PDA

View Full Version : Thuốc Hệ thần kinhTrang : [1] 2 3 4

 1. Swanson natural sleep formula
 2. Swanson Korean Ginseng
 3. Koligin -D 870mg
 4. Dưỡng Tâm An Thần PV
 5. Sleep Well
 6. Shark Liver Oil
 7. Mega-Stress Complex
 8. Thất diệp An thần
 9. Swanson condition specific formulas sleep essentials
 10. Liquid Melatonin
 11. Ultra B-12
 12. Ginseng & Royal Jelly - Nowfoods
 13. Bonihappy
 14. Melatonin
 15. GNC Ginkgo Biloba Plus
 16. Sirkalor
 17. Neocoline
 18. VOVA dưỡng não (viên nang cứng)
 19. VOVA dưỡng não (viên sủi)
 20. Hoạt huyết dưỡng não VIDO
 21. Cortonyl
 22. Natrex 50mg
 23. Traly valess
 24. Traly valess
 25. Sleepnice
 26. Valian-x
 27. Circulan
 28. Hoạt huyết dưỡng não
 29. Hoạt huyết dưỡng não - foripharm
 30. Hoạt huyết dưỡng não hd
 31. Origin 21
 32. Dưỡng huyết thanh não
 33. Reminyl®
 34. Piracetam - Egis
 35. Sulp
 36. Flutonin 10
 37. Apo-Amitriptyline-25 mg
 38. Levomepromazin 25mg
 39. Amitriptylin 25mg
 40. Trihexyphenidyl
 41. Danapha - trihex 2
 42. Lucitab 250mg
 43. Memory enhancer
 44. Aulakan
 45. Hoạt Huyết Dưỡng Não NDC
 46. Giloba
 47. Dưỡng tâm an thần
 48. Glutamin b6
 49. ORIGIN 21 - Tăng cường trí nhớ và sự tập trung.
 50. Piracetam
 51. Liciril
 52. Cerebrolysin-215,2mg/ml
 53. Topamax®
 54. Phenytoin 100mg
 55. Dalekine
 56. Depakine Xi-rô
 57. Gingko soft
 58. Pregobin
 59. Extracap
 60. Valer Amino
 61. Hoạt huyết dưỡng não
 62. Goodrizin
 63. Stresam
 64. Ích khang
 65. Momvina
 66. Maxdotyl (sulpiride 50mg)
 67. Hà thủ ô
 68. Haloperidol
 69. Tanakan
 70. Thất diệp an thần
 71. Ginkgo max - hoạt huyết dưỡng não
 72. Magnesi-b6
 73. Stugeron-Janssen®
 74. Risperdal®
 75. Doginatil
 76. Clorpromazin
 77. Thioridazin 50mg
 78. Sperifar
 79. Olanzapine 10mg
 80. Cinnarizin
 81. Stagerin 25mg - Bidiphar
 82. Stagerin 25mg
 83. Cinnarizin 25mg
 84. Becosturon
 85. Dimenhydrinat
 86. Vomina
 87. Prindax tab
 88. Vinphacetam 1g/5ml
 89. Cicolin
 90. Hoa Đà Tái Tạo Hoàn
 91. Aspirin-100
 92. Gicapr
 93. Bổ Trung Ích Khí
 94. Foritakane
 95. Vinpocetin 10mg/2ml
 96. Bredin
 97. Ginkgo biloba
 98. Nudipyl 800mg
 99. Nudipyl 400mg
 100. Ginkgo biloba
 101. O.p.can
 102. Gingko biloba
 103. Dorocan (ginkgo biloba 40mg)
 104. Ginkgo biloba
 105. Vinpocetin
 106. Piracetam
 107. Biopamin
 108. Enopocetin
 109. Ginkgo-biloba
 110. Talorkan
 111. Hoạt Huyết Dưỡng Não
 112. Ginkgo biloba
 113. Piracetam 400mg
 114. Fuxacetam 800mg
 115. Fluzine
 116. Aleucin 500mg
 117. Sibetab
 118. Dolanolpiracetam 400mg
 119. Dolanol
 120. Devomir
 121. Bearbidan
 122. Amininazin 25 mg
 123. Viên an thần (lạc tiên)
 124. Phenobarbital 0,1g
 125. Diazepam 5mg
 126. Haloperidol
 127. Hoàn an thần
 128. Arcatamin 200mg
 129. Thioridazin 50mg
 130. Mimosa
 131. Diazepam 10mg
 132. Sulpirid 50mg
 133. Omega 3 - vệ sỹ của trái tim
 134. Kiện não hoàn
 135. Cinnarizin 25mg
 136. Bestrip
 137. Vitamin B6-250 mg
 138. Vitamin B6-100mg
 139. Vitamin B6-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 140. Vitamin B6-250mg
 141. Dung dịch tiêm Vitamin B6-25mg/1ml - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 142. Vitamin B6-25mg/1ml - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 143. Vitamin B6-25mg/1ml - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 144. Vitamin B6-25mg/1ml
 145. Vitamin B6-50mg
 146. Vitamin B6-25mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 147. Vitamin B6-25mg - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 148. Vitamin B6-25mg
 149. Vitamin B12-1000mcg/ml - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 150. Vitamin B1-50 mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 151. Vitamin B1-50 mg - Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
