PDA

View Full Version : Thuốc Hệ tiết niệu - Sinh dụcTrang : 1 [2] 3 4 5

 1. Tess-200mg
 2. Dịch truyền Tarvicipro-200mg/100ml
 3. Shinpoong Fugacin-200mg
 4. Sepratis-500mg
 5. Scanax 500-500mg
 6. Remecilox 200
 7. Pyfloxat-200mg
 8. Proxacin 1%-1%
 9. Proflox-400mg
 10. Pinox-400 mg
 11. Pelox-400-400mg
 12. Pefloxacin-400 mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 13. Pefloxacin-400 mg
 14. Peflacine-400mg/5ml
 15. Peflacine-400mg
 16. Oxacid-200 mg
 17. Oracipon
 18. Opecipro-500mg
 19. Ofus-200 mg
 20. Ofolex 200-200mg
 21. Ofloxin - 200-200mg
 22. Ofloxacin Stada-200mg
 23. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
 24. Ofloxacin-200mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 25. Ofloxacin-200mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 26. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 27. Ofcin-200mg
 28. Obenasin Tab.-200 mg
 29. Noroxin-400mg - Merck Sharp & Dohme (I.A.) Corp.
 30. Noroxin-400mg
 31. Mekociprox-500mg
 32. Medicipro-500mg
 33. Getzacin-200mg
 34. Focinat Tablet-200mg
 35. Floxur - 200-200 mg
 36. Ecoflox-500mg
 37. Dorociplo-500mg
 38. Dolocep-200mg
 39. Daehwa Ofloxacin-200mg
 40. Dung dịch tiêm Ciprotil-200mg
 41. Dung dịch tiêm Ciprofloxacin Injection USP-0,2g/100ml
 42. Dung dịch tiêm Ciprofloxacin injection-200mg/100ml
 43. Ciprofloxacin 500-500mg
 44. Dung dịch tiêm truyền Ciprofloxacin 200 Soluflex-200mg/100ml
 45. Ciprofloxacin-200mg/100ml - Dung dịch tiêm truyền
 46. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
 47. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 48. Ciprofloxacin-500mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 49. Thuốc kháng sinh Ciprofloxacin-500mg
 50. Ciprofloxacin-500mg - Ajanta Pharma Ltd.
 51. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
 52. Ciprofloxacin-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 53. Ciprofloxacin-500mg
 54. Ciprobid-2 mg/ml
 55. Ciprobay-200mg/100ml
 56. Ciprobay-500mg
 57. Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Ciprinol-2 mg/ml
 58. Dung dịch tiêm truyền Ciplox-200mg/100ml
 59. Cifran OD-1000mg
 60. Cifga-500mg
 61. Benzox-200mg
 62. Axon-O-200mg
 63. Aphacin-500mg
 64. Am-Loxcin-200mg
 65. Amloxcin-200mg
 66. Irbehasan-150mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 67. Irbehasan-150mg
 68. Zestril-10mg
 69. Zestril-20mg
 70. Zestril-5mg
 71. Young Il Captopril-25mg
 72. Trupril-5mg
 73. Trupril-10mg
 74. Tensiomin-50mg
 75. Tensiomin-25mg - Egis Pharmaceuticals Ltd
 76. Tensikey 5-5mg
 77. Lopril-50mg
 78. Lopril-25mg
 79. Listril-5mg
 80. Lisoril-5-5mg
 81. Lisinopril-5mg
 82. Linopril-10mg
 83. Captopril Stada 12.5-12,5mg
 84. Captopril Stada-25mg - Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
 85. Captopril Stada-25mg
 86. Captohexal-25 mg
 87. Succinimide Pharbiol-3 g
 88. Oresol-27,9g - Công ty vacxin và sinh phẩm số 2
 89. Oresol-27,9g - Công ty dược liệu trung ương 1
 90. Oresol-27,9g - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 91. Oresol-27,9g - Công ty vacxin và sinh phẩm số 2
 92. Oresol-27,9g - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 93. Oresol-27,9g - Công ty dược trung ương 3
 94. Sandimmun Neoral-100mg
 95. Sandimmun Neoral-25mg
 96. Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền Sandimmun-50mg/ml
 97. Suopinchon-20mg/2ml
 98. Furosemide Injection Tai Yu-20mg/2ml
 99. Dung dịch tiêm Furosemide Injection-20mg/2ml
 100. Furosemide Injection-20mg/2ml
 101. Furosemide-20mg/2ml - Rotexmedica GmbH Atzneimittelwerk
 102. Dung dịch tiêm Furosemide-20mg/2ml
 103. Furosemide-20mg/2ml - Italfarmaco S.p.A.
 104. Dung dịch tiêm Furosemid-20mg/2ml
 105. Furosemid-20mg/2ml
 106. Furosemide-40mg
 107. Furosemid-40mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 108. Furosemid-40mg - Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre
