định hướng của Nhà nước buộc các doanh nghiệp phải tìm ra những giải pháp kỹ thuật mới.

Stern cho biết những số liệu cụ thể cuối cùng để thực hiện việc chuyển đổi cơ bản và trang bị lại các ngành sản xuất sẽ được ông đưa ra vào Tháng 11 này.