PDA

View Full Version : Dược PhẩmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Aulakan
 2. Hoạt Huyết Dưỡng Não NDC
 3. Giloba
 4. Dưỡng tâm an thần
 5. Glutamin b6
 6. ORIGIN 21 - Tăng cường trí nhớ và sự tập trung.
 7. Piracetam
 8. Liciril
 9. Cerebrolysin-215,2mg/ml
 10. Topamax®
 11. Phenytoin 100mg
 12. Dalekine
 13. Depakine Xi-rô
 14. Gingko soft
 15. Pregobin
 16. Extracap
 17. Valer Amino
 18. Hoạt huyết dưỡng não
 19. Goodrizin
 20. Stresam
 21. Ích khang
 22. Momvina
 23. Maxdotyl (sulpiride 50mg)
 24. Hà thủ ô
 25. Haloperidol
 26. Tanakan
 27. Thất diệp an thần
 28. Ginkgo max - hoạt huyết dưỡng não
 29. Magnesi-b6
 30. Stugeron-Janssen®
 31. Risperdal®
 32. Doginatil
 33. Clorpromazin
 34. Thioridazin 50mg
 35. Sperifar
 36. Olanzapine 10mg
 37. Cinnarizin
 38. Stagerin 25mg - Bidiphar
 39. Stagerin 25mg
 40. Cinnarizin 25mg
 41. Becosturon
 42. Dimenhydrinat
 43. Vomina
 44. Prindax tab
 45. Vinphacetam 1g/5ml
 46. Cicolin
 47. Hoa Đà Tái Tạo Hoàn
 48. Aspirin-100
 49. Gicapr
 50. Bổ Trung Ích Khí
 51. Foritakane
 52. Vinpocetin 10mg/2ml
 53. Bredin
 54. Ginkgo biloba
 55. Nudipyl 800mg
 56. Nudipyl 400mg
 57. Ginkgo biloba
 58. O.p.can
 59. Gingko biloba
 60. Dorocan (ginkgo biloba 40mg)
 61. Ginkgo biloba
 62. Vinpocetin
 63. Piracetam
 64. Biopamin
 65. Enopocetin
 66. Ginkgo-biloba
 67. Talorkan
 68. Hoạt Huyết Dưỡng Não
 69. Ginkgo biloba
 70. Piracetam 400mg
 71. Fuxacetam 800mg
 72. Fluzine
 73. Aleucin 500mg
 74. Theophylin 100mg; 300mg
 75. Enteka -YB
 76. Sibetab
 77. Piracetam 400mg
 78. Dolanol
 79. Devomir
 80. Bearbidan
 81. Amininazin 25 mg
 82. Viên an thần (lạc tiên)
 83. Phenobarbital 0,1g
 84. Diazepam 5mg
 85. Haloperidol
 86. Hoàn an thần
 87. Arcatamin 200mg
 88. Thioridazin 50mg
 89. Mimosa
 90. Diazepam 10mg
 91. Sulpirid 50mg
 92. Captopril
 93. OPFiBRAT
 94. Tenormin-50mg
 95. Carvesyl
 96. Medotor 10
 97. Simvastin 20
 98. Simvastin 10
 99. Linh chi sâm
 100. Garlicap
 101. Tenocar 50
 102. Camphona
 103. Camsonat
 104. Apitim 5mg
 105. Bidinatec 10
 106. Bidinatec 5
 107. Heptaminol
 108. Natri camphosulfonat
 109. Aspifar
 110. Furosemid
 111. Trafedin
 112. Queenbody
 113. Casoran
 114. Digoxin wzf inj. 0,5mg 2ml
 115. Dobutamin inj. 250mg 20ml
 116. Tv.amlodipin
 117. Opeasprin
 118. đan sâm tam thất
 119. Omega 3 - vệ sỹ của trái tim
 120. Azithromycin
 121. Doxycyclin 100mg - công ty cổ phần dược danapha
 122. Doxycyclin 100mg
 123. Clarithromycin
 124. Dexamethason 0,5mg
 125. Theophyline
 126. Dexamethason 0,5mg
 127. Salbumol
 128. Salbumol 4 mg
 129. Salbutamol 0,5mg/1ml
 130. Corthepasmin
 131. Etophyl
 132. Salbutamol
 133. Pza 500
 134. Rifampicin-inh
 135. Rifa-inh
 136. Rifampicin 300mg
 137. Rifampicin 150mg
 138. Rifampicin 300mg
 139. Eugica fort
 140. Nady pectussin
 141. Nucofed cap
 142. Dexipharm 15
 143. Nicol fort
 144. Bạc hà viên doremol
 145. Codepect
 146. Coltoux
 147. Captussin
 148. Creopulmo
 149. Thuốc ho trẻ em opc
 150. NADYANTUSS (sirô)
 151. Chericof cough formula
 152. Antituss
 153. Bổ phế tiêu đờm
 154. Siro bổ phế
 155. Hacimux
 156. Terpin – Dextromethorphan
 157. Terpin - Codein
 158. Codentecpin
 159. Bổ phế chỉ khái lộ
 160. Bổ Phế Tiêu Đờm
 161. Terpin dextromethorphan
 162. Terpin codein
 163. Thuốc ho người lớn
 164. Haterpin
 165. Nadyantuss
 166. Terpin-codein
 167. Thuốc ho người lớn
 168. Opebroncho
 169. Terpin benzoat
 170. Fluditec
 171. Maxcom
 172. Sirô ho bổ phổi
 173. Amucap
 174. Recotus
 175. Muscino
 176. Thuốc uống bổ phế
 177. HoAstex
 178. Atussin®
 179. Decolgen Syrup®
 180. Paxeladine
 181. Neo - edpharco
 182. Terpidin
 183. Pharcoter
 184. Atunsirup
 185. Meziltoux 50
 186. Thuốc ho trẻ em
 187. Eucatopdein
 188. Acodine®
 189. Ho bổ phổi
 190. Dextromethorphan
 191. PULMOFAR (dạng nước)
 192. Pulmofar
 193. Methorphan
 194. Cagu plus
 195. Slaska
 196. Eucatusdine
 197. Eugica
 198. Toplexil
 199. Myercough
 200. Dextromethorphan
 201. Becotopxil
 202. Acetylcystein
 203. Egarlic
 204. Acetylcystein 200mg
 205. Terpincodein
 206. Acystin
 207. Contussin
 208. Newcefix capsule 100mg
 209. Chericof viên nang mềm
 210. Thiên sứ thanh phế
 211. Ace hasan 200
 212. Ace hasan 100
 213. Clenasth tab
 214. Broncocef
 215. Ace-cold
 216. Terpin codein
 217. Serrata
 218. Broncocef 508
 219. Acemuc
 220. Coriver
 221. Carmanus
 222. Lamivudin hasan 100
 223. Adefovir Stada® 10mg
 224. Jongmarin
 225. Silytrol 100
 226. Livsin
 227. Silyvercell
 228. Ribazole-500mg
 229. Ất Cần Ninh
 230. Doliv (biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg)
 231. Methionin 250mg
 232. Vacxin viem gan b (hb vaccine)
 233. Vg-5
 234. Hexyltab
 235. Khang minh diệp hạ châu - ( bảo vệ gan )
 236. Livbilnic
 237. Hd-inliver
 238. Diệp hạ châu
 239. Sylgan-s
 240. Tiêu độc nhuận gan
 241. Tv-ladine
 242. Hepavita - b
 243. Chobil
 244. Choliver
 245. Doliv
 246. Solvella
 247. Dongkoo kozhi
 248. Chophytin
 249. Viêm xoang
 250. Tiaxoang