Thấy bà con nói “tiểu đường” là mất lịch sự hôm nay vừa đo thử xong. May quá vẫn đi tiểu ở nhà. Ai muốn đo thì vào http//benhtieuduong.asia/ để đăng ký đo miễn phí nhé. Mình được cô bé đến đo xinh và vui tính đáo để. Mà đến đo tại nhà chứ chẳng phải đi đến đâu mà đo. Sướng thật.