PDA

View Full Version : Video Chuyên KhoaTrang : [1] 2

 1. Up bài lên cho anh em tham khảo
 2. Bán bã nành Agrentina số lượng lớn 0909922617
 3. cung cấp bột cá làm phân bón hữu cơ - 0937392133
 4. thu mua iphone cũ giá cao tphcm
 5. cung cấp bột cá biển nguyên chất - 0937392133
 6. điểm bán gừng giống 0937392133
 7. Em bán nồi cơm điện nhật
 8. điện thoại nắp gập nokia 7510 chính hãng giá rẻ bất ngờ giao hàng tận nơi
 9. Video em bé được sinh ra như thế nào?
 10. chăm sóc vùng kín, tăng cường sinh lý phụ nữ
 11. Xử trí trạng thái động kinh
 12. Tìm hiểu về chứng động kinh
 13. Tác hại của việc ngồi lâu
 14. knee replacement in 10 minutes by Dr.Harprit Singh Orthonova Hospital Asia's
 15. Knee Replacement Post-Op Physio: Heel Slide
 16. Knee Replacement Post-Op Physio: Knee Extension
 17. Knee Replacement Post-Op Physio: Towel Stretch
 18. Discharge & Onward Care after Knee Surgery
 19. Physiotherapy after Knee Replacement Surgery
 20. Total Knee Replacement: Anaesthetic Options
 21. Knee Replacement Surgery: Knee School
 22. Knee Replacement Surgery: Educating the Patient
 23. Total Knee Replacement Surgery: an introduction
 24. Total Knee Replacement: an Exercise Overview
 25. Post-Op Expectations after Knee Replacement
 26. Two Techniques for Total Knee Replacement
 27. Live Knee Replacement Surgery
 28. Live Total Knee Replacement - Civil Hospital Karachi (Dow Medical College) -
 29. Live Total Knee Replacement - Civil Hospital Karachi (Dow Medical College)
 30. Getting Braces On - Cool French Video!!!
 31. Intestinal Worms
 32. Montare aparat Damon
 33. Monster cavity under filling- Can tooth be saved?
 34. Composite Dental Filling
 35. Amalgam Dental Filling
 36. Wisdom Tooth Extraction Surgery
 37. Laparoscopic Gastric Bypass Surgery
 38. Laser Hair Removal
 39. Liposuction Surgery
 40. LASIK Eye Surgery
 41. Tonsillectomy Surgery
 42. Tonsillectomy 8 Days After Surgery
 43. Tonsil Cryptolysis for Tonsil Stones
 44. Endometrial Biopsy of the Uterus
 45. Sleep and Insomnia (Part 2)
 46. Sleep and Insomnia (Part 1)
 47. Cancer Update (Part 2)
 48. Cancer Update (Part 1)
 49. Cancer: Radiation Therapy (Part 2)
 50. Cancer: Radiation Therapy (Part 1)
 51. Radiation Therapy (Part 2)
 52. Radiation Therapy (Part 1)
 53. Colorectal and Other GI Cancers (Part 2)
 54. Colorectal and Other GI Cancers (Part 1)
 55. Surgery for Lung Cancer (Part 2)
 56. Surgery for Lung Cancer (Part 1)
 57. Heart Rhythm Abnormalities (Part 2)
 58. Heart Rhythm Abnormalities (Part 1)
 59. Rheumatic Fever 7/7
 60. Rheumatic Fever 6/7
 61. Rheumatic Fever 5/7
 62. Rheumatic Fever 4/7
 63. Rheumatic Fever 3/7
 64. Rheumatic Fever 2/7
 65. Rheumatic Fever 1/7
 66. Muscles of the Leg - Part 2 - Anterior and Lateral Compartments - Anatomy
 67. Muscles of the Leg - Part 1 - Posterior Compartment - Anatomy Tutorial
 68. Veins of the body - PART 2 - Anatomy Tutorial
 69. Veins of the body - PART 1 - Anatomy Tutorial
 70. Arteries of the body - PART 2 - Anatomy Tutorial
 71. Arteries of the body - PART 1 - Anatomy Tutorial
 72. Blood supply to the heart - PART 2 - Anatomy Tutorial
 73. Blood supply to the heart - PART 1 - Anatomy Tutorial
 74. The Heart and Major Vessels - PART 2 - Anatomy Tutorial
 75. The Heart and Major Vessels - PART 1 - Anatomy Tutorial
 76. Cardiac Anatomy HD part2
 77. Cardiac Anatomy HD part1
 78. Anatomy for Beginners - Lesson 4: Reproduction [5/5]
 79. Anatomy for Beginners - Lesson 4: Reproduction [4/5]
 80. Anatomy for Beginners - Lesson 4: Reproduction [3/5]
 81. Anatomy for Beginners - Lesson 4: Reproduction [2/5]
