PDA

View Full Version : Thuốc Tai - Mũi - HọngTrang : [1] 2 3

 1. Topralsin
 2. Siro Ho-Cảm Ích Nhi
 3. Tan chao khun
 4. Thuốc hít trị cảm lạnh
 5. ống hít trị ngạt mũi
 6. ống hít trị viêm xoang
 7. ống hít mũi ,viêm mũi ,viêm xoang
 8. Axcel Betamethasone 15mg
 9. Osla baby 10 ml
 10. CẢM XUYÊN HƯƠNG -Yên Bái
 11. Agerhinin
 12. Ích Nhi
 13. Tomonal
 14. Clarithromycin
 15. HUMER 18 x 5ML
 16. Eftinas
 17. Xylometazolin
 18. Nasoline
 19. Polydexa with Phenylephrine
 20. Miacalcic
 21. Medimax-n
 22. Xisat - XỊT SẠCH & THÔNG MŨI
 23. Xisat - XỊT SẠCH & THÔNG MŨI
 24. Thuốc ho bảo thanh
 25. Geribron
 26. Sofkof
 27. Thuốc ho trẻ em
 28. Tiaxoang
 29. Thuốc viêm xoang
 30. Co-trimoxazol bp 480mg
 31. Hadocort - d
 32. Clarithromycin 250mg\
 33. Clarithromycin 250mg
 34. Viêm ngậm trị viêm họng
 35. Azithromycin 250mg\
 36. Anginovag
 37. Cabovis
 38. Lysopaine
 39. Bạc hà viên tròn
 40. Cetirizin
 41. Medimax-f
 42. Telfadin 60mg
 43. Chlorpheniramin 4mg
 44. Alertin
 45. Fexet-120mg
 46. Telfast HD
 47. HUMER 18 x 5ML
 48. Humer 050 Nourrisson- Enfant
 49. Humer 050 Adulte
 50. Shining mouthwash
 51. Nước súc miệng - YB
 52. DAKTARIN oral gel
 53. Cavident
 54. Op.crine.
 55. Dentanalgi
 56. Dophargyl
 57. Erythromycin 250mg
 58. Dorogyne (metro + spiramycin
 59. Fluomedic
 60. Tyrotab
 61. Tricare
 62. T -b
 63. Vosfarel (trimetazidin 20mg)
 64. Azithromycin
 65. Antituss
 66. Eugica fort
 67. Nady pectussin
 68. Nucofed cap
 69. Dexipharm 15
 70. Nicol fort
 71. Bạc hà viên doremol
 72. Codepect
 73. Coltoux
 74. Captussin
 75. Creopulmo
 76. Thuốc ho trẻ em opc
 77. NADYANTUSS (sirô)
 78. Chericof cough formula
 79. Terpin dextromethorphan
 80. Bổ Phế Tiêu Đờm
 81. Bổ phế chỉ khái lộ
 82. Codentecpin
 83. Terpin - Codein
 84. Terpin – Dextromethorphan
 85. Siro bổ phế
 86. Nadyantuss
 87. Terpin-codein
 88. Terpin benzoat
 89. Maxcom
 90. Recotus
 91. Muscino
 92. HoAstex
 93. Atussin®
 94. Decolgen Syrup®
 95. Paxeladine
 96. Neo - edpharco
 97. Terpidin
 98. Pharcoter
 99. Atunsirup
 100. Meziltoux 50
 101. Thuốc ho trẻ em
 102. Ho bổ phổi
 103. Dextromethorphan
 104. PULMOFAR (dạng nước)
 105. Pulmofar
 106. Methorphan
 107. Cagu plus
 108. Slaska
 109. Eucatopdein
 110. Eucatusdine
 111. Eugica
 112. Acetylcystein
 113. Egarlic
 114. Acetylcystein 200mg
 115. Contussin
 116. Newcefix capsule 100mg
 117. Chericof viên nang mềm
 118. Thuốc viêm xoang
 119. Viêm xoang Thiên Nam
 120. Viêm xoang
 121. Tiaxoang
 122. Solavin
 123. Bổ phế chỉ khái lộ 125 ml
 124. Thuốc ho bổ phế - viên ngậm
 125. Bổ phế trường bách diệp 125 ml
 126. Trường bách diệp - viên ngậm
 127. Bổ phế 125ml
 128. Viên ngậm bổ phế
 129. Thuốc ho OPC
 130. Thuốc ho người lớn
 131. Ho long đờm
 132. Peritol-0,04 g/100 ml
 133. Zyrtec-1 mg/ml
 134. Rincit
 135. Clopheniramin
 136. Cetinax
 137. Loratin – 10
 138. Certirizin cz10
 139. Sentipec
 140. Natydine
 141. Celerzin
 142. Loratadin 10mg
 143. Dorotec (cetirizin 10mg)
 144. Clopheniramin maleat 4mg
 145. Thelergil 5mg
 146. Celerzin
 147. Clopheniramin 4mg
 148. Theralene 5m
 149. Diphenhydramin 25mg
 150. Cetirizin 10mg
 151. Vioral
 152. Neo-allerfar
