PV báo Một Thế Giới, Tống tiền 150 Tỷ

Phóng viên Dương Cầm báo Một Thế Giới dàn cảnh tống tiền 150 tỉ ly kỳ như trong phim

https://www.facebook.com/175293503037315/videos/175293856370613/