– Ưu chấm tàu Hòa thích hợp :
+ Tàu lớn chuyển vận dây hóa.
+ Chở cây hành khách có.
+ biếu mướn võng 10k/cái võng (nằm võng ngủ).
+ lắm trạng thái nằm trên Cabin ngủ.
+ Trên tàu nhiều trang bị áo đồn đãi.
+ có trạng thái chở dính dấp hóa nhỏ nhoi khềnh.
+ Nhà vệ đổ ráo sẽ.

cù lao trai đẩn– Nhược điểm tàu Hòa phù hợp :
+ Địa chỉ nằm ở Rạch Sỏi. (Địa chỉ chẳng nhiều trên bản đờn hỏi chủ tàu chỉ mới đến để, phải nhiều phứt bởi thế gọi chủ tàu đặng trước)
+ Tàu gỗ.
+ tầng mê sóng cao.
+ thần linh ngồi rắn.
+ Tàu phắt muộn tự Rạch Sỏi ra tới cù lao trai đẩn tắt thở kiêng kị 7 tiếng.
– hiện tàu Hòa hiệp phăng trai Du :
+ Rạch Sỏi -> Nam nấp : đại hồi 20h30 tối hằng ngày.
+ trai ập -> Rạch Sỏi : tã 10h00 sáng hằng ngày. nap muc in quan 7
– Giá tàu Hòa ăn nhập phắt trai Du : (Vé khứ nhút nhát 200k)
+ Rạch Sỏi -> Nam đẩy : 100.000 vnđ/vé
+ Nam ập -> Rạch Sỏi : 100.000 vnđ/vé
– Liện hệ nhằm vé tàu : 0946161120 Anh Hòa – 0917529549 Chị nhang
– Địa chỉ : chót đàng Nhật cù (cận Trường Nghiệp Vụ Tdtt, 8 Nhật con quay, bọn An Bình, Rạch Giá, thức giấc Kiên Giang, Việt trai)