PDA

View Full Version : Thuốc Ngừa Thai 1. Tri-Regol
 2. Rigevidon 21+7
 3. Regulon
 4. Postinor-2-0,75mg
 5. Novynette
 6. Medonor-0,75 mg
 7. Implanon-68 mg
 8. Ecee 2
 9. Marvelon - N.V. Organon
 10. Mercilon-200mg - N.V. Organon
 11. Mercilon-200mg
 12. Marvelon
 13. AB Extra Bone-Care
 14. Vageston-100mg
 15. Utrogestan-100mg
 16. Tri-Regol
 17. Rigevidon 21+7
 18. Postinor-2-0,75mg
 19. Medonor-0,75 mg
 20. Ecee 2
 21. Mercilon-200mg
 22. Marvelon
 23. Regulon
 24. Novynette
 25. Lindynette 20
 26. Tri-Regol
 27. Rigevidon 21+7
 28. Postinor-2-0,75mg
 29. Medonor-0,75 mg
 30. Ecee 2
 31. Mercilon-200mg
 32. Marvelon
 33. LYs
 34. Ciel EC 25
 35. Ciel 200
 36. CIEL Misoprostol
 37. Mifepriston 200 mg
 38. Eubadilone
 39. Postorose-Tránh thai khẩn cấp, dùng trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp không dùng các biện pháp trán
 40. SOLGYNOPIC F- ngứa âm hộ, viêm âm đạo, khí hư, viêm nhiễm đường sinh dục
 41. FASTONE-trường hợp ngừa thai khẩn cấp trong vòng 120 giờ sau giao hợp
 42. Caretinor - Thuốc tránh thai khẩn cấp 120h
 43. NAPHANOR - Thuốc tránh thai khẩn cấp