PDA

View Full Version : Dược PhẩmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Nady Bencoz (viên nang)
 2. Vitamin B6 250mg (viên nén)
 3. PP500 (viên nén)
 4. Biocalcium (viên nén)
 5. Acetylcystein (viên nang)
 6. Nadyantuss (cồn thuốc)
 7. Nadypectussin (viên ngậm)
 8. Cafemol (viên nén)
 9. Euquimol (Thuốc bột)
 10. Femic (viên nang)
 11. Paracetamol 500mg (viên nén)
 12. Aspartam (thuốt bột)
 13. Betasiphon (dung dịch uống)
 14. Tetracyclin 500mg (viên nang)
 15. NadyGan (viên nén bao phim)
 16. Natydine (viên nén)
 17. Betalgine (viên nang)
 18. Soluhema (ống 5ml & ống 10ml)
 19. Domridon (viên nén)
 20. Co-padein (viên nén)
 21. Rx NADY-TRIMEDAT
 22. Acemol 500 effervescent
 23. Acemol 325mg (viên nén)
 24. Alumina (viên nén)
 25. Vitamin A 5000IU (viên nang)
 26. Promethazin (viên bao đường)
 27. Pepevit (viên nén)
 28. Berberal F (viên bao đường)
 29. Diệp Hạ Châu (viên nang)
 30. Vân chi (viên nang)
 31. Gliberid (Glimepirride 2mg)
 32. Vitamin B6 50mg (viên nén)
 33. Berberal (viên bao đường)
 34. HemoFoLIC "Sắt fumarat + ACID FOLIC"
 35. Ciprofloxacin 500 (viên nén bao phim)
 36. NadyGenor (Ống 5ml)
 37. Detonkit
 38. Astosil
 39. Phylogy_G
 40. Ogas
 41. Naliver
 42. Infore
 43. Gravel
 44. Redublat fort
 45. Inco
 46. Grancanci
 47. Impory
 48. Nelumbo
 49. Sargassi
 50. Hemorr
 51. Piperlot
 52. Amaryl
 53. Lungtonic
 54. Maranta
 55. Obilant
 56. Oroxy
 57. Ybio Plus
 58. Ybio Gastra
 59. Ybio Constip
 60. Ybio
 61. Stoccel P
 62. Sorbitol 5g
 63. Oresol 245
 64. Omeprazol chai
 65. Omeprazol
 66. Naturenz Caps
 67. Laviz 100
 68. Kim tiền thảo Râu mèo
 69. Kim Tiền Thảo
 70. Iboten
 71. Helaf
 72. Hamett
 73. Edoz Kids
 74. Choliver
 75. Chobil
 76. Bistin
 77. Actiso ống uống
 78. Vastec 20
 79. Trimetazidin
 80. Teginol
 81. Sufi
 82. Rolizol 8
 83. Rolizol 4
 84. Perindopril Plus
 85. Perindopril 4
 86. Losartan 50
 87. Lipvar 20
 88. Lipvar 10
 89. Glumevan 4mg
 90. Glumevan 2mg
 91. Glumeron 80
 92. Glumeform 850
 93. Glumeform 500
 94. Glumeca 50
 95. Glumeca 100
 96. Glumeben
 97. Glirit 500mg/5mg
 98. Glirit 500mg/2,5mg
 99. Gavix
 100. Fonat Q10
 101. Fonat Omega 3
 102. Camsonat
 103. Atorlip 20
 104. Atorlip 10
 105. Apitim 5mg
 106. Paven Caps
 107. Hapacol XN
 108. Hapacol Syrup
 109. Hapacol Sủi
 110. Hapacol Nhai
 111. Hapacol Nang Ngọc Trai
 112. Hapacol Kids
 113. Hapacol Infants F
 114. Hapacol Infants
 115. Hapacol Extra
 116. Hapacol cs day
 117. Hapacol CF
 118. Hapacol Blue
 119. Hapacol Đau Nhức
