PDA

View Full Version : Thuôc Cho Hệ Hô HấpTrang : [1] 2 3 4

 1. Tiêu khiết thanh
 2. Immukid
 3. Bát Tiên siro
 4. Sinutis
 5. Alisoft
 6. Garlic oil
 7. Streptana
 8. Cagu plus
 9. Dogarlic film tablet
 10. Dogarlicin 400mg
 11. Dogarlic-trà xanh
 12. Dolotus
 13. Siro :chanh đào mật ong
 14. Cycloserin
 15. Pyrazinamid
 16. Theophylin 100mg; 300mg
 17. Azithromycin
 18. Doxycyclin 100mg - công ty cổ phần dược danapha
 19. Doxycyclin 100mg
 20. Clarithromycin
 21. Dexamethason 0,5mg
 22. Theophyline
 23. Dexamethason 0,5mg
 24. Salbumol
 25. Salbumol 4 mg
 26. Salbutamol 0,5mg/1ml
 27. Corthepasmin
 28. Etophyl
 29. Salbutamol
 30. Pza 500
 31. Rifampicin-inh
 32. Rifa-inh
 33. Rifampicin 300mg
 34. Rifampicin 150mg
 35. Rifampicin 300mg
 36. Eugica fort
 37. Nady pectussin
 38. Nucofed cap
 39. Dexipharm 15
 40. Nicol fort
 41. Bạc hà viên doremol
 42. Codepect
 43. Coltoux
 44. Captussin
 45. Creopulmo
 46. Thuốc ho trẻ em opc
 47. NADYANTUSS (sirô)
 48. Chericof cough formula
 49. Antituss
 50. Bổ phế tiêu đờm
 51. Siro bổ phế
 52. Hacimux
 53. Terpin – Dextromethorphan
 54. Terpin - Codein
 55. Codentecpin
 56. Bổ phế chỉ khái lộ
 57. Bổ Phế Tiêu Đờm
 58. Terpin dextromethorphan
 59. Terpin codein
 60. Thuốc ho người lớn
 61. Haterpin
 62. Nadyantuss
 63. Terpin-codein
 64. Thuốc ho người lớn
 65. Opebroncho
 66. Terpin benzoat
 67. Fluditec
 68. Maxcom
 69. Sirô ho bổ phổi
 70. Amucap
 71. Recotus
 72. Muscino
 73. Thuốc uống bổ phế
 74. HoAstex
 75. Atussin®
 76. Decolgen Syrup®
 77. Paxeladine
 78. Neo - edpharco
 79. Terpidin
 80. Pharcoter
 81. Atunsirup
 82. Meziltoux 50
 83. Thuốc ho trẻ em
 84. Eucatopdein
 85. Acodine®
 86. Ho bổ phổi
 87. Dextromethorphan
 88. PULMOFAR (dạng nước)
 89. Pulmofar
 90. Methorphan
 91. Cagu plus
 92. Slaska
 93. Eucatusdine
 94. Eugica
 95. Toplexil
 96. Myercough
 97. Dextromethorphan
 98. Becotopxil
 99. Acetylcystein
 100. Egarlic
 101. Acetylcystein 200mg
 102. Terpincodein
 103. Acystin
 104. Contussin
 105. Newcefix capsule 100mg
 106. Chericof viên nang mềm
 107. Thiên sứ thanh phế
 108. Ace hasan 200
 109. Ace hasan 100
 110. Clenasth tab
 111. Broncocef
 112. Ace-cold
 113. Terpin codein
 114. Serrata
 115. Broncocef 508
 116. Acemuc
 117. Prometan
 118. Alixina-n
 119. Isoniazid-50mg
 120. Zikon-250mg
 121. Zithronam-250 mg
 122. Zithronam-200 mg/ 5ml
 123. Zikon-500mg
 124. Trozin-200mg/5ml
 125. Zithromax Tab-250mg
 126. Bột pha hỗn dịch uống Zithromax-200mg/5ml
 127. Zithromax-200mg/5ml
 128. Opeazitro-250mg
 129. Opeazitro-500mg
 130. Zitromax-500mg
 131. Zymycin-250mg
 132. Tarviazi-250mg
 133. Neazi-250mg
 134. Myeromax-500mg
 135. Azythronat-250mg
 136. Aziwok-200mg/5ml
 137. Doromax-500mg
 138. Thuốc bột Cromazin-100mg
 139. Mybrucin-250mg
 140. Macsure-250 mg
 141. Macrazyt-500mg
 142. Cromazin-500mg
 143. Cromazin-500mg
 144. Aziwok-250mg
 145. Azithromycin Capsules USP-500mg
 146. Azithromycin Capsules USP-250mg
 147. Azithromycin-250mg - Công ty cổ phần TRAPHACO
 148. Azithromycin-250mg - Công ty dược vật tư y tế Bình Dương
 149. Azithromycin-250mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 150. Azithrin-250mg
 151. Bột đông khô để pha tiêm Azithral-250mg
 152. Bột đông khô để pha tiêm Azithral-500mg
 153. Azithral-500mg
 154. Bột pha hỗn dịch uống Azipowder-200mg/5ml
