PDA

View Full Version : Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa 1. Curmatrix
 2. đương quy bổ huyết
 3. Metformin Tablets BP 500mg
 4. Berlthyrox (L-Thyroxine)
 5. Carbimazol - cty cp dược phẩm traphaco
 6. Carbimazol
 7. Homtamin E-400IU
 8. Aldezol-0,5g/100ml
 9. Thuốc mỡ Mastu S - Stadapharm GmbH
 10. Thuốc mỡ Mastu S
 11. Adesin-21,96 mg
 12. Oresol-27,9g - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 13. Oresol-27,9g
 14. Preparation H Hemorrhoidal (Thuốc đạn)
 15. Preparation H Hemorrhoidal
 16. Preparation H
 17. Intetrix capsule
 18. Imutac-1mg - Janssen Cilag Ltd.
 19. Imutac-1mg - Janssen Cilag Ltd.
 20. Imutac-1mg
 21. Hepa-Merz Granulate-3g
 22. Sandostatin-100mcg/ml
 23. Sandostatin-0,1 mg/ml
 24. Omega Octreotid-0.1mg/ml
 25. Octremon-100mcg
 26. Solu-Cortef-100mg
 27. Pyracil tablet-50mg
 28. Propylthiouracil Tablets BP-50mg
 29. Carbimazole-5mg
 30. Basdene-25mg
 31. Basdene-25 mg
 32. Levothyroxine-100mcg
 33. Berlthyrox-100mcg
 34. Berlthyrox-100mg
 35. Durabolin-25 mg/ml
 36. Diphereline-0,1mg
 37. Omidop
 38. Glibest
 39. Thiazifar
 40. Furosemid
 41. Furocemid 20mg/2ml
 42. Euclamin 5mg
 43. Glumeform 500
 44. Scilin M30
 45. Verospiron 25mg
 46. Zalrinol
 47. Vinzix 40mg
 48. Scilin R
 49. Scilin N30
 50. MediGlyared
 51. Medigluphag
 52. Insulin lente
 53. Glumeform 850
 54. Glucodex
 55. Basdene-25 mg
 56. Berlthyrox-100mcg
 57. Levothyroxine-100mcg
 58. Hydrocortisone 100mg
 59. Octremon 100mcg
 60. Octreotid-0.1mg/ml
 61. Durabolin-25 mg
 62. Androcur-50 mg
 63. Hydrocortison-100mg
 64. Hydrocortison 125mg/5ml
 65. Carbimazole-5mg
 66. Propylthiouracil BP-50mg
 67. Orgametril 5mg
 68. Pyracil - 50mg
 69. Sandostatin-0,1 mg/ml
 70. Solu Cortef 100mg
 71. Saizen 10IU
 72. Diphereline 3,75mg
 73. Diphereline 0,1mg
 74. Evra
 75. Angeliq
 76. Climen
 77. Cyclo progynova 2mg
 78. Glucobay 50mg
 79. Glucobay 100mg
 80. Gynera
 81. Progynova 2mg
 82. Provironum 25mg
 83. Cilest
 84. Gonadotrophine
 85. Yasmin 3mg
 86. Diamicron 80mg
 87. Diamicron MR
 88. Mediator
 89. Diprospan
 90. Cynomel 0,025mg
 91. Keyexalate 454g
 92. Pregnyl 5000IU
 93. Clomid 50mg
 94. clomiphene 50mg
 95. Zyglit - Thuốc trị tiểu đường
 96. Levothyroxin CTCPDP Cần giờ - Hormon tuyến giáp
 97. Levothyrox - Hormon tuyến giáp
 98. Levoroxin - Hormon tuyến giáp
 99. LBI - Hormon tuyến giáp
 100. Jodthyrox - Hormon tuyến giáp
 101. Euthyral - Hormon tuyến giáp
 102. El-Thyro - Hormon tuyến giáp
 103. Comrevosin - Hormon tuyến giáp
 104. Berlthyrox 100 - Hormon tuyến giáp
 105. Thyroxin - Hormon tuyến giáp
 106. Thyroid Extract Biopha - Hormon tuyến giáp
 107. Thyrax - Hormon tuyến giáp
 108. Tamidan - Hormon tuyến giáp
 109. T4 Montpellier - Hormon tuyến giáp
 110. Napharthyrox - Hormon tuyến giáp
 111. Levothyroxine Artesan - Hormon tuyến giáp
 112. Levothyroxine Artesan - Hormon tuyến giáp
 113. Triacana - Hormon tuyến giáp
 114. Carbimazol - Thuốc kháng giáp
 115. Carberoid - Thuốc kháng giáp
 116. Bimaz - Thuốc kháng giáp
 117. Basdène - Thuốc kháng giáp
 118. Novacarb - Thuốc kháng giáp
 119. Neo-Mercazole - Thuốc kháng giáp
 120. Navacarzol - Thuốc kháng giáp
 121. Metizol - Thuốc kháng giáp
 122. Lothisil - Thuốc kháng giáp
 123. Kuptapazol - Thuốc kháng giáp
 124. Gomatop - Thuốc kháng giáp
 125. Carbimazole Young Il - Thuốc kháng giáp
 126. Carbimazole Sunward - Thuốc kháng giáp
 127. Thyrozol - Thuốc kháng giáp
 128. Thycar - Thuốc kháng giáp
 129. PTU - Thuốc kháng giáp
 130. Pharmaproracil - Thuốc kháng giáp
 131. Hydrotrim - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 132. Getlite - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 133. Doroduc - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 134. Cuvarlix - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 135. Cardiobil - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 136. Bosductil 10 - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 137. Anomin Slim - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 138. Orlifit - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 139. Obirax - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 140. Obefix - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 141. Nucical - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 142. Newcalotine - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 143. Naslim - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 144. Losswei - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 145. Lipograsil - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 146. Kaitoxen - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 147. Sibutramine Meyer - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 148. Sibuslim - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 149. Renico - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 150. Redumin - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 151. Ostotine-60 - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 152. Orstat - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 153. Orlistat STADA - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 154. Xenical - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 155. Viplena 120 - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 156. Slimcare - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 157. Slenfig - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 158. Slen - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 159. Sirami - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 