PDA

View Full Version : Thuốc Chống Ung ThưTrang : [1] 2

 1. Pygeum
 2. Nga Phụ Khang
 3. Thất Diệp Linh
 4. Kim Miễn Khang
 5. BoniOxy
 6. Phythizol
 7. Mama Lady
 8. Đông Trùng Hạ Thảo (dạng nước)
 9. Nấm Maitake - dạng bột
 10. Nấm Maitake
 11. Tảo Nhật No.1
 12. An Nữ Đan
 13. Trà Giảo Cổ Lam Plus
 14. NewZealand Colostrum
 15. Curcumin with Piperine
 16. Nước uống bổ dưỡng đông trùng hạ thảo loại đặc biệt
 17. Nước uống bổ dưỡng Đông Trùng Hạ Thảo loại đại nguyên
 18. Viên nang đông trùng hạ thảo
 19. Khang u linh
 20. Whole Food Total Body Cleanse with Açai and Exotic Superfruits
 21. Hoa Nhũ Khang
 22. Agel - Umi
 23. Cadef
 24. Celgar
 25. Cholestan
 26. Transfonex
 27. Velcade®
 28. Alkyloxan
 29. Losiral
 30. Cadef
 31. Etoposide
 32. Padexol
 33. Vincristine inj. 1mg 1ml
 34. Temobela
 35. 5-Fluorouracil "Ebewe"-50 mg/1ml
 36. Sharkilage
 37. Zoladex-3,6mg
 38. Mabthera
 39. Nga phụ khang
 40. Didox
 41. Gennosin-2mg
 42. Teranex-2mg
 43. Pharmatamide-50mg
 44. Fugerel-250mg
 45. Flutaplex-250mg
 46. Unibald tablet-5mg
 47. Xatral XL-10mg
 48. Diphereline-0,1mg
 49. Diphereline PR-3,75mg
 50. Androcur-50 mg
 51. Casodex-50mg
 52. Endoxan Asta-500mg - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 53. Endoxan Asta-500mg
 54. Endoxan Asta-200mg - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 55. Endoxan Asta-200mg
 56. Endoxan-Asta-50 mg - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 57. Endoxan-Asta-50 mg
 58. Endoxan-50mg
 59. Endoxan-200mg - Bột pha tiêm-200mg
 60. Endoxan-200mg
 61. Endoxan-500mg
 62. Alkyloxan-50mg - Choongwae Pharma Corporation
 63. Alkyloxan-50mg
 64. Alkyloxan-200mg
 65. Diphereline PR-3,75mg
 66. Anargil-200mg
 67. Diphereline PR-3,75mg
 68. Sandostatin-100mcg/ml
 69. Omega Octreotid-0.1mg/ml
 70. Diphereline PR-3,75mg
 71. Finast-5mg
 72. Utoral-250mg/5ml
 73. Ống chứa dung dịch tiêm Fyvoflu-250mg
 74. Dung dịch tiêm Fluorouracile-250 mg /5mL
 75. Fluorouracile-250 mg /5mL
 76. Fivoflu-500mg (Mega Products Ltd.)
 77. Dung dịch Fivoflu-500mg (Mega Products Ltd.)
 78. Dung dịch Fivoflu-500mg
 79. Fivoflu-250mg
 80. 5-Fu Tablet Kyowa 100-100 mg
 81. Metrex-2,5mg
 82. Methotrexate-25mg/ml
 83. Methotrexate-10mg/ml
 84. Methotrexat "Ebewe"-10 mg/ml - Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg
 85. Methotrexate-500mg
 86. Methotrexate-50mg/2ml
 87. Methotrexat "Ebewe"-10 mg/ml
 88. Methotrexat "Ebewe"-2,5 mg - Ebewe pharma
 89. Methotrexat "Ebewe"-2.5mg
 90. Emthexate-50mg
 91. Zometa-4mg
 92. Neutrofil 30
 93. Neupogen-30MIU
 94. Ior Leukocim-300mcg
 95. Pronivel-2000UI
 96. Utoral-250mg/5ml
 97. Fyvoflu-250mg
 98. Fluorouracile-500 mg /10 mL
 99. Fluorouracile-250 mg /5mL
 100. Fivoflu-250mg
 101. Fivoflu-500mg
 102. Fivoflu-50 mg/ml
 103. 5-Fu Tablet Kyowa 100-100 mg
 104. 5-FU-250mg
 105. Glivec-100mg
 106. Mabthera-500mg/50ml
 107. Herceptin
 108. Herceptin-150 mg
 109. Femara-2.5mg
 110. Aromasin-25mg
 111. Arimidex (đóng gói tại AstraZeneca UK Ltd. - UK)-1mg
 112. Arimidex-1mg
 113. Anazo-1mg
 114. Pharmatamide-50mg
 115. Flutaplex-250mg
 116. Fugerel-250mg
 117. Casodex-50mg
 118. Androcur-50 mg
 119. Zitazonium-10mg
 120. Tamoxifen Ebewe-10mg
 121. Tamoplex-20mg
 122. Tamoplex-10mg
 123. Tamifen-20mg
 124. Tamifen-10mg
 125. Nolvadex-D-20 mg
