PDA

View Full Version : Thuốc Hệ tiết niệu - Sinh dụcTrang : [1] 2 3 4 5

 1. Hascovir
 2. Nalidixic acid
 3. Phypogyl
 4. Aziefti
 5. Mycogynax
 6. Bổ thận PV
 7. Nam Dược Bài Thạch
 8. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu
 9. Ích Thận Vương
 10. Cốm Tan Di Niệu Đơn
 11. Bổ Thận Công Đức
 12. Phyo
 13. Khởi dương SAMAN
 14. Spacaps
 15. Ich thận vương
 16. Detonkit
 17. Hoàn khớp bổ thận
 18. Viên bách trĩ
 19. Hoàn Xích Hương
 20. Kim tiền thảo trạch tả
 21. Genurin (flavoxate hcl 200mg)
 22. Nam dược bài thạch
 23. Orthodes - kim tiền thảo
 24. Sirnakarang
 25. Kim tiền thảo- râu mèo - cty cp dược lâm đồng-ladophar
 26. Kim tiền thảo- râu mèo
 27. Kim tiền thảo
 28. Majegra
 29. Donaton 20
 30. Rx dailis 10
 31. Khởi đơn dương
 32. Ildenaf
 33. Medovigor
 34. Shinafil
 35. Donaton 10
 36. Dailis 10
 37. Evadam
 38. Man-axcio (tadalafil 10mg- 20mg)
 39. Pycalis 20
 40. Tam thu hoàn
 41. Neo-Penotran
 42. Gyno-Pevaryl Depot®
 43. Neo-Tergynan
 44. Clomaz-100mg
 45. Aciginal
 46. Flagentyl
 47. Canesten - vt500 mg
 48. Utrogestan
 49. Canesten - vt100 mg
 50. Lactacyd FH
 51. Lactacyd Confidence®
 52. Gyrosel
 53. Ybagyno
 54. Kene® neoderm
 55. Gyterbac
 56. Medi gyno
 57. Gyno opc
 58. Gyno hoa trinh nữ
 59. Sanoformin
 60. Cenasert® 2mg
 61. Gyno-st
 62. Cenasert® 2mg
 63. Laxtopluxf
 64. Gyno-st
 65. Povidine 10% (phụ khoa)
 66. Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạ hương
 67. Erossan care
 68. Nam dược - phụ viêm khang
 69. Pulgynax
 70. Gynotab
 71. Polygynax
 72. Flagyl
 73. Fas-3kit
 74. Antanazol
 75. Dogynoxa
 76. Gynopavaryl depot
 77. Menystin
 78. Kegynan
 79. Eurogyno
 80. Zoryl
 81. PIOLET Pioglitazone
 82. Nalordia
 83. Diabetna
 84. Nady-anbétiq
 85. Aspamic
 86. Diabifar
 87. Andiabet
 88. Metformax 500mg và 850mg - cty dược phẩm trung ương i
 89. Metformax 500mg và 850mg
 90. Glucoform-500mg
 91. Glucoform-850mg
 92. Glibenclamide
 93. Zanycrone
 94. Glufort
 95. Aspartam 35mg
 96. Gludipha 850
 97. Avanglyco 4
 98. Aspartam 35mg
 99. Gludipha
 100. Glucoform ®
 101. Nopik - nateglinide 120 mg
 102. Oyster plus - giải pháp cho quý ông
 103. Prograf®
 104. Cadida
 105. Doxycyclin 100mg - công ty cổ phần dược danapha
 106. Doxycyclin 100mg
 107. Sâm nhung kiện lực
 108. Kidneyton
 109. Cường lực bổ thận hoàn
 110. Blutab
 111. Lá xanh
 112. Dzaxinh
 113. Silymarin
 114. Lidateen
 115. Bavegan
 116. Livolin-h
 117. Mát gan giải độc
 118. Khang minh thanh huyết
 119. Thuốc uống actisô
 120. Chophytin
 121. Artisonic
 122. Dongkoo kozhi
 123. Chophytin
 124. Kim sư
 125. ORIGIN 72 - Đẳng cấp đàn ông!!!
 126. Cater Pill
 127. Hoàn bổ thận âm 60g
 128. Khang minh hải cẩu nang
 129. Fitôgra - f
 130. Sâm nhung kiện lực
 131. Quần long
 132. Nam dược x-men forte
 133. Kim mâu hoàn
 134. Khởi đơn dương
