PDA

View Full Version : Thuốc Hệ thần kinhTrang : 1 2 [3] 4

 1. Reminyl-8 mg
 2. Vinphacetam-1g/5ml
 3. Rataprome cap.-400mg
 4. Pracet
 5. Pirahexal-800mg
 6. Piracetam - Egis-800mg
 7. Piracetam - Egis-400mg
 8. Piracetam - Egis-1g/5ml - Egis Pharmaceuticals Ltd.
 9. Piracetam - Egis-3g/15ml
 10. Piracetam-1g/5ml
 11. Piracetam - Egis-1200mg
 12. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
 13. Piracetam-400mg - Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long
 14. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 15. Piracetam-400mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 16. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 17. Piracetam-400mg - Công ty dược trung ương 3
 18. Philsetam Capsule-400mg
 19. Nudipyl-400mg
 20. Nudipyl-1g/5ml
 21. Nudipyl-800mg
 22. Nootropyl-3g/15ml
 23. Nootropyl-1g/5ml
 24. Nootropyl-12g
 25. Nootropyl-1200 mg
 26. Nootropyl-800 mg
 27. Nootropil-12g/60ml
 28. Newsetam-400mg
 29. Neuropyl-800mg
 30. Nertropin-800mg
 31. Betaserc-16 mg
 32. Memotropil-12g/60ml
 33. Cetam Caps-400mg
 34. Hasancetam-800mg
 35. Memotropil-400mg
 36. Medotam-400mg
 37. Mediacetam-400mg
 38. Lilonton capsule-400mg
 39. Melanax-3g/15ml
 40. Domiject Injection-1g
 41. Lilonton-1000mg/5ml
 42. Boricetam-1g/5ml
 43. Aeyerop injection-1g/5ml
 44. Zolfastel-5mg
 45. Topamax-50mg
 46. Topamax-25mg
 47. Sobelin-5mg
 48. Sibelium-5mg - Janssen Cilag Ltd.
 49. Sibelium-5mg
 50. Hoselium-5mg
 51. Headache cap-5mg
 52. Tegretol CR-200mg
 53. Tegretol-200mg - Công ty TNHH Interpharma Manufacturing Việt Nam
 54. Tegretol-200mg
 55. Phenytoin-100mg
 56. Neurontin-300mg - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 57. Neurontin-300mg
 58. Garbapia Capsule-300mg
 59. Gapentin
 60. Gabantin-300mg
 61. GabaHasan-300mg - Công ty TNHH Hasan
 62. GabaHasan-300mg
 63. Carbatol-200mg - Torrent Pharmaceuticals Ltd.
 64. Carbatol-200mg
 65. Carbamazepine tablet BP-200mg
 66. Carbamazepin-200mg
 67. Carbadac-200 mg
 68. Apo-carbamazepine-200mg
 69. Vinphacetam-1g/5ml
 70. Spiromide-40mg
 71. Rataprome cap.-400mg
 72. Prindax-10mg
 73. Pracet
 74. Pirahexal-800mg
 75. Piracetam - Egis-800mg
 76. Piracetam - Egis-400mg
 77. Piracetam - Egis-1g/5ml
 78. Piracetam - Egis-3g/15ml
 79. Piracetam - Egis-1200mg
 80. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
 81. Piracetam-400mg - Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long
 82. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 83. Piracetam-400mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 84. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 85. Piracetam-1g/5ml
 86. Piracetam-400mg
 87. Philsetam Capsule-400mg
 88. Nudipyl-800mg
 89. Nudipyl-400mg
 90. Nudipyl-1g/5ml
 91. Nootropyl-12g
 92. Nootropyl-800 mg
 93. Nootropyl-1200 mg
 94. Nootropyl-3g/15ml
 95. Nootropyl-1g/5ml
 96. Nootropil-12g/60ml
 97. Newsetam-400mg
 98. Neuropyl-800mg
 99. Nertropin-800mg
 100. Morphin hydroclorid-400mg
 101. Microcetam-400mg
 102. Memotropil-400mg
 103. Memotropil-12g/60ml
 104. Melanax-3g/15ml
 105. Medotam-400mg
 106. Mediacetam-400mg
 107. Lilonton capsule-400mg
 108. Lilonton-1000mg/5ml
 109. Hasancetam-800mg
 110. Domiject Injection-1g - Công ty TNHH thương mại dược phẩm Nhân Hòa
 111. Domiject Injection-1g
 112. Diulactone-25mg
 113. Cetam Caps-400mg
 114. Boricetam-1g/5ml
 115. Baclosal-10 mg
 116. Aeyerop injection-1g/5ml
 117. Neostigmine-0,5mg/ml - Rotexmedica GmbH Atzneimittelwerk
 118. Neostigmine-0,5mg/ml
 119. Trivastal Retard 50-50mg
 120. Trivastal Retard-50mg
 121. Syndopa-275mg
 122. Sifrol-250mcg
 123. Madopar HBS-100/25mg
 124. Madopar-250mg - F.Hoffmann-La Roche Ltd.
 125. Madopar-250mg
 126. Valparin-200mg
 127. Tegretol CR-200mg
 128. Tegretol-200mg - Công ty TNHH Interpharma Manufacturing Việt Nam
 129. Tegretol-200mg
 130. Seduxen-10mg/2ml - Gedeon Richter Ltd.
 131. Seduxen-10mg/2ml
 132. Seduxen-5mg
 133. Phenytoin-100mg
 134. Phenobarbital-100mg
 135. Phenobarbital-10mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 136. Phenobarbital-10mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 137. Phenobarbital-10mg
