PDA

View Full Version : Thuốc Hệ tim mạch & Tạo MáuTrang : [1] 2 3 4 5

 1. Diabetna
 2. An mạch ích nhân
 3. Hạ áp Ích Nhân
 4. Thăng Áp - ND
 5. Nần Vàng Tiên Thảo
 6. Acotea
 7. BluBio Spirulina 100% Rein
 8. Spirulina Q10
 9. Vina
 10. Swanson Korean Ginseng
 11. BoniOxy
 12. Phythizol
 13. Viên Giảo Cổ Lam Tuệ Linh
 14. Tanmado
 15. Koligin -D 870mg
 16. Hạ Áp Nam Lạng
 17. Ấm Chi Vương
 18. Nattospes
 19. Đông trùng Hạ Thảo (dạng viên)
 20. Đông Trùng Hạ Thảo (dạng nước)
 21. Đông Trùng Hạ Thảo
 22. Swanson black cohosh 540
 23. Hạ Huyết Áp PV
 24. Trà Tăng Huyết Áp An Bình
 25. Swanson COQ10
 26. Trà Giảo Cổ Lam Plus
 27. AgeLoss Heart Support
 28. Linh Chi Táo Đỏ
 29. Curcumin with Piperine
 30. Bạch Cương Tàm
 31. Spirulina - Calcium Smile Life
 32. An cung ngưu hoàng
 33. Triple Omega 3-6-9
 34. Super Omega 3-6-9
 35. Usapha – honey extra
 36. Swanson Royal Jelly 1000 mg
 37. Spirulina tự nhiên 500mg
 38. Bonidiabet
 39. Cod Liver Oil
 40. Co Q10 - Nowfoods
 41. Agel - Umi
 42. Spirulina GNC 500mg
 43. Nấm Linh Chi ( Viên )
 44. Vạn lý hành
 45. Nhân Sâm VIÊN THẤP KHỚP
 46. Cardorido SAMAN
 47. Nattospes
 48. Ích Tâm Khang
 49. Kelfer-500mg
 50. Immunoglobulin
 51. Simavas 20
 52. Lipirate
 53. Simvatin ®
 54. Atovast ®
 55. Fenofib ®
 56. Fenofib ®
 57. Simvatin ®
 58. Atovast-10mg
 59. Atovast-20mg
 60. Molid 300
 61. đông trùng hạ thảo hiệu 999
 62. Kelfer-500mg
 63. Adrenoxyl ®10mg
 64. Nadyfer 10ml
 65. Nadyfer 5ml
 66. Hemocap
 67. Rolivit
 68. Kalirid
 69. Haem up gems
 70. Tophem
 71. Soluhema
 72. Ferrovit
 73. Ferobin sirup
 74. Adofex
 75. Tot'hema
 76. Bisohexal
 77. PHLEBODIA 600mg
 78. ORIGIN 64 - Giúp đôi chân nhẹ nhàng và thon thả.
 79. Lidocain Egis-200mg/10ml
 80. Lidocaine
 81. Xylocaine
 82. Cortonyl
 83. Livastan
 84. Ngũ Phúc Tâm Não Thanh
 85. Egilok-100mg
 86. Nitromint-2,6mg
 87. Thiên sứ hộ tâm đan
 88. Vatzatel 20
 89. Hataszel 20 mg
 90. Opcardio
 91. Biresort 5
 92. Biresort 10
 93. Domitral (nitroglycerin 2,5mg)
 94. Trimethazidin
 95. Vosfarel (trimetazidin 20mg)
 96. Trimetazidin
 97. Hộ tâm đơn
 98. Medirel
 99. Thiên sứ hộ tâm đan
 100. Nifedipin
 101. Healthfirst
 102. Hemohes 10%-10%
 103. Lopirator
 104. Hacortin
 105. Siro Langga
 106. Dopegyt
 107. Thuốc đông y THĂNG ÁP - ND
 108. Thăng áp - ND
 109. Enopocetin
 110. Ginkgo biloba
 111. Captopril
 112. OPFiBRAT
 113. Tenormin-50mg
 114. Carvesyl
 115. Medotor 10
 116. Simvastin 20
 117. Simvastin 10
 118. Linh chi sâm
 119. Garlicap
 120. Tenocar 50
 121. Camphona
 122. Camsonat
 123. Apitim 5mg
 124. Bidinatec 10
 125. Bidinatec 5
 126. Heptaminol
 127. Natri camphosulfonat
 128. Aspifar
 129. Furosemid
 130. Trafedin
 131. Queenbody
 132. Casoran
 133. Digoxin wzf inj. 0,5mg 2ml
 134. Dobutamin inj. 250mg 20ml
 135. Tv.amlodipin
 136. Opeasprin
 137. đan sâm tam thất
 138. Omega 3 - vệ sỹ của trái tim
 139. Traly unca
 140. Hepaka
 141. Hoàn thiên vương bổ tâm
 142. Kaitoxen
 143. Cholestin
 144. VITAMIN C-500mg/5ml
 145. Vitamin C-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
 146. Vitamin C-1 g