160. Alpha D3 - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 161. Alpacaltrol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 162. Alovell - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 163. Alenta - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 164. Alenfosa - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 165. Alendrate - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 166. Alendor - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 167. Alenbone Plus - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 168. Bonviva - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 169. Bonmax - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 170. Bonlife - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 171. Bonky - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 172. Bonefos - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 173. Bone-care - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 174. Bone care (Sugar Free) - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 175. Aredia - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 176. Ancatrol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 177. Calcitonin 50 Jelfa - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 178. Calcitine - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 179. CalciCreen - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 180. Cadotin - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 181. Brek - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 182. Brawnbeonal - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 183. BR-Rumin - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 184. Br-azol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 185. clodronic acid - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 186. Citrolex - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 187. Camistef - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 188. Caltrofort - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 189. Calricor - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 190. Calprim - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 191. Caldiol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 192. Calco -
 193. Calcitriol Hataphar - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 194. Fosamax - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 195. Kaplus D - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 196. Iprical - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 197. Glakay - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 198. Fosamax Plus - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 199. Meditrol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 200. Korucal - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 201. Ostemax 70 comfort - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 202. Oss - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 203. Orkey - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 204. Moticlod - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 205. Pharmadronate - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 206. Pamisol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 207. Ostriol - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 208. Ostomir - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 209. Osteorise - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 210. Agents Affecting - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 211. Rasputin - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 212. Protelos - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 213. Prevost - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 214. PM KiddieCal - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 215. Philbone-A: Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 216. Skecalin - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 217. Simpla - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 218. Risedronat - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 219. Risebon - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 220. Sona-Tium - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 221. Tendolon - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 222. Uni-Calcioz - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 223. Zolenate IV - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 224. Zoletalis - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 225. Zometa - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 226. Alenbone - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 227. Alenbe - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 228. Alenax - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 229. Aldromax - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 230. Afolmax Tab - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 231. Actorisedron - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 232. Actonel Once-a-week 35 mg - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 233. Actonel 5 mg - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 234. Aclasta - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 235. Acitonal 5/35 - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 236. Glucagen - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 237. Bifosa - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 238. Denfos - Thuốc Hệ nội tiết & Chuyển hóa
 239. Apidra SoloStar
 240. Actrapid HM