PDA

View Full Version : Thuốc Hệ tiết niệu - Sinh dụcTrang : 1 2 [3] 4 5

 1. Zagoraf-1000mg
 2. X-Met-850mg
 3. Siofor-850mg
 4. Panfor-1000mg
 5. Metformin Pharbaco-850mg
 6. Mefim-850mg
 7. Glumin-500 mg
 8. Glucovance-500mg/5mg
 9. Glucophage-850mg - Merck KGaA
 10. Glucophage-850mg
 11. Glucophage-1000mg
 12. Glucoform-500mg
 13. Glucoform-850mg
 14. Forminhasan-850mg - Công ty TNHH Hasan
 15. Forminhasan-850mg
 16. Forminhasan-500mg
 17. Fordia-500mg - Công ty UNITED PHARMA Việt Nam
 18. Fordia-500mg
 19. Fordia-850mg
 20. Dybis-850mg
 21. Dybis-500mg
 22. Duotrol
 23. Doromet-500mg
 24. Daimit-500mg
 25. BROT-850 mg
 26. Avandamet-2mg/500mg
 27. Avandamet-4mg/500mg
 28. Maninil-3,5 mg - Berlin Chemie AG
 29. Maninil-1,75 mg
 30. Maninil-3,5 mg
 31. Hasanglib 5-5mg
 32. Hasanglib-5mg
 33. Hasanbest-500mg/5mg - Công ty TNHH Hasan
 34. Hasanbest-500mg/5mg
 35. Hasanbest-500mg/2.5mg
 36. Glyclamic-5mg
 37. Glucovance-500mg/5mg
 38. Glidamont-5mg
 39. Glibenclamid-5mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 40. Glibenclamid-5mg
 41. Duotrol
 42. Diabifar-5 mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 43. Diabifar-5 mg
 44. Apo-glyburide-5mg
 45. Apo-Chlorpropamide-250 mg
 46. Neo-Tergynan
 47. Mycogynax
 48. Megyna
 49. Deginal
 50. Flagentyl--00mg
 51. Dongdo Newgynan
 52. Miko-Penotran vaginal pessary-1200mg
 53. Alembic Alflucoz-150mg
 54. Aciginal Vaginal Tablets
 55. Zovirax ophthalmic ointment (Đóng gói tại GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd.)-3%
 56. Zovirax-5% - GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
 57. Zovirax-5%
 58. Ficyc cream-5%
 59. Aciclovir cream BP-5%
 60. Aciclovir 3%-5g
 61. Aciclovir-200mg
 62. Mycogynax
 63. Merynal - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 64. Megyna
 65. Dacticin-0,5mg
 66. Vinakion-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 67. Vinakion-250mg
 68. Tinidazol-500mg
 69. Neo-Tergynan
 70. Mycogynax
 71. Merynal
 72. Menystin
 73. Megyna
 74. Mediginal
 75. Fungiact tablets
 76. Flagentyl--500mg
 77. Dongdo Newgynan
 78. Aciginal Vaginal Tablets
 79. Noroxin-400mg (Vỉ 7 viên)
 80. Noroxin-400mg
 81. Spectinomycin-2g
 82. Polygynax
 83. Vitacon-5mg
 84. Trepin Capsules-250mg
 85. Transamin Tablets-500mg
 86. Transamin-250mg
 87. Transamin-250mg/5ml
 88. Tranexamic acid injection-50mg
 89. Tranexamic Acid injection-250mg/5ml
 90. Tranexamic Acid-250mg/5ml
 91. Tranecid-250mg
 92. Nesamid inj.-250mg/5ml
 93. Minirin-0,1mg
 94. Primolut-N-5mg - Schering AG
 95. Primolut N-5mg
 96. Norcolut-5mg
 97. Orgametril-5mg
 98. Duozol Cap-200 mg
 99. Diphereline-0,1mg
 100. Diphereline-0,1mg
 101. Tibona-2,5mg
 102. Progynova-2 mg
 103. Livial-2,5mg
 104. Orgametril-5mg
 105. Crinone-8%
 106. Primolut-N-5mg
 107. Primolut N-5mg
 108. Ovestin tablet-1mg
 109. Ovestin-1mg
 110. Ovestin-0,5mg
 111. Vintoxin-5 IU
 112. Oxytocine Gedeon Richter-5IU/ml
 113. Oxytocin injection BP 5 Units-5IU/ml
 114. Oxytocin-5IU/ml
 115. Methylergometrine Maleate-0,2mg - Rotexmedica GmbH Atzneimittelwerk
 116. Methylergometrine Maleate-0,2 mg/ml
 117. Methylergometrine-0.2mg
 118. Methergo of Maleate de Methylergometrine-0,2mg
 119. Choongwae oxytocin 5IU injection-5IU
 120. Zovirax ophthalmic ointment (Đóng gói tại GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd.)-3%
 121. Zovirax-5% - GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
 122. Zovirax-5%
 123. Ficyc cream-5%
 124. Aciclovir cream BP-5%
 125. Aciclovir 3%-5g
 126. Aciclovir-200mg
 127. Zoacide-5%wv
 128. Vinakion-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 129. Vinakion-250mg
 130. Tinidazole Tablets-500mg
 131. Tinidazole-500mg
 132. Tinidazol-500mg
 133. Poltini-500mg
 134. Novamet-0,5%
 135. Neo-Tergynan
 136. Mycogynax
 137. Metronidazole-TEVA-500mg
 138. Metronidazole-Akos-0,5g/100ml
