PDA

View Full Version : Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố 1. Especially Yours women’s multiples Vitamins supplements
 2. Hoàng Tố Nữ
 3. Khang Dược
 4. Estrolife
 5. Usapha women
 6. Phụ Huyết Khang
 7. Phụ Lạc Cao
 8. Lady beauty
 9. Ích Mẫu PV
 10. Swanson black cohosh 540
 11. Dưỡng Can Linh
 12. M-phé
 13. Kanggarooman xanh
 14. Viên Tăng Sinh Lady
 15. Swanson passion TongKat Ali
 16. An Nữ Đan
 17. Breast Up
 18. Curcumin with Piperine
 19. Nature's Plus GH Male
 20. AgeLoss Prostate Support Capsules
 21. Viên uống hoa thiên
 22. Swanson dhea
 23. Xích Thố Vương
 24. Bảo Xuân
 25. Usapha-men
 26. Swanson Folic Acid
 27. Men’s virility power
 28. Big 1
 29. Hoa Nhũ Khang
 30. Rocket 1H
 31. Tố Nữ Nhất Nhất
 32. Kanggarooman
 33. Beauty Plus
 34. Ultra T Male
 35. Viên Nang E FEM
 36. Femme-F
 37. Hồi Xuân Hạ Cơ
 38. Duphaston-10mg
 39. Utrogestan-200mg
 40. Utrogestan-100mg'
 41. Progestogel-1%
 42. Progestogel-1g/100g
 43. Progesterone Injection-25mg/ml
 44. Progesterone-25mg/ml
 45. Progesterone-25 mg
 46. Progeffik-200mg
 47. Progeffik-100mg
 48. Progynova-2 mg
 49. Ovestin Ovu-5mg
 50. Norcolut-5mg
 51. Duphaston-10mg
 52. Diane-35-2mg/0.04mg
 53. Saizen-10IU
 54. Androcur-50 mg (Schering Aktiengeselschaft)
 55. Androcur-50 mg
 56. Berlthyrox (L-Thyroxine) - Thuốc kháng giáp
 57. ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT - Thuốc trị đái tháo đường
 58. Metformin Tablets BP 500mg - Thuốc trị đái tháo đường
 59. ZORYL - Thuốc trị đái tháo đường
 60. PIOLET Pioglitazone - Thuốc trị đái tháo đường
 61. NALORDIA - Thuốc trị đái tháo đường
 62. DIABETNA - Thuốc trị đái tháo đường
 63. NADY-ANBÉTIQ - Thuốc trị đái tháo đường
 64. ASPAMIC - Thuốc trị đái tháo đường
 65. DIABIFAR - Thuốc trị đái tháo đường
 66. METFORMAX 500MG Và 850MG - Thuốc trị đái tháo đường
 67. GLUCOFORM-500MG - Thuốc trị đái tháo đường
 68. GLUCOFORM-850MG - Thuốc trị đái tháo đường
 69. Glibenclamide - Thuốc tiểu đường, ăn kiêng
 70. GLUDIPHA 850 - Thuốc tiểu đường, ăn kiêng
 71. AVANGLYCO 4 - Thuốc tiểu đường, ăn kiêng
 72. ASPARTAM 35MG - Thuốc tiểu đường, ăn kiêng
 73. GLUDIPHA - Thuốc tiểu đường, ăn kiêng
 74. NOPIK - NATEGLINIDE 120 MG - Thuốc tiểu đường, ăn kiêng
 75. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - SIMAVAS 20
 76. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - LIPIRATE
 77. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - ATOVAST ®
 78. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - FENOFIB ®
 79. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - SIMVATIN ®
 80. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - MOLID 300
 81. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - ATOVAST-20MG
 82. Thuốc trị chứng tăng lipid máu - ATOVAST-10MG
 83. Tăng cường hệ thống miễn dịch - OYSTER PLUS - GIẢI PHÁP CHO QUÝ ÔNG
 84. Tăng cường hệ thống miễn dịch - TRAL IMMUNA CAPSULE
 85. Tăng cường hệ thống miễn dịch - ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HIỆU 999
 86. Tăng cường hệ thống miễn dịch - Prograf®
 87. Tiphadeltacil - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 88. Thylmedi
 89. Prednisolon - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 90. Prednisolon 5mg - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 91. Phospholip-tf - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 92. METFORMIN 850 mg - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 93. METFORMIN 500 mg
 94. Man-Axcio - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 95. Lymezol 40mg - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 96. Lymezol 20mg - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 97. Glucoform ® - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 98. Glucofast 850 - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 99. Glimaron - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 100. Dexamethason - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 101. Dexamethason 4mg/1ml - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 102. Meditriam 4mg - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 103. DEPERSOLON - Thuốc Hormon - Nội Tiết Tố
 104. Insulinum Maxirapid Cho-S 40IU/ml
 105. Zanycrone
 106. Tri Regol
 107. Predian 80mg
 108. Ovestin 0,5mg
 109. Meko CelesTin 0,5mg
 110. Medrol
 111. Medexa 4mg
 112. HydrocorTison 100mg
 113. Glumefor 500mg
 114. Glimepiride 2mg
 115. Gliclazide 80mg
 116. Glibenclamid 5mg
 117. Dorosi 4mg
 118. Doromet
 119. Dorobay 50mg
 120. Dorobay 100mg
 121. Diane 35
 122. Diamicron MR
 123. Dexamethason 0,5mg
 124. Dehatacil 0,5mg
 125. Dailis 10
 126. Carbimazol 5mg
 127. Beprogel
 128. Arthrodont
 129. Andriol testrocaps 40mg
 130. Andiabet
 131. Androgel
 132. Andriol Testocaps