PDA

View Full Version : Thuốc Hệ thần kinhTrang : 1 [2] 3 4

 1. Lyrica-75 mg
 2. Lyrica-75 mg - Pfizer
 3. Lexomil-6 mg
 4. Levomepromazin-25mg
 5. Diazepam Injection BP-10mg/2ml
 6. Diazepam-5mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 7. Diazepam-5mg
 8. Diazepam-10mg/ 2ml
 9. Aminazin-25mg
 10. Young Il Sulpiride Capsule-50mg
 11. Tisercin-25mg
 12. Synedil-Erempharma-50mg
 13. Sunsizopin-25mg
 14. Solian-200mg - Sanofi - Synthelabo
 15. Solian-400 mg
 16. Solian-200mg
 17. Sunsizopin-100mg
 18. Sulpiride Stada-50mg
 19. Sulpirid-50mg - Công ty cổ phần Dược DANAPHA
 20. Sulpirid-50mg - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
 21. Sulpirid-50mg
 22. Sperifar-2mg
 23. Sizodon 2-2mg
 24. Sizodon-1mg
 25. Risperidon 2mg-2mg
 26. Risperdal-1mg
 27. Risperdal-2mg
 28. Respidon-2-2mg
 29. Resdep-2 mg
 30. Oliza - 10-10 mg
 31. Olanzapine-10mg
 32. Ozapine - 10-10mg
 33. Opelan-5mg
 34. Oleanzrapitab-5mg
 35. Oleanzrapitab-10mg
 36. Olanpin-10mg
 37. Melyrozip-10-10mg
 38. Maxdotyl-50mg - hộp 1 chai 100 viên
 39. Maxdotyl-50mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 40. Maxdotyl-50mg
 41. Levomepromazin-25mg
 42. Lesulpin-50mg
 43. Haloperidol-1,5mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 44. Haloperidol-0,5% - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 45. Haloperidol-0,5%
 46. Haloperidol-1,5mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 47. Haloperidol-1,5mg
 48. Haloperidol-2mg
 49. Haloperidol-2mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 50. Haloperidol-2mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 51. Haloperidol-5mg/ml
 52. Dogmatil-50 mg - Sanofi-Synthélabo France
 53. Dogmatil-50 mg
 54. Clozapyl-25 mg
 55. Clozapyl-100mg
 56. Apo-Haloperidol-5 mg - Apotex Inc.
 57. Apo-Haloperidol-5 mg
 58. Apo-Haloperidol-1 mg
 59. Mefenamic-500mg
 60. Temodal
 61. Carbamazepin-200mg (lọ)
 62. Tegretol 200mg
 63. Farmadol-F
 64. Varocomin
 65. Trineuron
 66. Synervit F
 67. Pho-L
 68. Neutrivit
 69. Nimotop I.V-10mg/50ml
 70. Nimotop-10mg/50ml
 71. Nimotop-30mg - Bayer Singapore Pte., Ltd.
 72. Nimotop-30mg
 73. Inimod Tablets-30mg
 74. Inimod-10mg/50ml - Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
 75. Inimod-10mg/50ml
 76. Acetazolamid-250mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 77. Acetazolamid-250mg
 78. Kemodyn 500-250mg/ml
 79. Trausan-100 mg/ml
 80. Somazina oral solution-3g/chai
 81. Somazina (Dung dịch uống)
 82. Somazina (Dung dịch tiêm)
 83. Vasgil-250mg/ml
 84. Strokomin Inj.-500mg/2ml
 85. Neurocoline-500mg/2ml
 86. Neuraject-500mg
 87. Neocoline-250 mg/ml
 88. Jeilbracolin-250mg/2ml
 89. Jeil-Bra-1000mg/4ml
 90. Inbionetinbicol-500mg
 91. Huons citicoline injection-500mg/2ml
 92. Fastexil Injection
 93. Esseton 1000-1000mg/4ml
 94. Esseton-500mg/2ml
 95. Difosfocin-500mg
 96. Daehanticol-250mg/ml
 97. Citimax-500mg/4ml
 98. Citilin inj-500mg
 99. Citicoline Panpharma 250mg/2ml-250mg/2ml
 100. Citicolin-Bidiphar-500mg/4ml
 101. Cicostaline-250mg/ml
 102. Cicolin-500mg/2ml
 103. Brainup inj.-250mg/ml
 104. Bee - Neotil Inj.-500mg
 105. Vinpocetine-5mg
 106. Vinpocetin-5mg - Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
 107. Vinpocetin-10mg/2ml
 108. Vinpocetin-5mg - Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An
 109. Vinpocetin-5mg
 110. Vinphacetam-1g/5ml
 111. Vilcetin 5mg-5mg
 112. Vilcetin-10mg
 113. Topsukan-80mg
 114. Superkan-F
 115. Superkan-40mg
 116. Sanroza
 117. Reminyl-4 mg
 118. Reminyl-8 mg
 119. Praxilene-200mg
 120. Polfilin 2%-100mg/2ml
 121. Polfilin-400mg
 122. Trentox-400mg
 123. Pirahexal-800mg
 124. Rataprome cap.-400mg
 125. Pracet
 126. Piracetam - Egis-1200mg
 127. Piracetam - Egis-400mg
 128. Piracetam - Egis-3g/15ml