 139. Metronidazole Injection USP-500mg
 140. Metronidazole-500mg/100ml - B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd.
 141. Metronidazole-500mg/100ml - Nomura Trading Co., Ltd.
 142. Metronidazole-500mg/100ml - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 143. Metronidazole-500mg
 144. Metronidazole-500mg/100ml
 145. Metronidazole-5mg/ml
 146. Metronidazol-250mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 147. Metronidazol-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 148. Metronidazol-0,5g
 149. Metronidazol-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre
 150. Metronidazol-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
 151. Metronidazol-250mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 152. Metronidazol-250mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 153. Metronidazol-250mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 154. Metronidazol-250mg
 155. Metronidazol-500mg/100ml
 156. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
 157. Metronidazol-250 mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 158. Metronidazol-250 mg
 159. Metrogyl - P
 160. Merynal
 161. Menystin
 162. Megyna
 163. Mediginal
 164. Fungiact tablets
 165. Flagyl-250mg
 166. Flagentyl--500mg
 167. Fasigyne-500mg - Viên nén bao phim
 168. Fasigyne-500mg - Pfizer Thailand Ltd.
 169. Fasigyne-500mg
 170. Dongdo Newgynan
 171. Aciginal Vaginal Tablets
 172. Usanfex-150mg
 173. Syscan-150mg
 174. Sporal-100mg - Janssen Cilag Ltd.
 175. Sporal-100mg
 176. Salgad-150mg
 177. Polygynax
 178. Nystatin F.T.Pharma-500.000dv
 179. Nystatin F.T.Pharma-500.000dv
 180. Nystatin-500 000 IU - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 181. Nystatin-500 000 IU - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 182. Nystatin-500 000 IU
 183. Nystatin-500.000 đvqt -Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 184. Nystatin-500.000 đvqt
 185. Neo-Tergynan
 186. Mycogynax
 187. Miko-Penotran vaginal pessary-1200mg
 188. Metrima-100mg
 189. Viên nén đặt âm đạo Merynal
 190. Menystin
 191. Megyna
 192. Lykamidil Tablets
 193. Ladyvagi
 194. Itranstad-100mg - Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
 195. Fungiact tablets
 196. Fortuna-Clo-100mg
 197. Forcan-150mg
 198. Foocgic-150mg
 199. Fluzole - 150-150 mg
 200. Fluwin-2mg/ml
 201. Flumyc-150-150mg
 202. Flucozal-150mg
 203. Flucosan-150 mg
 204. Fluconazole 200 Soluflex-200mg
 205. Fluconazole-150mg
 206. Fluconazol stada-150mg - Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
 207. Fluconazol stada-150mg
 208. Fimaconazol-150mg
 209. Dongdo Newgynan
 210. Diflucan-150mg - Pfizer Thailand Ltd.
 211. Diflucan-150mg
 212. Confiazo-150mg
 213. Comadine-100 mg
 214. Clovagine-100mg - Công ty TNHH Korea United Pharm. Int L Inc.
 215. Clovagine-100mg
 216. Clotrimazole vaginal tablet USP 100mg-100mg
 217. Clotrimazol-100mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 218. Clotrimazol-100mg - Công ty cp dược tw huế medipharco
 219. Clotrimazol-100mg
 220. Canesten-500mg
 221. Canesten-1%
 222. Canesten-100mg - Bayer HealthCare AG
 223. Canesten-100mg
 224. Ascenva Clotrimazole Vaginal Tablets B.P-100mg
 225. Ascenva Clotrimazole Vaginal Tablets
 226. Alembic Alflucoz-150mg
 227. Aciginal Vaginal Tablets
 228. Daflon-500mg
 229. Proctolog (kem bôi)
 230. Proctolog - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 231. Proctolog
 232. Polygynax
 233. Neo-Tergynan
 234. Mycogynax
 235. Merynal
 236. Menystin
 237. Megyna
 238. Ladyvagi
 239. Proctolog - Zuellig Pharma Pte., Ltd. (Viên đặt)
 240. Proctolog - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 241. Proctolog
 242. Supercef-1000mg
 243. Rivepime-1g
 244. Novapime 1g IM/IV-1g
 245. Neoamiyu
 246. Morithepamin
 247. Minirin-0,1mg
 248. Unibald tablet-5mg
 249. Finast-5mg
 250. Unibald tablet-5mg