PDA

View Full Version : Thuốc Gây Mê - Gây Tê 1. Lidocaine
 2. Xylocaine
 3. Propofol Lipuro 1%-1%
 4. Lidocain
 5. Bupivacaine
 6. Suxamethonium inj. 100mg 2ml
 7. Thiopental bp inj. 1g
 8. Halothan liquid 250ml
 9. Bupivacain for spinal anaesthesia inj. 20mg 4ml
 10. Aerrane 100ml250m
 11. Buvac Heavy-0.5 %
 12. Gel gây tê Xylocaine Jelly-2%
 13. gel bôi da Xylocaine Jelly-2%
 14. gel bôi da Xylocaine-2%
 15. Dung dịch tiêm Medicaine-2%
 16. Dung dịch tiêm Lidocaine 2% Epinephrine Normon
 17. Lidocain-2%
 18. Kem Emla-5%
 19. Kem Emla
 20. Thuốc gây tê Xylocaine Jelly-2%
 21. Xylocaine Jelly-2%
 22. Xylocaine-2%
 23. Medicaine-2%
 24. Lidocaine-2%
 25. Lidocaine-40mg/2ml
 26. Lidocain Spray-10%
 27. Lidocaine 2% Epinephrine Normon
 28. Lidocain 2% - Adrenalin 0.001%
 29. Lidocain 100-100mg/5ml
 30. Lidocain-2% - Công ty Pharbaco
 31. Lidocain-2% - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
 32. Lidocain-40mg/2ml
 33. Lidocain-2% - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 34. Thuốc gây tê Lidocain-2%
 35. Lidocain-2% (dd thuốc tiêm)
 36. Lidocain-2%
 37. Thuốc gây tê Emla-2.5%
 38. Emla-5%
 39. Norcuron-4,0 mg
 40. Esmeron-10mg/ml
 41. Esmeron-50mg/5ml
 42. Lidocain HCl Ephedrin inj 2%
 43. Marcain Spinal Heavy-0,5% - Astra Pharmaceuticals (S) Pte., Ltd.
 44. Marcain Spinal Heavy-0,5%
 45. Buvac Heavy-0.5 % - Claris Lifesciences Limited
 46. Buvac Heavy-0.5 %
 47. Xylocaine Jelly-2%
 48. Xylocaine-2%
 49. Medicaine-2%
 50. Lidocaine 2% Epinephrine Normon
 51. Lidocaine-2%
 52. Lidocaine-40mg/2ml
 53. Lidocain Spray-10%
 54. Lidocain 2% - Adrenalin 0.001%
 55. Lidocain 100-100mg/5ml
 56. Lidocain-40mg/2ml
 57. Lidocain-2% lọ 20ml
 58. Lidocain-2%
 59. Asa
 60. Altofel
 61. Actadol Codeine
 62. Aceralgin
 63. Zenalb 20-10g/50ml
 64. Poly-Tears-1mg/ml
 65. Poly Tears-15ml
 66. Cealb
 67. Biseko-50g/l
 68. Atropin Sulfat-0,25mg/ml
 69. Zacutec-250mg/20ml
 70. Scandonest 2% Special
 71. Preparation H Hemorrhoidal
 72. Preparation H
 73. Levonor-1mg/1ml
 74. Dopamine-200mg/5ml
 75. Dopamin-200mg/5ml
 76. Dobutamine-250mg/20ml
 77. Dobutamin "Ebewe"-12,5mg/ml
 78. Adrenalin-1mg/1ml
 79. Adrenalin-1mg/ml
 80. 2% Lidocain HCl-Ephedrin inj (1:100,000)-2% ống 1.8ml
 81. Suxamethonium Chloride-100mg/2ml
 82. Suxamethonium Chloride-50mg/ml
 83. Norcuron-4,0 mg
 84. Esmeron-50mg/5ml
 85. Esmeron-10mg/ml
 86. Fentanyl injection-500mcg/10ml
 87. Durogesic-50mcg/h
 88. Durogesic-25mcg/h
 89. Sevorane
 90. Isoflurane-250 ml
 91. Isoflurane-100ml
 92. Halothane BP-250ml
 93. Halothane-100%
 94. Forane-100%
 95. Forane-99,9%
 96. Aerrane-250ml
 97. Thiopental Injection BP-1g
 98. Protovan Injection-200mg/20ml
 99. Propofol Lipuro-1%
 100. Profol 1%-1%
 101. Profol-10mg/ml
 102. Presofol-1%
 103. Potovan-1%
 104. Pofol-200 mg/20 ml
 105. Plofed 1%-10mg/ml
 106. Plofed-10mg/ml
 107. Ketamine Hydrochloride-50mg/ml
 108. Fresofol 1%
 109. Fresofol-1%
 110. Etomidate Lipuro-20mg/10ml
 111. Diprivan 1%-10mg/ml
 112. Diprivan-10 mg/ml
 113. Diprivan-200mg/20ml
 114. Diprivan-1%
 115. Anepol Inj-10mg/ml
 116. Promethazin-15mg
 117. Promethazin-2%
 118. Prometan-15 mg
 119. Pipolphen-50mg/2ml
 120. Phenobarbital-10mg
 121. Phenobarbital-100mg
 122. Midazolam-Tera-5mg/ml
 123. Midazolam Human-5 mg/1ml
 124. Mekoluxen-5mg
 125. Luminal-0,1g /1ml
 126. Hypnovel-5mg/ml
 127. Gardenal-10mg
 128. Gardenal-100mg
 129. Gacdenal-100mg
 130. Fulsed-5mg/ml
 131. Diazepam Injection BP-10mg/2ml
 132. Diazepam-5mg (viên nén)
 133. Diazepam-10mg/ 2ml
 134. Gardenal-100mg
 135. Diazepam-5mg (VNB-3828-05)
 136. Clorpromazin-100mg
 137. Atropin Sulfat-0,25mg/ml
 138. Asmin-120mg
 139. Amizamin 25mg-25mg