 109. Furosemid-40mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 110. Furosemid-40mg
 111. Furocemid-20mg/2ml
 112. Diurefar-40mg
 113. Apo-furosemide-40mg - Apotex Inc.
 114. Apo-furosemide-40mg
 115. Atropin Sulfat-0,25mg/ml
 116. Vinakion-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 117. Vinakion-250mg
 118. Viên nén đặt Neo-Tergynan
 119. Viên nén đặt Mycogynax
 120. Dung dịch tiêm Metronidazole-TEVA-500mg
 121. Dung dịch tiêm Metronidazole-Akos-0,5g/100ml
 122. Dung dịch tiêm Metronidazole Injection USP-500mg
 123. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
 124. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre
 125. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 126. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 127. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
 128. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 129. Thuốc Metronidazol-250 mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 130. Thuốc Metronidazol-250 mg
 131. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 132. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 133. Dung dịch dùng ngoài Metrogyl - P
 134. Thuốc tiêm Metrogyl-500mg/100ml
 135. Viên nén đặt Megyna (Công ty dược phẩm trung ương Huế)
 136. Viên nén đặt Megyna (Công ty cổ phần dược phẩm 3/2)
 137. Viên nén đặt Menystin
 138. Mediclion-250 mg
 139. Viên nén đặt âm đạo Fungiact tablets
 140. Flagyl-250mg
 141. Viên nén đặt âm đạo Dongdo Newgynan
 142. Viên nang mềm đặt âm đạo Polygynax
 143. Vinakion-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 144. Vinakion-250mg
 145. Dung dịch tiêm Zoacide-5%wv
 146. Dung dịch tiêm Trichogyl-500mg/100ml
 147. Neo-Tergynan (viên nén đặt)
 148. Mycogynax (viên nén đặt)
 149. Metronidazol-250 mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 150. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre
 151. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
 152. Metronidazol-250 mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 153. Thuốc Metronidazol-250 mg
 154. Thuốc Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 155. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
 156. Metronidazol-250 mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 157. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 158. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 159. Metronidazol-250 mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 160. Metronidazol-250mg
 161. Viên nén đặt âm đạo Merynal - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 162. Viên nén đặt âm đạo Menystin
 163. Viên nén đặt âm đạo Megyna
 164. Mediclion-250 mg
 165. Hydrocortison-100mg
 166. Fungiact tablets
 167. Flagyl-250mg
 168. Thuốc mỡ Mastu S
 169. Mastu S
 170. Polygynax
 171. Nystatin F.T.Pharma-500.000dv
 172. Nystatin-500.000 đvqt - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 173. Nystatin-500.000 đvqt - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
 174. Nystatin-500.000 đvqt
 175. Nystatin-500 000 IU - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 176. Nystatin-500 000 IU - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 177. Nystatin-500 000 IU
 178. Neo-Tergynan
 179. Mycogynax
 180. Miko-Penotran vaginal pessary-1200mg
 181. Merynal
 182. Menystin
 183. Megyna
 184. Ladyvagi
 185. Fungiact tablets
 186. Dongdo Newgynan
 187. Tetracycline-500mg
 188. Tetracyclin-500mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 189. Tetracyclin-500mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 190. Tetracyclin-500mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 191. Tetracyclin-500mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 192. Tetracyclin-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 193. Tetracyclin-250mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 194. Tetracyclin-250mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 195. Tetracyclin-250mg
 196. Inaloric
 197. Apo-Allopurinol-300 mg - Apotex Inc.
 198. Apo-Allopurinol-300 mg
 199. Allopurinol Tablet-300mg
 200. Allopurinol-300mg
 201. Sirinazen-10mg
 202. Silinazen-10mg
 203. Serratiopeptidase stada-10mg
 204. Serra E.C.-5mg
 205. Seratiopeptidase Stada-10mg
 206. Popzen-10mg
 207. Medotase-10mg
 208. Medidangren-10mg
 209. Medidangen-10mg
 210. Mebzan-10mg
 211. Doren-10 mg
 212. Dongk-WangAmitase-10 mg
 213. Mycogynax
 214. Megyna
 215. Polygynax
 216. SScilin M30-40UI/ml
 217. Scilin R-100IU/ml
 218. Scilin R-40IU/ml
 219. Scilin N-100IU/ml
 220. Scilin N-40 IU/ml
 221. Scilin M 30 (30/70)- 100IU/ml (lọ cam)
 222. Scilin M 30 (30/70)- 100IU/ml
 223. Mixtard 30HM-100 IU/ml
 224. Insulinum Maxirapid Cho-S-40UI/ml
 225. Insulinum Lente Cho-S-40UI/ml
 226. Insulin Mixtard-1000UI/10ml
 227. Insulin Actrapid-1000UI/10ml
 228. Glucobay-50mg
 229. Glucobay-100mg
 230. Dorobay-100mg
 231. Dorobay-100mg
 232. Dorobay-50mg
 233. Zyglit-15mg
 234. Rosiglen-4mg
 235. Rogelin-4mg
 236. Piozulin-15mg
 237. Pioglu - 30-30mg
 238. Pioglu - 30-30mg
 239. Pioglite-30mg
 240. Pioglite-15mg
 241. Glito 30-30mg
 242. Dopili-15mg
 243. Dopili-15mg
 244. Avandia-4mg - SmithKline Beecham (Singapore) Pte., Ltd.
 245. Avandia-4mg
 246. Avandia-8mg
 247. Avandamet-2mg/500mg
 248. Avahasan-4mg/500mg
 249. Avahasan-4mg/500mg
 250. Avahasan-2mg/500mg