 138. Neurontin-300mg - Zuellig Pharma Pte., Ltd.
 139. Neurontin-300mg
 140. Mekoluxen-5mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 141. Mekoluxen-5mg
 142. Luminal-0,1g /1ml
 143. Lamotor-25mg
 144. Lamotor-50mg
 145. Gardenal-100mg (lọ 900 viên 100mg)
 146. Gardenal-100mg (lọ 900 viên 100mg)
 147. Gardenal-100mg
 148. Gardenal-10mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 149. Gardenal-10mg
 150. Garbapia Capsule-300mg
 151. Gapentin
 152. Gacdenal-100mg
 153. Gabantin-300mg
 154. GabaHasan-300mg - Công ty TNHH Hasan
 155. GabaHasan-300mg
 156. Diazepam Injection BP-10mg/2ml
 157. Diazepam-5mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 158. Diazepam-5mg
 159. Diazepam-10mg/ 2ml
 160. Deparkin-300mg
 161. Carbatol-200mg - Torrent Pharmaceuticals Ltd.
 162. Carbatol-200mg
 163. Carbamazepine tablet BP-200mg
 164. Carbamazepin-200mg
 165. Carbadac-200 mg
 166. Apo-carbamazepine-200mg
 167. Aggrenox
 168. Niacin - Cơ sở kinh doanh dầu xoa Tân Thập
 169. Niacin
 170. Dexacom-5mg/ml
 171. UBB Ginkgo-E
 172. Topsukan-80mg
 173. Superkan-F
 174. Superkan-40mg
 175. Sanroza
 176. Parnus-40mg
 177. Levical-40mg
 178. Kiginko-40mg
 179. Hoạt huyết dưỡng não
 180. Giloba-40mg
 181. Neurica-75
 182. Esseton 1000mg/4ml
 183. Seduxen 5mg
 184. Nimotop 30mg
 185. Nimotop 10mg
 186. Ilomedin 20mcg
 187. Gliatilin 1g
 188. Phenobarbital 100mg
 189. Citimax500mg/4ml
 190. Avodart 0,5mg
 191. Cervarix sus
 192. Nootropyl 1200 mg
 193. Syndopa 275
 194. Trausan 100mg
 195. Apo Diazepam 10 mg
 196. Citimax 500mg
 197. Somazina 30ml
 198. Fonzylane-50mg/5ml - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 199. Enpocetin-5mg - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 200. Cerebrolysin-1ml - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 201. Cavinton-5mg - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 202. Cavinton forte-10 mg - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 203. Cerebrolysin-215,2mg/ml - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 204. Cerebrolysin-5ml - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 205. Cerebrolysin-10ml - Thuốc điều trị tai biến tắc mạch máu não
 206. Levical-40mg - Thuốc điều trị suy giảm nhận thức và cảm giác
 207. Kiginko-40mg - Thuốc điều trị suy giảm nhận thức và cảm giác
 208. Hoạt huyết dưỡng não
 209. Giloba-40mg - Thuốc điều trị suy giảm nhận thức và cảm giác
 210. Aulakan-40mg - Thuốc điều trị suy giảm nhận thức và cảm giác
 211. Reminyl-4 mg Thuốc điều trị bệnh Alzheimer và suy giảm trí tuệ
 212. LReminyl-8 mg - Thuốc điều trị bệnh Alzheimer và suy giảm trí tuệ
 213. Betaserc-16 mg - Thuốc điều trị chóng mặt
 214. Verospirone-25mg - Thuốc chống co thắt
 215. Vinphacetam-1g/5ml - Thuốc chống co thắt
 216. Verospiron-50mg - Thuốc chống co thắt
 217. Verospiron-25mg - Thuốc chống co thắt
 218. Rataprome cap.-400mg - Thuốc chống co thắt
 219. Pracet - Thuốc chống co thắt
 220. Pirahexal-800mg - Thuốc chống co thắt
 221. Piracetam - Egis-1200mg - Thuốc chống co thắt
 222. Piracetam - Egis-1g/5ml - Thuốc chống co thắt
 223. Piracetam - Egis-3g/15ml - Thuốc chống co thắt
 224. Piracetam - Egis-800mg - Thuốc chống co thắt
 225. Piracetam - Egis-400mg - Thuốc chống co thắt
 226. Piracetam-1g/5ml - Thuốc chống co thắt
 227. Piracetam-400mg - Thuốc chống co thắt
 228. Philsetam Capsule-400mg - Thuốc chống co thắt
 229. Ouabain-0,25mg/ml - Thuốc chống co thắt
 230. Nudipyl-400mg - Thuốc chống co thắt
 231. Nudipyl-1g/5ml - Thuốc chống co thắt
 232. Nudipyl-800mg - Thuốc chống co thắt
 233. Nootropyl-3g/15ml - Thuốc chống co thắt
 234. Nootropyl-1g/5ml - Thuốc chống co thắt
 235. Nootropyl-800 mg - Thuốc chống co thắt
 236. Nootropyl-1200 mg - Thuốc chống co thắt
 237. Nootropyl-12g - Thuốc chống co thắt
 238. Nootropil-12g/60ml - Thuốc chống co thắt
 239. Newsetam-400mg - Thuốc chống co thắt
 240. Neuropyl-800mg- Thuốc chống co thắt
 241. Nertropin-800mg - Thuốc chống co thắt
 242. Morphin hydroclorid-400mg- Thuốc chống co thắt
 243. Microcetam-400mg - Thuốc chống co thắt
 244. Memotropil-400mg - Thuốc chống co thắt
 245. Memotropil-12g/60ml - Thuốc chống co thắt
 246. Melanax-3g/15ml - Thuốc chống co thắt
 247. Medotam-400mg - Thuốc chống co thắt
 248. Mediacetam-400mg - Thuốc chống co thắt
 249. Lilonton capsule-400mg - Thuốc chống co thắt
 250. Lilonton-1000mg/5ml - Thuốc chống co thắt