PDA

View Full Version : Dược PhẩmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Flagentyl
 2. Canesten - vt500 mg
 3. Utrogestan
 4. Canesten - vt100 mg
 5. Clostilbegyt
 6. Lactacyd FH
 7. Lactacyd Confidence®
 8. Gyrosel
 9. Ybagyno
 10. Kene® neoderm
 11. Gyterbac
 12. Medi gyno
 13. Gyno opc
 14. Gyno hoa trinh nữ
 15. Sanoformin
 16. Cenasert® 2mg
 17. Gyno-st
 18. Cenasert® 2mg
 19. Laxtopluxf
 20. Gyno-st
 21. Povidine 10% (phụ khoa)
 22. Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạ hương
 23. Erossan care
 24. Nam dược - phụ viêm khang
 25. Pulgynax
 26. Povidine 10% phụ khoa
 27. Gynotab
 28. Polygynax
 29. Flagyl
 30. Fas-3kit
 31. Antanazol
 32. Dogynoxa
 33. Gynopavaryl depot
 34. Menystin
 35. Kegynan
 36. Eurogyno
 37. Oestrogel
 38. Boracare
 39. Opcim
 40. OP.Calife
 41. ORIGIN 63 - Chất lượng cuộc sống cho phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh.
 42. Shining mouthwash
 43. Nước súc miệng - YB
 44. An thảo
 45. Nakata
 46. DAKTARIN oral gel
 47. Cavident
 48. Op.crine.
 49. Dentanalgi
 50. Dophargyl
 51. Erythromycin 250mg
 52. Dorogyne (metro + spiramycin
 53. Fluomedic
 54. Tyrotab
 55. Tricare
 56. T -b
 57. Daphazy
 58. Trà sữa gừng traly
 59. Trà sâm cúc
 60. Trà hòa tan mallotus
 61. Trà chuối hột
 62. Trà giảo cổ lam
 63. Trà giảm mỡ trong máu
 64. Thuốc thảo dược AN THẢO
 65. Trà nhân trần
 66. Actisô
 67. Trà thanh nhiệt
 68. Trà hòa tan bụp giấm
 69. Trà hòa tan linh chi -l
 70. Trà linh chi
 71. Trà hòa tan sen tâm
 72. Linh chi- l
 73. Trà diệp hạ châu
 74. Trà gừng
 75. Trà hoàng bạch phong
 76. Trà giải cảm
 77. Nga phụ khang
 78. Didox
 79. đương quy bổ huyết
 80. Metformin Tablets BP 500mg
 81. Berlthyrox (L-Thyroxine)
 82. Carbimazol - cty cp dược phẩm traphaco
 83. Carbimazol
 84. Zoryl
 85. PIOLET Pioglitazone
 86. Nalordia
 87. Diabetna
 88. Nady-anbétiq
 89. Aspamic
 90. Diabifar
 91. Andiabet
 92. Metformax 500mg và 850mg - cty dược phẩm trung ương i
 93. Metformax 500mg và 850mg
 94. Glucoform-500mg
 95. Glucoform-850mg
 96. Glibenclamide
 97. Zanycrone
 98. Glufort
 99. Aspartam 35mg
 100. Gludipha 850
 101. Avanglyco 4
 102. Aspartam 35mg
 103. Gludipha
 104. Glucoform ®
 105. Nopik - nateglinide 120 mg
 106. Cetirizin 10mg
 107. Pophamin 2mg
 108. Lohatidine
 109. Triamcinolone 4 mg
 110. Clamidin
 111. Dexamethason 0,5mg
 112. Aziact
 113. Traly xime 200
 114. Servicillin
 115. Ospen 1m
 116. Vidorovacyn
 117. Vidorigyl
 118. Picado
 119. Cefotaxim for injection USP 1g
 120. Neumomicid 3.0
 121. Cefalexin
 122. Cefalexin
 123. Cefalexin 500mg
 124. Floxur - 200-200 mg
 125. Scanax 500
 126. Kefstar-250mg
 127. Clindastad® 150
 128. Azicine 250 mg
 129. Rulid viên nén
 130. Claforan vial
 131. Floxin-400 mg
 132. Ciprofloxacin 500mg
 133. Erythromycin 500mg
 134. Cefomic-1g
 135. Remecilox 200
 136. Sulbaci-1.5g
 137. Bactrim
 138. Trixonex-1g
 139. Servamox
 140. Amoxicillin 250mg
 141. PYREXICAM 15mg
 142. Ospexil
 143. Cifex
 144. Bactapezone
 145. CEPHALEXIN 250MG - gói
 146. Cephalexin 250mg
 147. Ampicillin 1g
 148. Ampicillin 500mg
 149. Ampicillin 250mg
 150. Ceftriaxon 1g
 151. AMOXICILLIN 250MG (Thuốc bột)
 152. Amoxicillin 250mg
 153. Amoxicillin 500mg
 154. Amoxpen 500
 155. Gentamin
 156. Amikaye
 157. Cefibiotic 200
 158. Cleancef syr
 159. Cefurobiotic 500
 160. Cleancef
 161. Clofast
 162. Drofaxin
 163. Mekodin
 164. Augclamox
 165. Amoxicillin 500 mg
 166. Clacelor 125
 167. Meko celestin
 168. Cephalexin 500 mg
 169. Trimeseptol - ery
 170. Flucosan
 171. Rovas 3m iu
 172. Qupron
 173. Gentamicin
 174. Fugacin
 175. Tazicef
 176. Rovas 1.5m iu
 177. Cefapezone
 178. Medotaxime
 179. Rovas 0.75m iu
 180. Klamentin 1g
 181. Klamentin 500
 182. Metronidazole
 183. Cefaxone
 184. Shincef
 185. Secnizol 500
 186. Klamentin 250
 187. Kefcin
 188. Hafixim 200
 189. Cefadin
 190. Hafixim 100
 191. Shinzolin inj
 192. Hafixim 50
 193. Haginat 500
 194. Vometis
 195. Spiramycin 3miu
 196. Roxiphar 150
 197. Pilocta
 198. Punetic
 199. Cefalexin 500
 200. Amoxycillin 500
 201. Amoxycillin 250
 202. Cefabiotic 250
 203. Aulox
 204. Ampicillin 500
 205. Cephalexin 500mg
 206. Cefaclor 250
 207. Haginat 250
 208. Cefaclor 125
 209. Cefabiotic 500
 210. Cefurobiotic 250
 211. Cefibiotic 100
 212. Cefibiotic 200
 213. Cefalexin 500
 214. Cefadroxil 500
 215. Haginat 125
 216. Chloramphenicol 250
 217. Clorfast 125
 218. Cepharcine 500
 219. Faclor acs 250
 220. Euzimnat 500
 221. Euzimnat 250
 222. Erybacsultrim e
 223. Penicillin v kali 400.00 iu
 224. Mebixim 200
 225. Mebixim 100
 226. Hagimox 250 gói
 227. Geclancine
 228. Chloramphenicol 250
 229. Clorfast 125'
 230. Euzimnat 500
 231. Euzimnat 250
 232. Mebixim 100
 233. Geclancine
 234. Faclor acs 250
 235. Hapenxin gói
 236. Nyst
 237. Hapenxin 500
 238. Roxithromycin 50mg
 239. Nadyoflox
 240. Hapenxin nang ngọc trai
 241. Nadymax (thuốc bột)
 242. Scd cefradin
 243. Nadymax
 244. Furocap 500
 245. Co-trimoxazol-f
 246. Spiramycin
 247. Cloramphenicol
 248. Ciprofloxacin
 249. Aticef
 250. Roxithromycin 150mg