 126. Gynatan-10mg
 127. Gynatam-10 mg
 128. Sandostatin-100mcg/ml
 129. Sandostatin-0,1 mg/ml
 130. Omega Octreotid-0.1mg/ml
 131. Octremon-100mcg
 132. Zoladex-3,6mg
 133. Diphereline PR-3,75mg
 134. Tamoxifen Ebewe-10mg
 135. Tamoplex-10mg
 136. Zitazonium-10mg
 137. Tamoplex-20mg
 138. Tamifen-10mg
 139. Tamifen-20mg
 140. Shinpoong Etoposide-20mg/ml
 141. Sandostatin-0,1 mg/ml
 142. Omega Octreotid-0.1mg/ml
 143. Octremon-100mcg
 144. Nolvadex-D-20 mg
 145. Gynatan-10mg
 146. Gynatam-10 mg
 147. Fytosid-20 mg/ml
 148. Etoposide 'Ebewe'-20mg/ml
 149. Etoposide "Ebewe"-20 mg/ml
 150. Etoposide-20mg/ml
 151. Eposin-100mg/5ml
 152. DBL Etoposide-100mg/5ml
 153. Vincristine Sulfate-1mg/ml
 154. Vinblastine-10mg/10ml
 155. Taxol-100mg/17ml
 156. Taxol-30mg/5ml
 157. Plaxel 100-100mg
 158. Paxus (đóng gói tại PT. Kalbe Farma TbK - Indonesia)-6mg/ml
 159. Paxus-100mg
 160. Panataxel 30mg-6mg/ml
 161. Panataxel-6mg/ml
 162. Paclitaxin-100mg/16,7ml
 163. Paclitaxin-6mg/ml
 164. Paclitaxel Servycal-30mg
 165. Paclitaxel Servycal-100mg
 166. Paclitaxel Ebewe-6mg/ml
 167. Navelbine-50mg/5ml
 168. Navelbine-10mg/ml
 169. Mitotax-6mg/ml
 170. Intaxel-100mg/17ml
 171. Intaxel-30mg/5ml
 172. Intas Cytax-30 mg/5ml
 173. Intas Cytax-100mg
 174. Genepaxel cremless-6mg/ml
 175. Epirubicin Ebewe inj-2mg/ml
 176. Epirubicin Ebewe-2mg/ml
 177. Endoxan-Asta-50 mg
 178. Endoxan-Asta-500 mg
 179. Endoxan Asta-200mg
 180. Endoxan Asta-500mg
 181. Doxorubicin Hydrochloride-2mg/ml
 182. Doxorubicin Ebewe-2mg/ml
 183. Doxorubicin-2mg/ml
 184. Daunoblastina-20mg
 185. Cytarine inj-100mg/1ml
 186. Blenamax-15mg
 187. Anzatax Paclitaxel-150mg/25ml
 188. Anzatax-150mg/25ml
 189. Anzatax-30mg/5ml
 190. Alkyloxan-200mg
 191. Alkyloxan-50mg
 192. Alexan-50mg/ml
 193. Alexan-20mg/ml
 194. Alexan-500mg
 195. Alexan-100mg/5ml
 196. Adrim-2 mg/ml
 197. Anzatax Paclitaxel-30mg/5ml
 198. Anzatax-100mg
 199. Farmorubicin-50mg
 200. Farmorubicin-10mg
 201. Epirubicin Ebewe inj-2mg/ml
 202. Epirubicin Ebewe-2mg/ml
 203. Doxorubin-50mg
 204. Doxorubin-10mg
 205. Doxorubicin Hydrochloride-2mg/ml
 206. Doxorubicin Ebewe-2mg/ml
 207. Doxorubicin-2mg/ml
 208. Daunoblastina-20mg
 209. Campto-40mg/2ml
 210. Campto-100mg/5ml
 211. Adrim-2 mg/ml
 212. Zexate-50 mg/2ml
 213. Metrex-2,5mg
 214. Methotrexate-25mg/ml
 215. Methotrexate-500mg
 216. Methotrexate-10mg/ml
 217. Methotrexate-50mg/2ml
 218. Methotrexat "Ebewe"-10 mg/ml
 219. Methotrexat "Ebewe"-2.5mg
 220. Fludara-50mg
 221. Enpurin-50mg
 222. Empurine-50 mg
 223. Temodal Capsules-250mg
 224. Temodal Capsules-100mg
 225. Temodal Capsule-20mg
 226. Temobela-50mg
 227. Oxitan-100mg
 228. Oxalip 50mg-50mg
 229. Kemocarb-150mg/15ml
 230. Holoxan-1g
 231. Endoxan-Asta-50 mg
 232. Endoxan-Asta-200 mg
 233. Endoxan Asta-200mg
 234. Endoxan-200mg
 235. Endoxan-500mg
 236. Endoxan-50mg
 237. Eloxatin-5mg/ml
 238. DBL Oxaliplatin-50mg
 239. DBL Carboplatin-150mg/15ml
 240. Carbosin-150mg/15ml
 241. Carboplatin 'Ebewe'-10 mg/ml
 242. Carboplatin "Ebewe"-10mg/ml
 243. Carboplatin "Ebewe"-10 mg/ml
 244. Carboplatin-10mg/ml
 245. Carboplatin-50mg/5ml
 246. Alkyloxan-200mg
 247. Alkyloxan-50mg
 248. Alkyloxan-50mg
 249. Alkeran-2mg
 250. Aslem, Glycyl funtumin, điều trị ung thư, tăng cường miễn dịch,