PDA

View Full Version : Dược PhẩmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Neostrata 20%
 2. Neostrata 35%
 3. Neostrata 50%
 4. Neostrata 70%
 5. Neostrata Các loại
 6. Gold shape Slimming
 7. Betadine
 8. Basdene-25 mg
 9. Berlthyrox-100mcg
 10. Levothyroxine-100mcg
 11. Hydrocortisone 100mg
 12. Androcur-50 mg
 13. Hydrocortison-100mg
 14. Hydrocortison 125mg/5ml
 15. Octremon 100mcg
 16. Octreotid-0.1mg/ml
 17. Durabolin-25 mg
 18. Carbimazole-5mg
 19. Propylthiouracil BP-50mg
 20. Orgametril 5mg
 21. Pyracil - 50mg
 22. Sandostatin-0,1 mg/ml
 23. Solu Cortef 100mg
 24. Saizen 10IU
 25. Diphereline 3,75mg
 26. Diphereline 0,1mg
 27. Evra
 28. Angeliq
 29. Climen
 30. Cyclo progynova 2mg
 31. Glucobay 50mg
 32. Glucobay 100mg
 33. Gynera
 34. Progynova 2mg
 35. Provironum 25mg
 36. Cilest
 37. Gonadotrophine
 38. Yasmin 3mg
 39. Deslora-5mg
 40. D-lor-5mg
 41. Sedno-5mg
 42. Zolastyn
 43. Alerday - 60 mg
 44. Dyldes-5mg
 45. Fexet - 60mg
 46. Fexet-180mg
 47. Telfast - 120mg
 48. Telfast - 180mg
 49. Allercet-10mg
 50. Cetirizin-10mg
 51. Cezil-10 mg
 52. CTZ-10 mg
 53. Delopedil-5mg
 54. Mekofitex-10mg
 55. Aerius-0,5mg/ml
 56. Allerstat - 120 mg
 57. Chemadin - 180mg
 58. Fexet-120mg
 59. Fexidine-120mg
 60. Fexidine-60mg
 61. Fexihist - 120mg
 62. Fexihist - 180mg
 63. Erolin-10 mg
 64. Allegix - 120mg
 65. Telfast-60mg
 66. Daewonrizine 10mg
 67. Zyrtec-10mg
 68. Clanor-10 mg
 69. Clanoz-10mg
 70. Clarinase
 71. Clarityne-10mg
 72. Promethazin-15mg
 73. Dimedrol-10mg/1ml
 74. Theralene-5mg
 75. Eftilora-10mg
 76. Glora-10mg
 77. Lorafar 10mg
 78. Lorastad-10mg
 79. Fmarin - 5mg
 80. Mequizine-5 mg
 81. Mezinet-5mg
 82. Pritazine-5mg
 83. Peritol-4mg
 84. Phenergan-0,1%
 85. Clarityne 5mg/5ml
 86. Zyrtec-1 mg/ml
 87. Aerius-5 mg
 88. Xyzal 5mg
 89. Clorpheniramin 4mg
 90. Rinconad
 91. Lorinet 10mg
 92. Loratadin 10mg
 93. Glivec 400mg
 94. Zometa 4mg
 95. Glivec 100mg
 96. Aspirin pH8-500 mg
 97. PH8 - 500 mg
 98. Panadol-500mg
 99. Panadol-500mg (viên sủi)
 100. Paracetamol-500mg
 101. Efferalgan Codeine
 102. Partamol 500mg
 103. Tamiflu-75mg
 104. Coryzal
 105. Tataprovon
 106. Farmadol-F
 107. Viramol-150mg/3ml
 108. Tatanol-Codein
 109. Hadocolcen
 110. Bilucol
 111. Procold
 112. Padobaby
 113. Pamin (gói)
 114. Pamin
 115. Hapacol 250 FLU
 116. Dolodon 500mg
 117. Aspirin-81mg
 118. Aspegic-250mg
 119. Venrozin-81mg
 120. Befadol-500mg
 121. Bivinadol-500mg
 122. Cemofar-500mg
 123. Colocol-500mg
 124. Efferalgan-250mg (gói)
 125. Dopagan-500 mg
 126. Efferalgan-500mg
 127. Hapacol-500mg
 128. Naprorex - 500mg