 82. Anatomy for Beginners - Lesson 4: Reproduction [1/5]
 83. Anatomy for Beginners - Lesson 3: Digestion [5/5]
 84. Anatomy for Beginners - Lesson 3: Digestion [4/5]
 85. Anatomy for Beginners - Lesson 3: Digestion [3/5]
 86. Anatomy for Beginners - Lesson 3: Digestion [2/5]
 87. Anatomy for Beginners - Lesson 3: Digestion [1/5]
 88. Anatomy for Beginners - Lesson 2: Circulation [5/5]
 89. Anatomy for Beginners - Lesson 2: Circulation [4/5]
 90. Anatomy for Beginners - Lesson 2: Circulation [3/5]
 91. Anatomy for Beginners - Lesson 2: Circulation [2/5]
 92. Anatomy for Beginners - Lesson 2 Circulation [1/5]
 93. Renin Angiotensin Aldosterone System 7/7
 94. Renin Angiotensin Aldosterone System 6/7
 95. Renin Angiotensin Aldosterone System 5/7
 96. Renin Angiotensin Aldosterone System 4/7
 97. Renin Angiotensin Aldosterone System 3/7
 98. Renin Angiotensin Aldosterone System 2/7
 99. Renin Angiotensin Aldosterone System 1/7
 100. Cardiac Cycle 8/8 - Systole & Diastole
 101. Cardiac Cycle 7/8 - Systole & Diastole
 102. Cardiac Cycle 6/8 - Systole & Diastole
 103. Cardiac Cycle 5/8 - Systole & Diastole
 104. Cardiac Cycle 4/8 - Systole & Diastole
 105. Cardiac Cycle 3/8 - Systole & Diastole
 106. Cardiac Cycle 2/8 - Systole & Diastole
 107. Cardiac Cycle 1/8 - Systole & Diastole
 108. Cardiac Arrhythmias 3/3
 109. Cardiac Arrhythmias 2/3
 110. Cardiac Arrhythmias 1/3
 111. Anatomy for Beginners - Lesson 1 Movement [5/5]
 112. Anatomy for Beginners - Lesson 1 Movement [4/5]
 113. Anatomy for Beginners - Lesson 1: Movement [3/5]
 114. Anatomy for Beginners - Lesson 1: Movement [2/5]
 115. Anatomy for Beginners - Lesson 1: Movement [1/5]
 116. Ascending Tracts 4/4
 117. Ascending Tracts 3/4
 118. Ascending Tracts 2/4
 119. Ascending Tracts 1/4
 120. Basal Ganglia 3/3
 121. Basal Ganglia 2/3
 122. Basal Ganglia 1/3
 123. Diuretics 3/3
 124. Diuretics 2/3
 125. Diuretics 1/3
 126. Neuromuscular Transmission 2/2
 127. Neuromuscular Transmission 1/2
 128. Action Potential 3/3
 129. Action Potential 2/3
 130. Action Potential 1/3
 131. Diencephalon 2/2
 132. Diencephalon 1/2
 133. Understanding Vitamin D
 134. How the Body Works : The Thyroid Gland
 135. How it Works : The Endocrine System
 136. How the Body Works : The Adrenal Cortex and Medulla
 137. How the Body Works : The Biological Clock
 138. How Hormones Work
 139. How the Body Works : Anatomy of the Hypothalamus
 140. How the Body Works : The 4 Parathyroid Glands
 141. How the Body Works : The Exchange of Gases
 142. How the Body Works : The Filtering Mechanism
 143. How the Body Works : Control of the Anterior Pituitary Gland
 144. How the Body Works : The Anterior Pituitary Gland
 145. How the Body Works : The Pancreas
 146. Insulin Synthesis and Secretion 4/4
 147. Insulin Synthesis and Secretion 3/4
 148. Insulin Synthesis and Secretion 2/4
 149. Insulin Synthesis and Secretion 1/4
 150. Penicillin - Antibiotics 4/4
 151. Penicillin - Antibiotics 3/4
 152. Penicillin - Antibiotics 2/4
 153. Penicillin - Antibiotics 1/4
 154. Nephrotic & Nephritic Syndrome 10/10
 155. Nephrotic & Nephritic Syndrome 9/10
 156. Nephrotic & Nephritic Syndrome 8/10
 157. Nephrotic & Nephritic Syndrome 7/10
 158. Nephrotic & Nephritic Syndrome 6/10
 159. Nephrotic & Nephritic Syndrome 5/10
 160. Nephrotic & Nephritic Syndrome 4/10
 161. Nephrotic & Nephritic Syndrome 3/10
 162. Nephrotic & Nephritic Syndrome 2/10
 163. Nephrotic & Nephritic Syndrome 1/10
 164. Kidney and Chronic Kidney Disease
 165. Acute Renal Failure Part 5
 166. Acute Renal Failure Part 4
 167. Acute Renal Failure Part 3
