PDA

View Full Version : Thuôc Cho Hệ Hô HấpTrang : 1 [2] 3 4

 1. Dorithricin
 2. Anginovag
 3. Farmadol-F
 4. Cottu-F syrup
 5. Uromitexan 400mg/4ml-400mg/4ml
 6. Mistabron
 7. Mistabron-600mg/3ml
 8. Toplexil - Công ty TNHH Aventis SRL
 9. Toplexil
 10. Terpincodein
 11. Syntina 200-200mg
 12. Syntina 100-100mg
 13. Shinoxol Tablet 30mg-30mg
 14. Shinoxol-30mg
 15. Roxeptin ME
 16. Quamasol-30mg
 17. Pediasolvan-15mg/5ml - Công ty UNITED PHARMA Việt Nam
 18. Pediasolvan-15mg/5ml
 19. NAC Stada-200mg
 20. Mysoven Granules-100mg/5g
 21. Muxystine-200mg
 22. Muxol-30mg
 23. Mucosolvan-30mg - Boehringer Ingelheim International GmbH
 24. Mucosolvan-30mg
 25. Mucosolvan-15 mg/2ml
 26. Mucomyst-200mg
 27. Mubroxol-30mg
 28. Mitux-200mg
 29. Exomuc-200mg - Tedis S.A.
 30. Exomuc-200mg
 31. Eprazinone-50mg
 32. Disolvan-8mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 33. Disolvan-8mg
 34. Deflegmin-30 mg
 35. Codaewon tab
 36. Bromhexin-8mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 37. Bromhexin-8mg
 38. Bisolvon-8 mg
 39. Atussin tablet
 40. Amucap-30mg
 41. Ameflu Day Time + C
 42. Acetyl cysteine-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 43. Acetyl cysteine-200mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 44. Acetyl cysteine-200mg
 45. Acemuc-200mg
 46. ACC-200mg
 47. Paxeladine-0,2%
 48. Paxeladine-40mg
 49. Prometan-15 mg
 50. Xi rô Phenergan-0,1%
 51. Toplexil
 52. Siro Promethazin-0,1%
 53. Rhinathiol Promethazine-125ml
 54. Rhinathiol adults-5g/100 ml
 55. Rhinathiol 5% adults expectorant-5g/100ml
 56. Fluditec 2%-2%
 57. Fluditec 2%-2%
 58. Becotopxil - Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre
 59. Becotopxil
 60. Terpin - Codein - Công ty liên doanh Meyer - BPC
 61. Terpin - Codein - Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
 62. Terpin - Codein - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 63. Terpin - Codein - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 64. Terpin - Codein - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 65. Terpin - Codein - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
 66. Terpin - Codein
 67. Terpin - Codein - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 68. Terpin - Codein - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 69. Terdein F
 70. Maxcom
 71. Dextromethorphan-10mg
 72. Dextromethorphan-15mg
 73. Dextromethorphan-15mg - Công ty dược vật tư y tế Tiền Giang
 74. Dextromethorphan-15mg - Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
 75. Dextromethorphan-10mg - Công ty cổ phần Dược Bến Tre
 76. Dextromethorphan-10mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 77. Dextromethorphan-10mg
 78. Atussin tablet
 79. Atussin syrup
 80. Tolbin Expectorant
 81. Theostat L.P-100mg
 82. Theostat-100mg
 83. Bricanyl Depot-5mg
 84. Bricanyl-0,5mg/ml
 85. Union Prednisolone Tab.-5mg
 86. Symbicort Turbuhaler - Hộp 1 ống hít 60 liều
 87. Symbicort Turbuhaler - Thuốc bột để hít
 88. Symbicort Turbuhaler-160/4,5mcg - Thuốc bột để hít
 89. Soli-Medon-40mg
 90. Seretide Accuhaler-250/50 - Glaxo Wellcome Singapore Pte., Ltd.
 91. Pulmicort Respules-500mcg/2ml
 92. Pulmicort-200mcg - AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.
 93. Pulmicort-500 mcg/2ml
 94. Prednisolone-5 mg - Meyer Pharmaceuticals Ltd.
 95. Prednisolon-5mg - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 96. Prednisolon-5mg
 97. Prednisolon-5mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 98. Prednisolon-5mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
