Các bạn thành viên theo link sau xem video nhé.!.

Phần 01: http://s278.photobucket.com/albums/k...m-phoi-CPR.flv
Phần 02: http://s278.photobucket.com/albums/k...-phoi-CPR2.flv
Phần 03: http://s278.photobucket.com/albums/k...-phoi-CPR3.flv

(Sưu tầm)