 140. Aminazin-1,25%
 141. Aminazin-25mg
 142. Marcain Spinal Heavy-0,5%
 143. Marcain-0,5%
 144. Buvac Heavy-0.5 %
 145. Bupivacain-20mg/4ml
 146. Xylocaine Jelly-2%
 147. Xylocaine-2%
 148. Scandonest 3% Plain-3%
 149. Scandonest 2% Special
 150. Procain-1%
 151. Otipax-1%
 152. Novocain-60mg/2ml
 153. Dung dịch tiêm Medicaine-2%
 154. Thuốc mỡ Mastu S
 155. Lidocaine 2% Epinephrine Normon
 156. Lidocaine-40mg/2ml
 157. Lidocaine-2%
 158. Lidocain Spray-10%
 159. Lidocain 2% - Adrenalin 0.001%
 160. Lidocain 100-100mg/5ml
 161. Lidocain-2% (VNA-0093-02)
 162. Lidocain-2%
 163. Emla-5%
 164. Emla
 165. Xylocaine Jelly-2%
 166. Xylocaine-2%
 167. Otipax-1%
 168. Medicaine-2%
 169. Mastu S
 170. Lidocaine 2% Epinephrine Normon
 171. Lidocain-2%
 172. Lidocain-40mg/2ml
 173. Lidocain-2%
 174. Lidocain-2%
 175. Emla
 176. Emla-5%
 177. Dorithricin
 178. Novocain, Procain, gây tê,
 179. Lidocain, Thuốc gây tê,
 180. Novocain 0,06g/2ml
 181. Lidocain, Thuốc gây tê,
 182. ARDUAN-thuốc phụ trợ cho gây mê để làm thuận lợi cho sự đặt ống thông nội khí quản và để tạo ra
 183. LIDOCAIN 2%- Gây tê tại chổ, điều hòa nhịp tim
 184. LIDOCAIN SPRAY 10%- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 185. Gardenal-100mg
 186. Gacdenal-100mg- Phòng co giật do sốt cao tái phát ở trẻ nhỏ.
 187. Diazepam-5mg
 188. Diazepam-10mg/ 2ml- Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
 189. Diazepam-5mg
 190. Clorpromazin-100mg
 191. Atropin Sulfat-0,25mg/ml
 192. Asmin-120mg Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 193. Aminazin-25mg- Các chất tiền mê
 194. Aminazin-1,25% Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 195. Aminazin-1,25% Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 196. Aminazin-25mg- Các chất tiền mê
 197. Marcain-0,5%- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 198. Marcain Spinal Heavy-0,5%-Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 199. Marcain-0,5%- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 200. Buvac Heavy-0.5 %- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 201. Bupivacain-20mg/4ml-Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 202. Lidocaine 2% Epinephrine Normon- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 203. Lidocain Spray-10%- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 204. Lidocain 2% - Adrenalin 0.001%- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 205. Lidocain 100-100mg/5ml- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 206. Lidocain-2%
 207. Lidocain-40mg/2ml- Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 208. Lidocain-2%
 209. Emla-5%-Thuốc Gây Mê - Gây Tê
 210. Medopid-tăng cholesterol máu, tăng lipid máu, tăng triglycerid máu
 211. Simvacor-Tăng cholesterol máu toàn phần & LDL ở bệnh nhân tăng cholesterol nguyên phát (type IIa & IIb)
 212. Azeptil- rong kinh, chảy máu cam, mất máu do sang thương, các mô tân sản, các biến chứng trong sản khoa
 213. Dopathyl-Tăng cholesterol máu & tăng triglycerid nội sinh đơn lẻ hoặc phối hợp ở người lớn, khi ăn kiêng không hiệu quả.
 214. Hasopid 30-Hỗ trợ chế độ ăn kiêng & tập thể dục nhằm cải thiện kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường type 2.
 215. Isoflurane-Thuốc gây tê, mê
 216. Forane-Thuốc gây tê, mê
 217. Etomidate Lipuro-Thuốc gây tê, mê
 218. Epicain injection-Thuốc gây tê, mê
 219. Dolicain-Thuốc gây tê, mê
 220. Diprivan
 221. Calypsol
 222. Bupivacaine B.Braun 0,5%
 223. Anesia-Thuốc gây tê, mê
 224. Aneket-Thuốc gây tê, mê
 225. Anatewin Heavy-Thuốc gây tê, mê
 226. Aerrane-Thuốc gây tê, mê
 227. Lidocain 2%-Thuốc gây tê, mê
 228. Sản Phẩm LIDOCAIN 2%- Thuốc Gây Mê - Gây Tê