PDA

View Full Version : Dược PhẩmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Calcivitin
 2. B – complex
 3. ASCORBIC 500mg
 4. Promethazin 15mg
 5. LORATADIN 10mg
 6. Levocet 5
 7. Fexo 60
 8. Fexo 180
 9. Fexo 120
 10. CLOPHENIRAMIN 4mg
 11. CETIRIZIN 10mg
 12. Rednison-n
 13. DEXTHASON 0.5mg
 14. Rhemexcool 500
 15. Pabemin
 16. DOMAG (500 + 2 )mg
 17. Domag
 18. Ailaxon
 19. Ailaxon
 20. Thiosuper
 21. SORBITOL 5g
 22. Orthodes
 23. Melamin
 24. Liv 52
 25. Hebar
 26. Trimetazidin 20
 27. Simtorvpc 20
 28. Simtorvpc 10
 29. LOSARTAN 25mg
 30. CAPTOPRIL 25mg
 31. Ator vpc 20
 32. Ator vpc 10
 33. Aspirin 81
 34. AMLODIPIN 5 mg
 35. AMLODIPIN 10 mg
 36. GLYBURID 5mg
 37. Glucomet 850
 38. Glucomet 500
 39. GLIPIZID 5mg
 40. Diazide 80mg
 41. ASPARTAM 35mg
 42. Tetracyclin 500mg
 43. CLACEF 500mg
 44. Ciprofloxacin 500
 45. Ceplor VPC 250
 46. Ceplor VPC 250
 47. Cephalexin® 250
 48. Cephalexin 500 mg
 49. CEFUROXIM 250 mg
 50. Cefixvpc 100
 51. Cefixvpc 100
 52. Cefixim 200 mg
 53. Cefixim 200
 54. Cefixim 100
 55. Cefixim 100
 56. Cefixim 100
 57. Cefacyl® 250
 58. Cefacyl 500
 59. Cefaclor 250
 60. Cefaclor 250
 61. Azithrox 250
 62. Azithrox 100
 63. Divictal
 64. Triselan
 65. An thần hạ áp Fido
 66. Tiên nữ cao
 67. ích mẫu điều kinh
 68. Chỉ khát hoàn
 69. Kim tiền thảo
 70. Sâm nhung kiện lực
 71. Viêm gan digamah
 72. Michotol
 73. đan khê vị thống
 74. Alixina - n
 75. Mát gan tiêu độc
 76. Tiêu độc hoàn
 77. Tiêu độc mát gan
 78. Bổ gan
 79. Micholem
 80. Phong thấp fido
 81. Phong thấp thủy
 82. Tiaxoang
 83. Viêm xoang
 84. Cảm ho q5
 85. Thuốc ho trẻ em
 86. Thuốc ho người lớn
 87. Thập toàn đại bổ
 88. Sâm kỳ bá bổ tinh
 89. Linh chi -l
 90. Sâm kỳ bá bổ tinh
 91. Sâm qui tinh
 92. Cloraxin 0.4%
 93. Decolic - f
 94. AZIEFTI 500mg
 95. Bestpred 16
 96. Eftisucral
 97. Spibiotic
 98. Siviga
 99. Clorpheniramin 4mg
 100. Tetracain 0,5%
 101. Auvinat
 102. TOBCOL - Dex
 103. Soy-estrol
 104. Acetylcystein
 105. EFTICOL 10ml
 106. Eftinas
 107. Gentamicin 0,3%
 108. I-zine
 109. Necicol
 110. Neo – dexa
 111. Tetracain 0.5%
 112. Tobcol
 113. Efticol
 114. Povidone
 115. Natriclocrid
 116. Spasless
 117. Amoxicilin
 118. Ziber . M
 119. TRAGUTAN gói
 120. Tragutan oval
 121. Tra gung
 122. Garlicur g
 123. Censikan
 124. Ziber
 125. TRAGUTAN.F oval
 126. Tragutan .d
 127. Oscumin
 128. Garlicur
 129. Centasia
 130. Cenditan
 131. Vitamin b1 b6 b12
 132. ViTAMIN B6
 133. Vitamin b1
 134. Synervit
 135. Synervit
 136. OSTOCAN 1,2g
 137. OSTOCAN 0,6g
 138. Eftiditen
 139. EFTICOL 10ml
 140. Cevita 500
 141. Cevita 100
 142. Dextromethorphan
 143. Calyptin