 120. Hapacol 650 extra
 121. Hapacol 650
 122. Hapacol 500
 123. Hapacol 325
 124. Hapacol 250
 125. Dimitalgin
 126. Diacevic
 127. Hapacol AP
 128. Hagifen
 129. Glukos 750
 130. Dimitalgin F
 131. Diclofenac
 132. Cotilam
 133. Celosti 200
 134. Celosti 100
 135. Alpha chymotrypsin
 136. ZinC
 137. Unikids IQ
 138. Unikids
 139. Spivital Nutri
 140. Spivital MaMa
 141. Spivital Mama
 142. Magnesi B6
 143. Davita solusol
 144. Davita Pregnant
 145. Davita mama
 146. Davita Fevit
 147. Davita bone viên nén
 148. Davita bone hương cam
 149. Calcimilk
 150. BOFIT ginseng
 151. Bocalex multi
 152. Bocalex Ginseng
 153. Bocalex C 1000
 154. Bipp C
 155. Ado
 156. Taginba Plus
 157. Taginba Noni
 158. Taginba
 159. Piracetam 800
 160. Night Queen
 161. NattoEnzym
 162. Hoạt huyết dưỡng não DHG
 163. Hagizin
 164. Arnion
 165. Zidocin
 166. Spira 0,75M
 167. Rovas 3M IU
 168. Rovas 1.5M IU
 169. Rovas 0.75M IU
 170. Ofcin
 171. Klamentin 625
 172. Klamentin 250 gói
 173. Klamentin 1g
 174. Kefcin 375
 175. Kefcin 250
 176. Kefcin
 177. HapenxinXX
 178. Hapenxin Nang Ngọc Trai
 179. Hapenxin 500
 180. Hapenxin 250 gói
 181. Haginat 500
 182. Haginat 250
 183. Haginat 125
 184. Hagimox nang ngọc trai
 185. Hagimox 250 gói
 186. Hacefa
 187. Fubenzon
 188. Etoral
 189. Emycin 250
 190. Clabact 500
 191. Clabact 250
 192. Cifga
 193. Azithromycin 200
 194. Azithromycin 100
 195. Aticef 500
 196. Aticef 250
 197. Acezin DHG
 198. Terpin codein F
 199. Telfor 180
 200. Telfor 120
 201. Mô tả
 202. Slocol
 203. Pamin
 204. Mitux
 205. Hapacol Cảm Sổ Mũi
 206. Hapacol 250 Flu
 207. Hapacol 150 Flu
 208. Eugica Syrup
 209. Eugica Fort
 210. Eugica Candy
 211. Mô tả
 212. Cozz expect
 213. Mô tả
 214. Bromhexin 8mg
 215. Hapacol Codein Sủi
 216. Hapacol Codein
 217. Fenaflam
 218. Clorpheniramin
 219. Clanoz
 220. Bổ phể chỉ khái lộ
 221. Bạch Long Thủy
 222. Kim Long
 223. Hỏa Long
 224. Dầu nóng Trường Sơn
 225. Cao sao vàng
 226. Dầu bạch tượng
 227. Dầu khuynh diệp
 228. Dầu khuynh diệp OPC
 229. Cồn xoa bóp
 230. Cù là Đại bàng
 231. Dầu gió Loan
 232. Dầu nóng Mặt Trời
 233. Dầu nóng Quảng Ðà
 234. Dầu gió xanh Thiên Thảo
 235. Bạch hổ Hoạt Lạc Cao 20g
 236. Dầu gió Trường Sơn
 237. Infanrix hexa
 238. Rotarix
 239. Twinrix
 240. Tritanrix HB
 241. Hiberix
 242. Priorix
 243. Engerix B 10mcg
 244. Melanax-3g/15ml
 245. Memotropil-12g/60ml
 246. Mediacetam-400mg
 247. Hoselium - 5mg
 248. Flunarizin VPC -5mg
 249. Flunavertig
 250. Migrain-5mg