 99. Prednisolon-5mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 100. Methylprednisolone - Human-40 mg
 101. Methylprednisolon-16mg
 102. Methylprednisolone - Human-125 mg
 103. Methylprednisolon-4mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)
 104. Methylprednisolon-4mg (Lọ 100 viên)
 105. Methylnol-40mg
 106. Methyl prednisolon-125mg
 107. Meson-16mg
 108. Menison-4mg
 109. Medrol-4mg
 110. Medrol-16mg - Pfizer Thailand Ltd.
 111. Medrol-16mg - Pfizer Thailand Ltd.
 112. Medrol-16mg
 113. Medexa-125mg
 114. Medexa-500mg
 115. Inflammide-200 mcg/liều
 116. Hanlimdesona-1mg
 117. Foracort 200
 118. Foracort 100 Inhaler
 119. Flixotide Inhaler-50mcg/liều
 120. Flixotide Evohaler (đóng gói tại GlaxoSmithKline - Australia)-250mcg
 121. Flixotide Evohaler -125mcg - Bình xịt 60 liều
 122. Flixotide Evohaler -125mcg - Bình xịt 120 liều
 123. Daewondexmin
 124. Celestene-4mg/ml
 125. Betaphenin
 126. Betamin tab
 127. Combivent
 128. Berodual (Dung dịch để xông hít)
 129. Berodual (Thuốc xịt định liều)
 130. Berodual (Bơm xịt định liều)
 131. Berodual
 132. Vinsalmol-0,5mg/ml
 133. Ventolin Nebules-2.5mg
 134. Ventolin Nebules-1mg/ml
 135. Ventolin Nebules-0,1%
 136. Ventolin Expectorant (Hộp 1 chai 100ml)
 137. Ventolin Expectorant (Hộp 1 lọ 60ml)
 138. Ventolin Expectorant
 139. Ventolin CR tablets 4mg-4 mg
 140. Ventolin-100mcg/liều
 141. Tolbin Expectorant
 142. Theostat L.P-100mg
 143. Theostat-100mg
 144. Solmux Broncho (Bìa giấy 1 vỉ x 2 viên)
 145. Solmux Broncho (Hộp 25 vỉ x 4 viên)
 146. Solmux Broncho
 147. Salbutamol-0,5mg/1ml
 148. Salbutamol-2mg - Công ty liên doanh Meyer - BPC
 149. Salbutamol-2mg - Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
 150. Salbutamol-2mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 151. Salbutamol-2mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 152. Salbutamol-2mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 153. Salbutamol-4mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 154. Salbutamol-4mg
 155. Salbutamol-4mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 156. Salbutamol-4mg - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 157. Salbutamol-0,5mg/1ml
 158. Salbutamol-2mg
 159. Salbumol-4mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 160. Salbumol-4mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
 161. Salbumol-4mg - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
 162. Salbumol-4mg - Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
 163. Salamol MDI-0,1mg/liều
 164. Hasalbu-2mg - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
 165. Hasalbu-2mg
 166. Combivent
 167. Bricanyl Depot-5mg
 168. Bricanyl-0,5mg/ml
 169. Asthalin Inhaler-100mcg/liều
 170. Asthalin-100mcg/liều
 171. Aerobon-100 mcg
 172. Syntina 200-200mg
 173. Syntina 100-100mg
 174. NAC Stada-200mg
 175. Mysoven Granules-100mg/5g
 176. Muxystine-200mg
 177. Asmin-120mg
 178. Rifasynt-300mg - Medochemie Ltd.
 179. Rifasynt-150mg
 180. Rifazid-300 - Micro Labs Ltd.
 181. Rifazid-150 - Micro Labs Ltd.
 182. Rifampicin-150mg - Công ty cổ phần dược phẩm Mekophar
 183. Rifampicin-300mg - Công ty cổ phần dược phẩm Mekophar
 184. Rifampicin-150mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 185. Rifampicin-300mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 186. Rifampicin-300mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 187. Rifamini-300mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 188. Rifamini-300mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 189. Rifamini-300mg - Công ty TNHH DP Duy Tân
 190. R-Cin-300 mg
 191. R-Cin-150 mg
 192. PZA 500-500mg
 193. Pyrazinamide-500mg
 194. Pyrazinamid-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 195. Pyrafat-500mg - Fatol Arzneimittel GmbH
 196. Pyrafat-500mg
 197. Iso-Eremfat 150
 198. Iso-Eremfat 150-150mg
 199. Iso-eremfat 150
 200. Myung In Rifampicin cap-300mg
 201. Max-Rifa 300-300mg
 202. Eremfat-150mg
 203. Eremfat-300mg
 204. Akurit 4
 205. Streptomycin Sulphate-1g (Bột pha tiêm)
 206. Streptomycin Sulphate-1g
 207. Streptomycin Sulfate-1g
 208. Streptomycin Sulfate-1g
 209. Streptomycin 1g for injection-1g
 210. Streptomycin-1g - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 211. Streptomycin-1g
 212. Rifazid-300
 213. Rifazid-150
 214. Rifasynt-300mg
 215. Rifasynt-150mg
 216. Rifampicin-150mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 217. Rifampicin-150mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 218. Rifampicin-150mg
 219. Rifampicin-300mg - Công ty dược liệu trung ương 1
 220. Rifampicin-300mg - Công ty dược Bình Định
 221. Rifampicin-300mg - Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
 222. Rifampicin-300mg - Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
 223. Rifampicin-300mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 224. Rifampicin-300mg
 225. Rifamini-300mg
 226. R-Cin-150 mg
 227. R-Cin-300 mg
 228. PZA 500-500mg
 229. Pyrazinamid-500mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 230. Pyrazinamid-500mg - Umedica Laboratoires Pvt., Ltd.
 231. Pyrazinamid-500mg
 232. Pyrafat-500mg - Công ty TNHH Bình Việt Đức
 233. Pyrafat-500mg
 234. Meko INH-150mg
 235. Myung In Rifampicin cap-300mg
 236. Max-Rifa 300-300mg
 237. Isoniazide-50mg
 238. Isoniazid-50mg
 239. Iso-Eremfat 150mg - Fatol Arzneimittel GmbH
 240. Iso-Eremfat 150mg - Công ty TNHH Dịch Vụ TM DP Chánh Đức
 241. Iso-Eremfat 150mg
 242. Iso-Eremfat 150-150mg
 243. Isoniazid-50mg
 244. Iobrix Injection 300-300
 245. INH 150-150mg
 246. Ethambutol-400mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
 247. Ethambutol-400mg - Micro Labs Ltd.
 248. Ethambutol-400mg
 249. Eremfat-150mg
 250. Eremfat-300mg