Một nghiên cứu mới đây cho thấy sử dụng than trong nhà để nấu hay sưởi ấm có thể cản trở sự phát triển của trẻ.

Trẻ em tiếp xúc với sự ô nhiễm từ than đá sẽ thấp hơn nửa inch khi được 36 tháng tuổi so với những bé trong hộ gia đình sử dụng các nguồn nhiên liệu khác. Đó là kết quả theo nghiên cứu do Hiệp hội Vì Sự Tiến Bộ Khoa Học Hoa Kỳ (AAAS) công bố.
Nghiên cứu cho thấy ở tuổi 36 tháng, bé trai trong những gia đình đốt than thấp hơn khoảng 1,34 cm (0,52 inch) so với những bé trai ở các hộ gia đình sử dụng nhiên liệu khác, và các bé gái lớn lên ở nhà mà được sử dụng than đá thấp hơn khoảng 1,3 cm (0,52 inch) so với những bé gái khác.
Theo nghiên cứu, không có mối liên hệ giữa than gỗ cháy trong nhà và chiều cao của trẻ em, có lẽ vì các hộ gia đình sử dụng gỗ có xu hướng sử dụng các nhiên liệu khác.
Kết hợp tiếp xúc với việc sử dụng than và khói thuốc lá, những trẻ em này thấp hơn khoảng 2,09 cm (0,82 inch) so với những trẻ không tiếp xúc với các chất ô nhiễm từ nguồn nào.
Do đó, phát hiện này một lần nữa khẳng định rằng tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí trong nhà từ than đá có thể ảnh hưởng không chỉ tới hệ thống hô hấp của trẻ em mà đó là cả một hệ thống. Khí than có thể làm giảm sự tăng trưởng thông qua một số cơ chế, ví dụ, một số hợp chất trong khói đã được xác định là phá vỡ nội tiết, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tế bào.
Than đốt phát ra các hóa chất như flo, selen, thuỷ ngân, arsen, hydrocacbon thơm đa vòng (PAH), sulfur dioxide và khí nitơ vào trong không khí trong nhà. Các hóa chất này có thể tạo dư lượng trên bề mặt các vật dụng gia đình và thực phẩm. Mối nguy hại từ sự tác động của khí than đối với sức khỏe trẻ em là rất quan trọng và cần được lưu tâm.