Tôi 34t là nữ nhóm máu AB.aj cần xin liên hệ 016527273