PDA

View Full Version : Châm CứuTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

 1. đau đầu gối
 2. Tân huyệt
 3. Kinh nghiệm châm cứu điều trị liệt mặt
 4. Đôi mắt và mùa xuân
 5. BÁt phÁp trong chÂm cỨu
 6. Giới thiệu một số kinh nghiệm châm cứu chữa hen phế quản ở Trung Quốc
 7. THẦN KINH DA VIÊM (Thần Kinh Tính Bì Viêm - Neuro Dermite - Neuro Dermatitis)
 8. TÂM THẦN PHÂN LIỆT (Tinh Thần Phân Liệt - Schizophrénia - Schizophrenia)
 9. LIỆT MẶT (Diện Thần Kinh Ma Tý - Paralysie Faciale - Facial Nevre Paralysis)
 10. HYSTERIA Ý Bệnh - Bệnh Tâm Căn Hysteria - Hystérie - Hysteria)
 11. ĐA THẦN KINH VIÊM (Đa Phát Tính Thần Kinh Viêm - Polyarthrite - Polyarthritis)
 12. ĐỘNG KINH (Điên Giản - Giản chứng - Epilepsy - Epilepsie)
 13. PHẾ QUẢN VIÊM (Chi Khí Quản Viêm - Bronchite - Bronchitis)
 14. Hen phế quản (suyễn)
 15. THẤP CHẨN (Eczéma - Eczema)
 16. MỀ ĐAY (Tầm Ma Chẩn - Urticaire - Urticaria)
 17. ĐƠN ĐỘC (Lupus - Lupus. Rosacée - Rosacea)
 18. ĐINH NHỌT (Đinh Sang - Furoncle - Furuncle, Boil)
 19. SAY NẮNG (Cảm Thử - Trúng Thử - Heatstroke )
 20. NGẤT (Hưu Khắc - Shock - Shock )
 21. HÔN MÊ (Coma - Coma )
 22. CO GIẬT (Kinh Quyết - Convulsion - Convulsion)
 23. Kinh thủ thái âm Phế
 24. Kinh Túc Thái Âm Tỳ
 25. Kinh thủ Dương minh Đại Trường
 26. Điện châm trong châm cứu, xin giải thích?
 27. Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người
 28. Trị Bệnh Vẩy Nến bằng Châm Cứu (Psoriasis [Benh Vay Nen ])
 29. Chữa bệnh bằng thuỷ châm
 30. Lịch sử châm cứu học
 31. Chí thất