 129. Perfalgan-500mg/50ml
 130. Perfalgan-10mg/ml
 131. Mypara-500
 132. Colocol - 80mg
 133. Efferalgan-80mg
 134. Efferalgan-300mg
 135. Panadol Extra
 136. Efferalgan-150mg
 137. Efferalgan- 80mg (gói)
 138. Hapacol 250 (gói)
 139. Hapacol 650
 140. Hapacol infants-80mg
 141. Hapacol infants F-150mg
 142. Hapacol Kids
 143. Panadol-100mg/ml
 144. Panadol Children - 250mg
 145. Panadol Suspension-120mg/5ml
 146. Paracetamol-100mg
 147. Paracetamol Bivid-1g
 148. Tydol - 325mg
 149. Coldfed
 150. Tydol-80mg
 151. Tydol-150mg
 152. Tydol Codeine
 153. Zanidion
 154. Actadol Codeine
 155. Co-Padein
 156. Hapacol Codein
 157. Napharangan Codein
 158. Paracetamol Codein
 159. Aceralgin
 160. Calmezin
 161. Hapacol 150 FLU
 162. Fentanyl injection 500mcg/10ml
 163. Durogesic 25mcg/h
 164. Lopenca
 165. Ibuflam 400
 166. Ibrafen 400mg
 167. Ibu-Acetalvic
 168. Tylenol 60ml
 169. Dexan 0,5
 170. Do-parafen
 171. Antiho
 172. Lansoprazol
 173. ATENOLOL 50mg
 174. pms-Probio
 175. SynerBone
 176. Pms-Imecal
 177. pms-Divacal
 178. pms-Moprazol
 179. Benca
 180. Lopradium
 181. Nifedipin
 182. Cimetidin
 183. Max-Go Lutein
 184. pms-Rolivit
 185. Vitamin B1B6B12
 186. Doubvit
 187. Bvit 6
 188. pms-BVIT 1 250mg
 189. Cent housand
 190. Centrivit Nang Ngọc Trai
 191. Centrivit soft caps
 192. Centrivit 12 vitamins
 193. Centrivit chống lão hoá
 194. Max-Go Lutein VNM
 195. pms-Opxil 250 / 500
 196. PMS–Claminat 625mg
 197. pms-Imeclor 125 (Thuốc cốm)
 198. pms-Pharmox 250 / 500
 199. pms – Imedroxil 500
 200. pms-ZANIMEX 250/500
 201. pms-AZIMAX
 202. pms-Cotrim 480
 203. Doxycline
 204. Starfacin
 205. pms-Imeclor 250
 206. pms-Opxil 250 (bột)
 207. pms-Cefadroxil 250 mg
 208. Spiramycin
 209. pms-Ciprofloxacin 500
 210. pms-OFLOXACIN
 211. Roxithromycin
 212. Mexcold 500
 213. Alimazin 5
 214. Mexcold 100 - 200
 215. pms-Mexcold 325mg
 216. pms-CEDIPECT
 217. Nucofed cap
 218. Dexipharm 15
 219. A.C Mexcold
 220. Nicol fort
 221. Nymxin
 222. Andol S
 223. Acetylcystein
 224. Hoàn phong thấp 100g
 225. Actiso uống
 226. Thuốc ho bổ phế Nam Hà viên ngậm
 227. Viên sáng mắt
 228. Hoàn phong thấp 50g
 229. Thuốc uống tiêu độc
 230. Bổ trung ích khí
 231. Hoàn minh mạng hoàng đế
 232. Hoàn thập toàn đại bổ
 233. Hoàn bổ thận âm
 234. Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ
 235. Coldko
 236. Napharangan
 237. Napharangan codein
 238. Prednisolon
 239. Erythromycin & nghệ Nam Hà
 240. Nascaren
 241. Dermacol-B
 242. Skinbibi
 243. Napharoton
 244. Naphacollyre
 245. Coldi-B
 246. Coldi
 247. Codeforte vỉ
 248. Codeforte siro
 249. Mebendazol
 250. Naphacogyl