 153. Corytine
 154. Clorpheniramin 4mg
 155. Alimemazin
 156. Allerfort
 157. Loratadin
 158. Dallerrin
 159. Elcet 5mg
 160. Kukjebratin
 161. Antirizin
 162. Simenta
 163. Sedno
 164. Loratadine
 165. Altiva
 166. Superton
 167. Viên ngậm Strepsils vitamin C - 100
 168. Strepsils vitamin C - 100
 169. Zikon-250mg
 170. Zithronam-250 mg
 171. Zithronam-200 mg/ 5ml
 172. Zikon-500mg
 173. Trozin-200mg/5ml
 174. Bột đông khô để pha tiêm Azithral-250mg
 175. Bột đông khô để pha tiêm Azithral-500mg
 176. Azithral-500mg
 177. Aziphar-500mg
 178. Bột pha hỗn dịch uống Azimete-600mg/15ml
 179. Thuốc Azimax-250mg
 180. Thuốc Azimax-500mg
 181. Thuốc Azee capsules-250mg
 182. Bột pha hỗn dịch uống AZ Powder for suspension-200mg/5ml
 183. Thuốc Ausmax-500mg
 184. Thuốc Acizit-250mg
 185. Bột pha hỗn dịch uống Acizit-200mg/5ml
 186. Dung dịch tiêm truyền Zofex-0,2%
 187. Zecipox-500mg
 188. Viprolox 500-500mg
 189. Tess-200mg
 190. Dịch truyền Tarvicipro-200mg/100ml
 191. Shinpoong Fugacin-200mg
 192. Sepratis-500mg
 193. Remecilox 200
 194. Proflox-400mg
 195. Pefloxacin-400 mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 196. Pefloxacin-400 mg - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
 197. Pefloxacin-400 mg
 198. Peflacine-400mg/5ml
 199. Peflacine-400mg
 200. Oracipon
 201. Opecipro-500mg
 202. Ofus-200 mg
 203. Ofolex 200-200mg
 204. Ofloxin - 200-200mg
 205. Ofloxacin Stada-200mg
 206. Thuốc nhỏ tai Ofloxacin-0,3%
 207. Thuốc kháng sinh Ofloxacin-200mg
 208. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
 209. Ofloxacin-200mg - Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
 210. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
 211. Ofloxacin-200mg - Công ty dược phẩm trung ương Huế
 212. Ofloxacin-200mg - Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
 213. Dung dịch nhỏ mắt, tai Ofleye Drops-0.3%
 214. Obenasin Tab.-200 mg
 215. Thuốc nhỏ mắt/ nhỏ tai Norflox Eye ear drops
 216. Mekociprox-500mg
 217. Medicipro-500mg
 218. Dung dịch nhỏ mắt, tai Loxone-0,3%
 219. Dung dịch nhỏ mắt, tai Kipocin-3,5mg/ml
 220. Dung dịch nhỏ mắt, tai Ileffexime otic-0,3%
 221. Ileffexime Ophthalmic-0,3%
 222. Getzacin-200mg
 223. Focinat Tablet-200mg
 224. Ecoflox-500mg
 225. Dorociplo-500mg
 226. Dolocep-200mg
 227. Daehwa Ofloxacin-200mg
 228. Dd thuốc nhỏ mắt, tai Cipthasone-0,3%
 229. Dung dịch tiêm Ciprotil-200mg
 230. Dung dịch tiêm Ciprofloxacin Injection USP-0,2g/100ml
 231. Dung dịch tiêm Ciprofloxacin injection-200mg/100ml
 232. Ciprofloxacin 500-500mg
 233. Thuốc nhỏ mắt - tai Ciprofloxacin-0,3%
 234. Ciprofloxacin- 2mg/ml - Dung dịch tiêm truyền
 235. Ciprobid-2 mg/ml
 236. Ciprobay-200mg/100ml
 237. Ciprobay-500mg
 238. Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ tai Cipmedic-0,3%
 239. Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ tai Ciplus-3mg/ml
 240. Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ tai Ciplox-0,3%
 241. Cinfax
 242. Cifga-500mg
 243. Aphacin-500mg
 244. Am-Loxcin-200mg
 245. Benadryl
 246. Thuốc bột uống Mitux-200mg
 247. Rodemix
 248. Rodogyl - Aventis Intercontinental
 249. Rodogyl
 250. Rotaforte