 129. Piracetam - Egis-1g/5ml
 130. Piracetam-1g/5ml
 131. Piracetam - Egis-800mg
 132. Piracetam-400 mg - Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
 133. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 134. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3
 135. Memotropil-12g/60ml
 136. Newbumedil Inj.-50mg
 137. Newbumedil-150mg
 138. Nootropyl-12g
 139. Nootropyl-800 mg - UCB S.A. Pharrma Sector
 140. Nootropyl-1200 mg - UCB S.A. Pharrma Sector
 141. Nootropyl-3g/15ml
 142. Nootropyl-1g/5ml
 143. Philsetam Capsule-400mg
 144. Parnus-40mg
 145. Nootropil-12g/60ml
 146. Nudipyl-1g/5ml
 147. Piracetam-400mg - Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long
 148. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 149. Piracetam-400mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 150. Nudipyl-800mg
 151. Nudipyl-400mg
 152. Memotropil-400mg
 153. Medotam-400mg
 154. Mediacetam-400mg
 155. Lilonton capsule-400mg
 156. Newsetam-400mg
 157. Microcetam-400mg
 158. Neuropyl-800mg
 159. Nertropin-800mg
 160. Lilonton-1000mg/5ml
 161. Melanax-3g/15ml
 162. Levical-40mg
 163. Hoạt huyết dưỡng não - Công ty cổ phần Dược Hải Phòng
 164. Hoạt huyết dưỡng não - Công ty cổ phần TRAPHACO
 165. Kiginko-40mg
 166. Hasancetam-800mg
 167. Inbionetpondil Tab-150mg
 168. Inbionetpondil Injection-50mg/5ml
 169. Giloba-40mg
 170. Fonzylane-50mg/5ml
 171. Flomed Injection-50mg/ống
 172. Enpocetin-5mg
 173. Domiject Injection-1g
 174. Cetam Caps-400mg
 175. Cerebrolysin-5ml - Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg
 176. Cerebrolysin-10ml
 177. Cerebrolysin-5ml
 178. Cerebrolysin-215,2mg/ml - Ebewe pharma.
 179. Cerebrolysin-215,2mg/ml
 180. Cavinton forte-10 mg - Gedeon Richter Ltd.
 181. Cavinton forte-10 mg
 182. Cavinton-5mg
 183. Cavinton-10mg/2ml
 184. Buvasodil-150mg
 185. Buflomedil-1%
 186. Aulakan-40mg
 187. Arcalion-200mg - Les Laboratoires Servier
 188. Arcalion-200mg
 189. Boricetam-1g/5ml
 190. Aeyerop injection-1g/5ml
 191. Vinphacetam-1g/5ml
 192. Trivastal Retard-50mg - Les Laboratoires Servier
 193. Trivastal Retard-50mg
 194. Trentox-400mg
 195. Topsukan-80mg
 196. Superkan-F
 197. Superkan-40mg
 198. Sanroza
 199. Reminyl-8 mg
 200. Rataprome cap.-400mg
 201. Rataprome cap.-400mg
 202. Pracet
 203. Polfilin 2%-100mg/2ml
 204. Pirahexal-800mg
 205. Piracetam - Egis-3g/15ml
 206. Piracetam - Egis-400mg
 207. Piracetam - Egis-800mg
 208. Piracetam - Egis-1200mg
 209. Piracetam - Egis-1g/5ml
 210. Piracetam-1g/5ml
 211. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 212. Piracetam-400mg - Công ty dược liệu trung ương 3
 213. Piracetam-400mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 214. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
 215. Piracetam-400mg - Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long
 216. Piracetam-400mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 217. Nertropin-800mg
 218. Melanax-3g/15ml
 219. Nootropil-12g/60ml
 220. Nudipyl-1g/5ml
 221. Neuropyl-800mg
 222. Parnus-40mg
 223. Memotropil-12g/60ml
 224. Nootropyl-3g/15ml
 225. Nootropyl-800 mg
 226. Nootropyl-1g/5ml
 227. Nootropyl-12g
 228. Nootropyl-1200 mg
 229. Philsetam Capsule-400mg
 230. Nudipyl-800mg
 231. Nudipyl-400mg
 232. Philsetam Capsule-400mg
 233. Memotropil-400mg
 234. Microcetam-400mg
 235. Medotam-400mg
 236. Mediacetam-400mg
 237. Lilonton capsule-400mg
 238. Lilonton-1000mg/5ml
 239. Levical-40mg
 240. Kiginko-40mg
 241. Hoạt huyết dưỡng não - Công ty cổ phần TRAPHACO
 242. Hoạt huyết dưỡng não - Công ty cổ phần Dược Hải Phòng
 243. Giloba-40mg
 244. Aulakan-40mg
 245. Domiject Injection-1g
 246. Boricetam-1g/5ml
 247. Aeyerop injection-1g/5ml
 248. Hasancetam-800mg
 249. Cetam Caps-400mg
 250. Reminyl-4 mg