Hello everybody,

mình tên vân anh, dã học xong năm thứ 5 đại học dược ở Paris. Mình muôn vê VN sống và làm viêc. nếu mình muôn hành nghê dược sĩ ở VN, thì mình phải học thêm bao nhiêu lâu hay mình có thê thi môt cái test nào đó để có được bằng dược cuả VN ? Sau khi có bằng mình sẽ đi theo các bác sĩ đế làm viêc thiện.

Cám ơn sự trã lời của các bạn.