 135. Lục vị địa hoàng
 136. Hồi xuân dương
 137. Nam dược xmen
 138. Bổ thận hoàn
 139. Via – time
 140. Ích thận khang
 141. Kidneycap
 142. Bổ thận dương
 143. Cường lực bổ thận hoàn
 144. Sâm qui tinh
 145. Bổ thận âm
 146. Khởi đơn dương
 147. Hoàn bổ thận âm
 148. Fastcort 4mg
 149. Fastcort 16mg
 150. Thăng long
 151. Triselan
 152. Sitar
 153. Dopolys
 154. Meflavo
 155. Ultra Levure-50mg
 156. Actapulgite
 157. Barinet
 158. Subtyl
 159. Berberin 100mg
 160. Lomedium
 161. Nady strepganin
 162. Berberal f
 163. Berberal
 164. Hamett
 165. BidiSubtilis
 166. Antexsick
 167. Berberinbm 25 mg
 168. Loperamid 2mg
 169. Berberin 100mg
 170. Diartril
 171. Enterocaps (nifuroxazide 200mg)
 172. Berberin 50mg
 173. Berberin 50mg
 174. Loperamid - bvp
 175. Enterofort
 176. Direxiode®
 177. Carbomint
 178. Oresol 27,9g
 179. Buscopan
 180. Minirin-0,1mg - Diethelm & Co., Ltd.
 181. Micbibleucin
 182. Domitazol
 183. Levitra-20 mg
 184. Levitra-10 mg
 185. Minirin-0,1mg
 186. Driptane-5mg
 187. Pharmatamide-50mg
 188. Fugerel-250mg
 189. Flutaplex-250mg
 190. Casodex-50mg
 191. Androcur-50 mg
 192. Diphereline PR-3,75mg
 193. Diphereline-0,1mg
 194. Xatral XL-10mg
 195. Unibald tablet-5mg
 196. Teranex-2mg
 197. Gennosin-2mg
 198. Finast-5mg
 199. Carduran-2mg
 200. Binexcadil-2mg
 201. Zikon-250mg
 202. Zithronam-250 mg
 203. Zithronam-200 mg/ 5ml
 204. Zikon-500mg
 205. Trozin-200mg/5ml
 206. Zithromax Tab-250mg
 207. Bột pha hỗn dịch uống Zithromax-200mg/5ml
 208. Zithromax-200mg/5ml
 209. Opeazitro-250mg
 210. Opeazitro-500mg
 211. Zitromax-500mg
 212. Zymycin-250mg
 213. Tarviazi-250mg
 214. Neazi-250mg
 215. Myeromax-500mg
 216. Azythronat-250mg
 217. Aziwok-200mg/5ml
 218. Doromax-500mg
 219. Thuốc bột Cromazin-100mg
 220. Mybrucin-250mg
 221. Macsure-250 mg
 222. Macrazyt-500mg
 223. Izit-Max 500-500mg
 224. Cromazin-500mg
 225. Aziwok-250mg
 226. Azithromycin Capsules USP-500mg
 227. Azithromycin Capsules USP-250mg
 228. Azithromycin-250mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 229. Azithromycin-250mg - Công ty dược vật tư y tế Bình Dương
 230. Azithromycin-250mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 231. Azithrin-250mg
 232. Bột đông khô để pha tiêm Azithral-250mg
 233. Bột đông khô để pha tiêm Azithral-500mg
 234. Azithral-500mg
 235. Bột pha hỗn dịch uống Azipowder-200mg/5ml
 236. Aziphar-500mg
 237. Bột pha hỗn dịch uống Azimete-600mg/15ml
 238. Azimax-250mg
 239. Azimax-500mg
 240. Azee capsules-250mg
 241. Bột pha hỗn dịch uống AZ Powder for suspension-200mg/5ml
 242. Ausmax-500mg
 243. Ausiazit-500mg (Bột pha tiêm)
 244. Acizit-250mg
 245. Bột pha hỗn dịch uống Acizit-200mg/5ml
 246. Apo-Nitrofurantoin-100 mg
 247. Dung dịch tiêm truyền Zofex-0,2%
 248. Zecipox-500mg
 249. Viprolox 500-500mg
 250. Zanocin-200 mg