 155. Aziphar-500mg
 156. Bột pha hỗn dịch uống Azimete-600mg/15ml
 157. Azimax-250mg
 158. Azimax-500mg
 159. Azee capsules-250mg
 160. Bột pha hỗn dịch uống AZ Powder for suspension-200mg/5ml
 161. Ausmax-500mg - Viên nén bao phim
 162. Ausiazit-500mg (Bột pha tiêm)
 163. Acizit-250mg - Viên nén bao phim
 164. Bột pha hỗn dịch uống Acizit-200mg/5ml
 165. Dung dịch tiêm truyền Zofex-0,2%
 166. Zecipox-500mg
 167. Viprolox 500-500mg
 168. Zanocin-200 mg
 169. Tess-200mg
 170. Dịch truyền Tarvicipro-200mg/100ml
 171. Shinpoong Fugacin-200mg
 172. Sepratis-500mg
 173. Remecilox 200
 174. Pyfloxat-200mg
 175. Proxacin 1%-1%
 176. Proflox-400mg
 177. Pinox-400 mg
 178. Pelox-400-400mg
 179. Pefloxacin-400 mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 180. Pefloxacin-400 mg
 181. Peflacine-400mg/5ml
 182. Peflacine-400mg
 183. Oracipon
 184. Opecipro-500mg
 185. Ofus-200 mg
 186. Ofolex 200-200mg
 187. Ofloxin - 200-200mg
 188. Ofloxacin Stada-200mg
 189. Thuốc kháng sinh Ofloxacin-200mg
 190. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
 191. Ofloxacin-200mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 192. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 193. Ofloxacin-200mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 194. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 195. Ofcin-200mg
 196. Obenasin Tab.-200 mg
 197. Getzacin-200mg
 198. Focinat Tablet-200mg
 199. Floxur - 200-200 mg
 200. Ecoflox-500mg
 201. Dorociplo-500mg
 202. Dolocep-200mg
 203. Daehwa Ofloxacin-200mg
 204. Dung dịch tiêm Ciprotil-200mg
 205. Dung dịch tiêm Ciprofloxacin Injection USP-0,2g/100ml
 206. Dung dịch tiêm Ciprofloxacin injection-200mg/100ml
 207. Ciprofloxacin 500-500mg
 208. Dung dịch tiêm truyền Ciprofloxacin 200 Soluflex-200mg/100ml
 209. Ciprofloxacin- 2mg/ml - Dung dịch tiêm truyền
 210. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
 211. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 212. Ciprofloxacin-500mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 213. Thuốc kháng sinh Ciprofloxacin-500mg
 214. Ciprofloxacin-500mg - Ajanta Pharma Ltd.
 215. Ciprofloxacin-500mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
 216. Ciprofloxacin-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 217. Ciprofloxacin-500mg
 218. Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Ciprinol-2 mg/ml
 219. Dung dịch tiêm truyền Ciplox-200mg/100ml
 220. Cifran OD-1000mg
 221. Cifga-500mg
 222. Axon-O-200mg
 223. Aphacin-500mg
 224. Am-Loxcin-200mg
 225. Lisoril-5-5mg
 226. Benadryl
 227. Naloxone-1mg/ml
 228. Cốm Mysoven Granules-100mg/5g
 229. Thuốc bột uống Mitux-200mg
 230. Acemuc-200mg - thuốc bột
 231. Hydrocortisone Leurquin-100mg
 232. Thuốc Betaphenin
 233. Toplexil - Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser
 234. Toplexil
 235. Piroxicam-20mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 236. Piroxicam-20mg
 237. Sirinazen-10mg
 238. Silinazen-10mg
 239. Serratiopeptidase stada-10mg
 240. Serra E.C.-5mg
 241. Seratiopeptidase Stada-10mg
 242. Popzen-10mg
 243. Medotase-10mg - SViên nén bao tan ở ruột
 244. Medotase-10mg
 245. Medidangren-10mg
 246. Medidangen-10mg
 247. Mebzan-10mg
 248. Doren-10 mg
 249. Dongk-WangAmitase-10 mg
 250. Framykoin-5g