 152. Vitamin B1-10mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 153. Vitamin B1-10mg - Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá
 154. Vitamin B1-10mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 155. Vitamin B1-10mg
 156. Vitamin B1-0,01g
 157. Vitamin B1-100mg/1ml
 158. Vitamin B1-25mg/ml - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 159. Vitamin B1-25mg/ml - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 160. Vitamin B1-25mg/ml
 161. Vitamin B1-50mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 162. Vitamin B1-50mg - Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
 163. Vitamin B1-50mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 164. Vitamin B1-50mg
 165. Vitamin B1-250mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 166. Vitamin B1-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 167. Vitamin B1-250mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 168. Vitamin B1-250mg
 169. Trivita BF
 170. Siuvifort
 171. Nutmorin H5000
 172. Neutrivit
 173. Dung dịch tiêm Neurobion 5000
 174. Neurobion 5000
 175. Changchunrovit H 5000
 176. Bidi Optrivit-0.25%
 177. Becombion Injection-2ml
 178. Cenganyl-500mg
 179. Vitaplex B.C. Injection
 180. Varocomin
 181. Hyocomin-5mg/2ml
 182. Anexate Roche-0,5mg/5ml
 183. Lidocain Spray-10%
 184. Mydocalm-50mg
 185. Pontalon-500mg - Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
 186. Pontalon-500mg
 187. Aceralgin
 188. Androcur-50 mg
 189. Tisercin-25mg
 190. Thioridazin-50mg
 191. Tegretol CR-200mg
 192. Tegretol-200mg - Công ty TNHH Interpharma Manufacturing Việt Nam
 193. Tegretol-200mg
 194. Sunsizopin-25mg
 195. Sunsizopin-100mg
 196. Sperifar-2mg
 197. Risperdal-1mg
 198. Sizodon 2-2mg
 199. Sizodon-1mg
 200. Risperidon 2mg-2mg
 201. Risperdal-2mg
 202. Respidon-2-2mg
 203. Resdep-2 mg
 204. Levomepromazin-25mg
 205. Haloperidol-0,5% - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 206. Haloperidol-0,5%
 207. Carbamazepin-200mg
 208. Apo-Haloperidol-1 mg
 209. Apo-Haloperidol-5 mg - Apotex Inc.
 210. Apo-Haloperidol-5 mg
 211. Haloperidol-1,5mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 212. Haloperidol-1,5mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 213. Haloperidol-1,5mg
 214. Haloperidol-5mg/ml
 215. Haloperidol-2mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 216. Haloperidol-2mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 217. Haloperidol-2mg
 218. Clozapyl-25 mg
 219. Clozapyl-100mg
 220. Carbatol-200mg - Viên nén
 221. Carbatol-200mg - viên phóng thích kéo dài
 222. Carbamazepine tablet BP-200mg
 223. Carbadac-200 mg
 224. Apo-carbamazepine-200mg
 225. Aminazin-25mg
 226. Zoloft-50 mg
 227. Stablon-12,5mg
 228. Serenata-100mg
 229. Remeron-30mg - Organon
 230. Remeron-30mg
 231. Peritol-4mg
 232. Mirtaz 30
 233. Mirtaz 15
 234. Kalxetin-20mg
 235. Intas Flunil 20
 236. Inats Flunkil-20mg
 237. Apo-Amitriptyline-25 mg
 238. Amitriptylin-25mg
 239. Lexomil-6 mg
 240. Diazepam Injection BP-10mg/2ml - Dung dịch tiêm
 241. Diazepam-5mg (Hộp 10 vỉ x 20 viên)
 242. Diazepam-5mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)
 243. Diazepam-10mg/ 2ml - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 244. Tisercin-25mg - Egis Pharmaceuticals Ltd.
 245. Stresam-50mg
 246. Seduxen-5mg
 247. Seduxen-10mg/2ml
 248. Seduxen-10mg/2ml - Gedeon Richter Ltd.
 249. Mekoluxen-5mg
 250. Mekoluxen-5mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar