PDA

View Full Version : Thuốc Giảm đau, hạ sốt, chống viêmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11

 1. Ceroxim-250mg
 2. Cerixon-1g
 3. Ceozime 100mg-100mg
 4. Cemax powder-50mg
 5. Celltriaxone-1000mg
 6. Cefutal-750mg
 7. Cefuroxim-250mg
 8. Cefurobiotic 500-500mg
 9. Ceftriaxone sodium-1g
 10. Ceftriaxone G.E.S 1g-1g'
 11. Ceftriaxone ACS Dobfar-1g
 12. Ceftriaxone-1g - thuốc bột tiêm
 13. Ceftriaxone-1g - Công ty liên doanh dược phẩm Việt - Trung
 14. Ceftriaxone-1g
 15. Ceftriaxon-1g
 16. Ceftriaci-1g
 17. Cefrub
 18. Cefotaxim Pharbaco-1g (dạng bột pha tiêm)
 19. Cefotaxim Pharbaco-1g
 20. Cefotaxim-1g
 21. Cefort 1g powder for injection-1g
 22. Cefoporin-1g
 23. Cefixime dispersible tablet-100mg
 24. Cefixime capsules 200mg-200mg
 25. Cefixime 200-200mg
 26. Cefixime-100mg - S.R.S. Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
 27. Cefixime-100mg
 28. Cefixime-200mg
 29. Cefixim Stada-100mg
 30. Cefixim Stada-200mg
 31. Cefixim MKP-200mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 32. Cefixim MKP-200mg
 33. Cefixim-100mg - Công ty dược vật tư y tế Tiền Giang
 34. Cefixim-100mg
 35. Cefixim-100mg - Công ty dược vật tư y tế Tiền Giang
 36. Cefixim-100mg
 37. Cefimed-200mg
 38. Cefimed-400 mg
 39. Cefdyvax-200-200mg
 40. Cefdyvax-100-100mg
 41. Brospecta-200-200mg
 42. Brospecta-100-100mg
 43. Biotakxym-1g
 44. Bifuroxim-125mg
 45. Bifuroxim-250mg
 46. Bifuroxim-500mg
 47. Bicefixim 200-200mg
 48. Bicefixim-50mg
 49. Beecetrax-1g
 50. Beecef Inj 1g-1g
 51. Augokene Tablets 200mg-200mg
 52. Augokene Tablets 100mg-100mg
 53. Augoken 200-200mg
 54. Augoken 100
 55. Amfacef-250mg
 56. Alurix-500mg
 57. Alcizon-1g
 58. Akincef 200
 59. Akincef 100-100mg
 60. Afix-100mg/5ml
 61. Acicef sachet-100mg
 62. SCD Cefaclor-250mg
 63. Mekocefaclor-125mg
 64. Mekocefaclor-250mg
 65. Mekocefaclor-375mg
 66. Koruclor cap
 67. Kefcin-125mg
 68. Folacep-250mg
 69. Dahaclor SR-500mg
 70. Cophacef-250 mg
 71. Clofocef-125mg
 72. Cidilor-250mg
 73. Cefaclor-125mg
 74. Cefaclor-250mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 75. Cefaclor-250mg
 76. Cefaclor-375mg
 77. Cero capsules "S.T"-250 mg
 78. Cefaclor Stada-250mg
 79. Cefaclor-250mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 80. Cefaclor-250mg
 81. Ceclor CD-357mg
 82. Ceclor-375mg
 83. Ceclor-125mg
 84. Upcerfaro-500mg
 85. Sporicef-500mg
 86. Sindroxil 500mg S.T.
 87. Oracefal-250 mg/5 mL
 88. Oracefal-250 mg/5 mL
 89. Neworadox caps
 90. Newgenedroxil-500 mg
 91. Cephalexin-0,5g
 92. Cephalexin-500mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 93. Cephalexin-500mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 94. Cephalexin-500mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 95. Cephalexin-500mg
 96. Cephalexin-250mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 97. Cephalexin-250mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 98. Cephalexin-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 99. Cephalexin-250mg
 100. Cephalexin-500 mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 101. Cephalexin-500 mg
 102. Cephalexin-250mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 103. Cephalexin-250mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 104. Cephalexin-250mg
 105. Cefadroxil-500mg
 106. Bearoxyl-500mg
 107. B.B. Cin-500mg
 108. Axodrox - 500-500mg
 109. Viamomentin-1,2g
 110. Shinacin-1.2 g
 111. Oxacilline-1g
 112. ORAMOX 500mg-500mg
 113. ORAMOX 500mg-500mg
 114. Medoclav-875mg/125mg
 115. Jenimax 250mg
 116. Enhancin-1,2g
 117. Enhancin-1g
 118. Ditiny-500mg
 119. Curam-312,5mg
 120. Curam-625mg
 121. Curam-1g
 122. Cloxilan-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 123. Cloxilan-500mg
