PDA

View Full Version : Châm CứuTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]

 1. NGẤT (Hưu Khắc - Shock - Shock )
 2. HÔN MÊ (Coma - Coma )
 3. CO GIẬT (Kinh Quyết - Convulsion - Convulsion)
 4. Kinh thủ thái âm Phế
 5. Kinh Túc Thái Âm Tỳ
 6. Kinh thủ Dương minh Đại Trường
 7. Điện châm trong châm cứu, xin giải thích?
 8. Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người
 9. Trị Bệnh Vẩy Nến bằng Châm Cứu (Psoriasis [Benh Vay Nen ])
 10. Chữa bệnh bằng thuỷ châm
 11. Lịch sử châm cứu học
 12. Chí thất