Đây là ý kiến chính thức của Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc trước kết luận của một nghiên cứu khuyến khích cho trẻ ăn bổ sung trước 6 tháng tuổi .

Sau khi có công văn số 357/BYT-BMTE ngày 21/1/2011, văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Theo đó, WHO và UNICEF khẳng định “Sự đúng đắn của khuyến nghị về việc các bà mẹ nên nuôi con từ 0 - 6 tháng tuổi hoàn toàn bằng sữa mẹ để giúp trẻ có được sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tối ưu. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sau 6 tháng tuổi, trẻ cần được ăn thức ăn bổ sung đủ chất dinh dưỡng và tiếp tục bú sữa mẹ tới 2 năm hoặc lâu hơn nữa”.

Một công trình đánh giá hệ thống gần đây nhất cung cấp bằng chứng cho các khuyến cáo này đã được công bố năm 2009 (Thời gian tối ưu cho việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (Đánh giá)”. Đánh giá hệ thống được thiết kế nhằm bảo đảm các kết luận được dựa trên các bằng chứng tốt nhất hiện có và không bị ảnh hưởng bởi các xung đột về lợi ích. Kết quả các đánh giá năm 2009 với 2 nghiên cứu kiểm chứng và 18 nghiên cứu khác được thực hiện ở cả các nước phát triển và đang phát triển đã cho kết quả thống nhất với những khuyến nghị hiện nay về nuôi dưỡng trẻ nhỏ.


Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sẽ giúp trẻ phát triển
toàn diện nhất (Ảnh minh họa).

“Bài báo được tạp chí Y dược Anh (Bristish Medical Journal) công bố không phải là kết quả của một cuộc nghiên cứu mới hay một đánh giá hệ thống và chúng tôi nhận thấy rằng các kết quả công bố này có thể bị ảnh hưởng bởi các xung đột về lợi ích của một số tác giả. Với những hạn chế nêu trên, bài báo đã không đưa ra được các bằng chứng thuyết phục để có thể đề xuất xem xét lại khuyến nghị hiện hành”, BS Graham Harrison, Quyền Trưởng Đại diện của WHO và Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh.

Vì vậy, khuyến nghị hiện hành về nuôi dưỡng trẻ nhỏ vẫn còn nguyên giá trị. WHO và UNICEF cũng tiếp tục cam kết ủng hộ Bộ Y tế và các đối tác khác trong việc tiếp xúc các can thiệp dựa trên bằng chứng, bao gồm các can thiệp liên quan đến nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cũng như việc giáo dục cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc cho trẻ nhỏ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Dân Trí/afamily.vn

BACSI.com