do hoàn cảnh gia đình khó khăn! minh cần bán tim, thận....! ai thực sự có nhu cầu và đủ điều kiện tài chính thì liên hệ mình qua số01698266004
thanks