 124. Cloxacillin-500mg - Rotexmedica GmbH Atzneimittelwerk
 125. Cloxacillin-500mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 126. Cloxacilin-500mg
 127. Clavucilin
 128. Clamoxyl-250 mg/gói
 129. Bristopen-500 mg
 130. Bristopen-1 g
 131. Augpen-625 Tablets
 132. Augmex Tab-625 mg
 133. Augmex Duo Tabs-875mg/125mg
 134. Augmex
 135. Augmentin tablet-875mg/125mg
 136. Augmentin Injection-1g/200mg
 137. Augmentin 500mg/62,5mg For Adults
 138. Augmentin-1g - GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
 139. Augmentin-500 mg/62,5mg
 140. Augmentin-1g
 141. Augmentin-625mg
 142. Augmentin-250mg/31,25mg
 143. Augmentin-500mg/125mg
 144. Anbycin-625mg
 145. Ampisulcillin-1.5g - Balkanpharma Holding AD
 146. Ampisulcillin-1.5g
 147. Ampisulcillin-0.75g
 148. Ampicillin-1g - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 149. Ampicillin-1g
 150. Amoxicillin-500mg - Hộp 10 vỉ x 10 viên
 151. Amoxicillin-500mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 152. Amoxicillin-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
 153. Amoxicillin-250mg
 154. Amoxicillin-500mg - Lọ 1000 viên
 155. Amoxicillin-500mg - Lọ 100 viên
 156. Amoxicillin-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 157. Amoxicilin
 158. Amoxicilin-500mg
 159. Amoksiklav-625mg
 160. Ammox
 161. Trineuron
 162. Strase
 163. Strase-10mg
 164. Sang A strase-10mg
 165. Nibelon-100 mg
 166. Leodase-10mg
 167. KolonDuonase
 168. DID Betonase Tablet-10mg
 169. Cồn ASA
 170. Aspirin pH8-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
 171. Aspirin pH8-500mg - Công ty dược vật tư y tế Tiền Giang
 172. Aspirin pH8-500mg
 173. Aspirin-81mg - viên bao phim
 174. Aspirin-81mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 175. Aspirin-81mg
 176. Aspegic-250mg
 177. Sansvigyl
 178. Rotaforte
 179. Rodogyl - Aventis Intercontinental
 180. Rodogyl
 181. Rodemix
 182. Novogyl
 183. Metrogyl Denta Gel-10mg
 184. Dorogyne - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 185. Dorogyne
 186. Dophargyl
 187. Choongwae trizele-500mg/100ml
 188. Aldezol-0,5g/100ml
 189. Yuhan Cefradine Injection-1g
 190. Radincef
 191. Gazore-1g
 192. Cefradine inj.-1g
 193. Amfapime-1g
 194. Diclofenac sodium Injection-25mg/ml
 195. Dung dịch tiêm Diclofenac-75mg/3ml
 196. Diclofenac 100 Stada Retard-100mg
 197. Diclofenac-50mg - Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
 198. Diclofenac-50mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 199. Diclofenac-50mg- Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 200. Diclofenac-75 mg
 201. Diclofenac-50mg
 202. Diclofenac-2,5%
 203. Diclo-Denk Retard-100mg
 204. Cloroquin phosphat-250mg
 205. Sansvigyl
 206. Dexamethasone-0,5 mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 207. Dexamethasone-0,5 mg
 208. Celestamine Tablets
 209. Flixonase-0,05%
 210. Daewondexmin
 211. Celestamine Tablets
 212. Tatanol Extra
 213. Mofen-400mg
 214. Lopenca
 215. I-Pain-400mg
 216. Ibuprofen-200mg
 217. Ibuflam 400
 218. Ibu-acetalvic
 219. Ibrafen 400-400mg
 220. Dibulaxan
 221. Alaxan
 222. Strase
 223. Strase-10mg
 224. Sang A strase-10mg
 225. Leodase-10mg
 226. KolonDuonase
 227. DID Betonase Tablet-10mg
 228. Aspirin pH8-500mg
 229. Aspirin pH 8-500mg
 230. Aspirin-81mg
 231. Aspirin
 232. Phenytoin-100mg
 233. Otipax-1%
 234. Zanidion
 235. Viramol-150mg/3ml
 236. Venrozin-81mg
 237. Tydol Codeine
 238. Tydol-80mg
 239. Tydol-150mg
 240. Tydol-325mg
 241. Toplexil
 242. Tataprovon
 243. Tatanol-Codein
 244. Tatanol Extra Hộp 20 vỉ x 4 viên
 245. Tatanol Extra
 246. Rimesid-100mg
 247. Propara-450mg/3ml
 248. Procold
 249. Perfalgan infants and children-10mg/ml
 250. Perfalgan-10mg/ml]