 144. Calyptin codein
 145. Bromhexin 8 mg
 146. Bromhexin 4 mg
 147. Acetylcystein
 148. Strep-berin
 149. Famotidin
 150. Decolic
 151. Coleus
 152. Ziber
 153. Medbose 50
 154. Cimetidin
 155. Deconal
 156. Eftigati
 157. Diserti
 158. Ivermectin
 159. Eftihepha
 160. Larevir 150
 161. Cinnarizine
 162. Mam dau nanh
 163. Eftifarene
 164. Tobcol
 165. PHLOROGLUCINOL 40 mg
 166. Efticele
 167. Aspartam
 168. Metrima 100
 169. Megyna
 170. Neo – megyna
 171. Metrima 500
 172. Neo – dexa
 173. Dexacol
 174. Ciprofloxacin 0,3%
 175. Necicol
 176. Nystatin
 177. Roxithromycin
 178. Adazol
 179. Gentamicin
 180. Gentamicin 0,3%
 181. Dentgital
 182. Eftinas
 183. AZIEFTI 200mg
 184. Spiramicin 750,000iu
 185. Nystatin 25.000 iu
 186. Roxithromycin
 187. AZIEFTI 300mg
 188. Glucose 5%
 189. Eftilora
 190. DEXONE 0,5 mg
 191. CLORPHENIRAMIN 4mg
 192. Eftilestin
 193. Asmacort
 194. Daiticol
 195. I - nine
 196. AZIEFTI 100 mg
 197. Eftispasmin
 198. Deconal
 199. Cetirizin (viên nén bao phim)
 200. Nady-Anbétiq (viên nén bao phim)
 201. Phấn NadyROSA (thuốc bột)
 202. Ibuprofen 200 (viên nén bao phim)
 203. Vitamin C 500mg (viên nang)
 204. Pecaldex (ống 10ml)
 205. Dolnaltic (viên nén bao phim)
 206. Vitamin B1 50mg (viên nén)
 207. Vitamin B1 250mg (viên nén)
 208. Betalgine F (viên nang)
 209. Pecaldex (ống 5 ml)
 210. Plurivites (viên bao đường)
 211. Nadyfer (ống 5 ml)
 212. Salbumol 2 mg (viên nén)
 213. Salbumol 4 mg
 214. Acemol Enfant (viên nén)
 215. Acemol (thuốc nước)
 216. Paracetamol codein (viên nén bao phim)
 217. Plurivica (chai 40g & chai 80g)
 218. Acetylcystein (thuốc bột)
 219. Nadyantuss (si-rô)
 220. Alumina II (viên nén nhai)
 221. Carbogast (viên nén nhai)
 222. Enteric (viên nén - viên nang)
 223. Enteric (hộp gói 3gam)
 224. Nadymax (viên nén bao phim)
 225. NadyMax (thuốc bột)
 226. NadyClarithcin 250mg (viên nén bao phim)
 227. NadyClarithcin 500mg (viên nén bao phim)
 228. NadyClarithcin (thuốc bột)
 229. NadyOflox (viên nén bao phim)
 230. Pecaldex (chai 110ml)
 231. Cotrimoxazol F (viên nén)
 232. Roxithromycin 150mg (viên nén bao phim)
 233. Roxithromycin 50mg (thuốc bột)
 234. Cao Xoa NADYSTAR
 235. Cao Xoa Con Mèo
 236. NadyLanzol (viên nang)
 237. Dầu xoa Menthana
 238. Ginkgo Biloba (viên nén bao phim)
 239. Camphona (thuốc nước)
 240. Nadypharlax (thuốc bột)
 241. Sorbitol (thuốc bột)
 242. Omeprazol 20mg (viên nang)
 243. Loperamid (viên nang)
 244. NadyStrepgamin (viên nang)
 245. Thuốc Mỡ DEP Nadyphar
 246. Nady-Phytol (thuốc nước)
 247. Cloramphenicol (viên nang)
 248. Nadyfer (ống 10ml)
 249. Kali Clorid (viên nén)
 250. Nady Bencoz (thuốc bột)