 168. Acute Renal Failure Part 2
 169. Acute Renal Failure Part 1
 170. Renal System Part 4
 171. Renal System Part 3
 172. Renal System Part 2
 173. Renal System Part 1
 174. Medical Acid Base Explained Clearly! 8 of 8
 175. Medical Acid Base Explained Clearly! 7 of 8
 176. Medical Acid Base Explained Clearly! 6 of 8
 177. Medical Acid Base Explained Clearly! 5 of 8
 178. Medical Acid Base Explained Clearly! 4 of 8
 179. Medical Acid Base Explained Clearly! 3 of 8
 180. Medical Acid Base Explained Clearly! 2 of 8
 181. Medical Acid Base Explained Clearly! 1 of 8
 182. Fluids and Electrolytes Part 8
 183. Fluids and Electrolytes Part 7
 184. Fluids and Electrolytes Part 6
 185. Fluids and Electrolytes Part 5
 186. Fluids and Electrolytes Part 4
 187. Fluids and Electrolytes Part 3
 188. Fluids and Electrolytes Part 2
 189. Fluids and Electrolytes Part 1
 190. Shock Part 2
 191. Shock Part 1
 192. Endocrine System Part 6
 193. Endocrine System Part 5
 194. Endocrine System Part 4
 195. Endocrine system part 3
 196. Endocrine system part 2
 197. Endocrine System Part 1
 198. Digestive System
 199. Human nervous system part 2.
 200. The Human Nervous System Part 1
 201. The Nervous System: Neurons, Networks and the Human Brain
 202. Neuron Synapse
 203. Introduction to how the immune system works | Biology | Anatomy | Immunology
 204. HIV destroys helper T-cells | Biology | Anatomy | Immunology
 205. Immune System - Natural Killer Cell
 206. Hot Stone Massage - Introduction Part 4 of 4
 207. Hot Stone Massage - Introduction Part 3 of 4
 208. Hot Stone Massage - Introduction Part 2 of 4
 209. Hot Stone Massage - Introduction Part 1 of 4
 210. Hot Stones Swedish Massage Routine 7 of 7
 211. Hot Stones Swedish Massage Routine 6 of 7
 212. Hot Stones Swedish Massage Routine - 5 of 7
 213. Hot Stones Swedish Massage Routine - 4 of 7
 214. Hot Stones Swedish Massage Routine - 3 of 7
 215. Hot Stones Swedish Massage Routine - 2 of 7
 216. Hot Stones Swedish Massage Routine - 1 of 7
 217. Soothing leg massage, back of leg 5
 218. Soothing leg massage, back of leg 4
 219. Soothing leg massage 3, posterior leg
 220. Soothing leg massage, back of leg 2
 221. Soothing leg massage, back of leg 1
 222. Leg massage: Inner Thigh
 223. Massage therapy for an anterior ilium 4
 224. Massage therapy for an anterior ilium 3
 225. Massage therapy for an anterior ilium 2
 226. Massage therapy for an anterior ilium 1
 227. Massage therapy for the psoas muscle release 2
 228. Massage therapy for the psoas muscle release
 229. Psoas Massage-A New Gentle approach Part 2 of 2.mov
 230. Psoas Massage- A New Gentle Approach part 1 of 2.mov
 231. Lower back massage therapy techniques 5
 232. Lower back massage therapy techniques 4
 233. Lower back massage therapy techniques 3
 234. Lower back massage therapy techniques 2
 235. Lower back massage therapy techniques 1
 236. Demo of the lumbar roll 5
 237. Demo of the lumbar roll 4
 238. Demo of the lumbar roll 3
 239. Demo of the lumbar roll 1
 240. Demo of the lumbar roll 2
 241. How to Correct a Scoliosis With Exercise and Stretching - Ed Paget
 242. Scoliosis Spinal Fusion Animation
 243. Medical Animation / Ghost Productions / 2009 Studio Reel
 244. Lower Leg Amputation Surgery (Amputated Leg)
 245. Medical Animation: AXS Studio 2008 showreel
 246. Traumatic Brain Injury (TBI) Part 2: 2D/3D Medical Animation
 247. 3D Medical Animation: Antibody Immune Response
 248. Cesarean (C-section) Birth
 249. 3D Medical Animation Congestive Heart Failure Animation
 250. Medical Animation - Stent Procedure how a stent is used, 3d heart