 147. Vitamin C-500mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 148. Vitamin C-500mg
 149. Vitamin B12-500mcg/1ml - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 150. Vitamin B12-500mcg/1ml - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 151. Vitamin B12-500mcg/1ml - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 152. Vitamin B12-500mcg/1ml
 153. Uniferon B9
 154. Rolivit
 155. Laroscorbine-1g/5ml
 156. Franmaton
 157. Fevintamax
 158. Feryfol
 159. Ferrovit
 160. Ferlin
 161. Feplus-B12
 162. Adofex
 163. Unibald tablet-5mg
 164. Teranex-2mg
 165. Gennosin-2mg
 166. Carduran-2mg
 167. Binexcadil-2mg
 168. Toraass-50mg
 169. Sunirovel-300mg
 170. Sunirovel-150mg
 171. Resilo-50mg
 172. Resilo-25mg
 173. Repace H-50mg
 174. Losartas-50-50mg
 175. Losartas-25-25mg
 176. Losartan-25mg
 177. Irovel-150 mg
 178. Irbehasan-150mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 179. Irbehasan-150mg
 180. Hylos-25mg
 181. Hylos-50mg
 182. Cozaar (đóng gói tại Merck Sharp & Dohme - Australia)-50mg
 183. Covance-50mg
 184. Co Aprovel-300/12.5mg
 185. CoAprovel-150/12.5mg
 186. Co Aprovel-150/12.5mg
 187. Aprovel-150 mg - Sanofi Winthrop Ltd.
 188. Aprovel-150 mg
 189. Aprovel-300 mg - Sanofi Winthrop Ltd.
 190. Aprovel-300 mg
 191. Zestril-10mg
 192. Zestril-20mg
 193. Zestril-5mg
 194. Zestoretic-20mg/12,5mg - AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.
 195. Zestoretic-20mg/12,5mg
 196. Young Il Captopril-25mg
 197. Trupril-5mg
 198. Trupril-10mg
 199. Tensiomin-50mg
 200. Tensiomin-25mg - Egis Pharmaceuticals Ltd
 201. Tensiomin-25mg
 202. Tensikey 5-5mg
 203. Lopril-50mg
 204. Lopril-25mg
 205. Listril-5mg
 206. Lisoril-5-5mg
 207. Lisoril-10-10mg
 208. Lisopress-10mg - Gedeon Richter Ltd.
 209. Lisopress-10mg
 210. Thuốc Lisopress-5mg
 211. Lisopress-5mg - Gedeon Richter Ltd.
 212. Lisopress-5mg
 213. Lisinopril-5mg
 214. Linopril-10mg
 215. Korus Captopril-25mg
 216. Co-trupril-20mg/12.5mg
 217. Captopril Stada 12.5-12,5mg
 218. Captopril Stada-25mg - Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
 219. Captopril Stada-25mg
 220. Captopril-25mg
 221. Captopril-25mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 222. Captopril-25mg - Xí nghiệp dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh
 223. Captopril-25mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 224. Captopril-25mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 225. Captohexal-25 mg
 226. Calatec tablets-25mg
 227. Pronivel-2000UI
 228. Preterax
 229. Preterax
 230. Natrilix SR-1,5mg
 231. Lorvas-2,5mg
 232. Lodoz-5mg/6,25mg
 233. Lodoz-2,5mg/6,25mg
 234. Indatab SR-1,5mg
 235. Dapa-tabs-2,5mg
 236. Coversyl Plus-4mg/1.25mg
 237. Bi-preterax-4mg/1.25mg - Les Laboratoires Servier
 238. Bi-preterax-4mg/1.25mg
 239. Spiromide Tablets
 240. Spiromide-40mg
 241. Suopinchon-20mg/2ml
 242. Furosemide Injection Tai Yu-20mg/2ml
 243. Dung dịch tiêm Furosemide Injection-20mg/2ml
 244. Furosemide Injection-20mg/2ml
 245. Dung dịch tiêm Furosemid-20mg/2ml
 246. Furosemid-20mg/2ml
 247. Furosemide-40mg
 248. Furosemid-40mg
 249. Siderfol
 250. Kelfer-500mg